58 kierunków do wyboru – rekrutacja 2023/2024 na studia w KUL

58 kierunków do wyboru – rekrutacja 2023/2024 na studia w KUL

Studia Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

16.06.2023

58 kierunków do wyboru – rekrutacja 2023/2024 na studia w KUL

W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim najbardziej obleganymi kierunkami były: italianistyka w trybie zdalnym, psychologia oraz kryminologia. Jak będzie w tym roku? Kandydaci mają do wyboru 58 kierunków studiów. Rekrutacja 2023/2024 na KUL wystartowała 5 maja 2023 r. Absolwenci szkół średnich mają czas do 12 lipca na dokonanie elektronicznej rejestracji na wybrany kierunek studiów. 

 

Ekonomia, filologia niderlandzka, a może kryminologia?

Wraz z końcem maja abiturienci pożegnali się z maturalnym maratonem. Teraz stają przed jedną z najbardziej istotnym decyzji w ich życiu - wybór kierunku studiów. W ofercie edukacyjnej 2023/2024 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znajdziemy 58 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, realizowanych w formie:
 • stacjonarnej – np.: romanistyka (I stopnia), zarządzanie (I stopnia) oraz biotechnologia (I i II stopnia)
 • niestacjonarnej – np.: filologia angielska (I i II stopnia), pielęgniarstwo (I i II stopnia) oraz prawo kanoniczne (jednolite magisterskie). 
Przypomnijmy, że w zeszłym roku najpopularniejszymi według według liczby osób na 1 miejsce kierunkami były:
 • italianistyka w trybie zdalnym: 6,45 osób na 1 miejsce,
 • psychologia: 6,24 osób na 1 miejsce,
 • kryminologia: 4,74 osób na 1 miejsce,
 • filologia angielska: 3,7 osób na 1 miejsce,
 • pielęgniarstwo: 3,6 osób na 1 miejsce,
 • zarządzanie: 3,26 osób na 1 miejsce.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na KUL

Kandydaci rekrutacji 2023/2024 na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II mają do wyboru ponad 50 kierunków w ramach studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Program kształcenia realizowany jest zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Rekrutacja 2023/2024 na KUL wystartowała 5 maja 2023 r. 
I etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie zakończy się 12 lipca 2023 r. W tym terminie absolwenci szkół średnich są zobowiązani do:
 • elektronicznej rejestracji,
 • wyboru kierunku – UWAGA! Każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 kierunki studiów,
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • załączenia skanów wymaganych dokumentów. 
14 lipca 2023 r. odbędą się egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne na wybrane kierunki studiów, takie jak: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz muzykologia. Elektroniczne ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi 18 lipca 2023 r. W terminie 18-24 lipca 2023 r. osoby zakwalifikowane powinny dokonać elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów w systemie e-Rekrut za pośrednictwem załączenia skanu dokumentów na internetowym profilu kandydata.
Przesunięcie na liście rankingowej nastąpi 26 lipca 2023 r. Wyniki II tury rekrutacji zostaną ogłoszone 26 lipca 2023 r. 26-31 lipca 2023 r. kandydaci będą zobowiązani do elektronicznego potwierdzenia podjęcia studiów w systemie internetowej rekrutacji. Następne przesunięcia na liście rankingowej (w razie niewypełnienia wszystkich miejsc) nastąpią kolejno: 1 sierpnia, 7 sierpnia i 5 września 2023 r.
 

Internetowa rekrutacja kandydatów

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszym uniwersytetem katolickim w Europie Środkowowschodniej. Uczelnia powstała w 1918 roku, od samego początku istnienia za główny cel KUL postawiło sobie "służbę Bogu i Ojczyźnie -  Deo et Patriae". Ostatnie 100 lat Uniwersytet budował swoją renomę, umacniając swoją pozycję na rynku. Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się szkół wyższych w Polsce. 
KUL łączy tradycję z nowoczesnością.  Na uczelni realizowane są różnorodne badania naukowe w zakresie nauk ogólnych, których profil wyznaczają tradycje humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz otwartość na współczesnego człowieka. Warto wspomnieć, że zarówno absolwenci, jak i profesorowie KUL zajmują istotną pozycję w życiu społecznym, kulturalny i politycznym regionu. 

Komentarze (0)