5 nowych kierunków na Politechnice Bydgoskiej

5 nowych kierunków na Politechnice Bydgoskiej

Studia Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

23.06.2023

5 nowych kierunków na Politechnice Bydgoskiej

W ofercie edukacyjnej Politechniki Bydgoskiej na rok akademicki 2023/2024 znalazło się 38 kierunków studiów, w tym 5 nowych m.in.: agrotechnologia oraz zarządzanie w sporcie. Rekrutacja na PBS na rok akademicki 2023/2024 wystartowała 6 czerwca 2023 r. I etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia zakończy się 17 lipca 2023 r. Z kolei wyniki zostaną ogłoszone 20 lipca 2023 r.
 

Biotechnologia, mechatronika, a może zootechnika?

  • stacjonarnej — np.: zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt, inżynieria farmaceutyczna oraz energetyka,
  • niestacjonarnej — np.: analityka chemiczna i spożywcza, teleinformatyka oraz mechanika i budowa maszyn.
Do oferty edukacyjnej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na rok 2023/2024 dołączyło 5 nowych kierunków. Od października studenci rozpoczną naukę na: agrotechnologii, geodezji i gospodarce nieruchomościami, projektowaniu żywności niskoprzetworzonej, telekomunikacji i technologiach internetu rzeczy oraz zarządzaniu w sporcie.
Tegoroczna rekrutacja na PBS zostanie przeprowadzona w formie online za pośrednictwem platformy Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Nie zwlekaj, zapisz się na studia już dziś!
 

Rekrutacja na PBS na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

Rekrutacja 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia rozpoczęła się 5 czerwca 2023 r. I etap rekrutacji potrwa do 17 lipca 2023 r. do godziny 12:00. W tym terminie kandydaci są zobowiązani do dokonania rejestracji internetowej oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Ogłoszenie wyników klasyfikacji nastąpi 20 lipca po godzinie 12:00. Osoby zakwalifikowane powinny złożyć komplet dokumentów w terminie od 21 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r.
Kolejna tura rekrutacji zostanie uruchomiona na kierunki, na których nie został wypełniony limit miejsc. Rejestracja internetowa w ramach rekrutacji uzupełniającej rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 21 września 2023 r. W tym terminie kandydaci muszą składać również swoje dokumenty. Zarówno forma, jak i miejsce składania dokumentów zostaną podane w późniejszych terminie. Ogłoszenie wyników II tury rekrutacji nastąpi 25 września 2023 r. po godzinie 12:00. 
UWAGA! Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej uczelni
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Historia Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich sięga 1951 roku, kiedy to w Bydgoszczy powstała pierwsza wyższa uczelni akademicka — Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Początki uczelni są ściśle związane z kształceniem chemików i mechaników. Dopiero w 1964 roku, po przekształceniu placówki w Wyższą Szkołę Inżynierską, studenci rozpoczęli kształcić się na 4 wydziałach technicznych. Obecnie na Politechnikę Bydgoską składa się osiem wydziałów — Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Sztuk Projektowych, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Wydział Zarządzania, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej.
Studia w Politechnice Bydgoskiej są gwarancją dobrej jakości kształcenia. Na uczelni studiują licencjaci, inżynierowie, magistrzy oraz doktorzy. PBS jest jedyną szkołą wyższą w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Na przestrzeni ostatnich 67 lat Politechnika wykształciła ponad 60 000 absolwentów. Wśród nich znalazły się osobistości, takie jak: światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Komentarze (0)