Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnikę Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na PBS ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na pbs.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Bydgoskiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Bydgoskiej powiększyła się o 3 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: kierunek lekarski, transport i logistyka oraz technika i technologia bezpieczeństwa i obronności.

 

Politechnika Bydgoska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (35 kierunków) i drugiego (20 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PBS mogą aplikować na 38 kierunków studiów stacjonarnych oraz 19 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Bydgoska kierunki 2024/2025

 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Agrotechnologia - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Analityka chemiczna i spożywcza - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Architektura - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Architektura krajobrazu - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Architektura wnętrz - Wydział Sztuk Projektowych
 • Automatyka i elektronika - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Biotechnologia - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii"
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Elektrotechnika - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Energetyka - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Zarządzania
 • Geodezja i gospodarka nieruchomościami - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Geodezja i kartografia - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Informatyka stosowana - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Inspekcja weterynaryjna - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Inżynieria farmaceutyczna - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Komunikacja wizualna - Wydział Sztuk Projektowych
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechatronika - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Ochrona i zarządzanie środowiskiem - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Projektowanie żywności niskoprzetworzonej - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Rolnictwo - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Technologia chemiczna - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Teleinformatyka - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy - Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Transport - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Wzornictwo - Wydział Sztuk Projektowych
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie w sporcie - Wydział Zarządzania
 • Zielarstwo i fitoterapia - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Zootechnika - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dowiedz się więcej: pbs.edu.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

od sierpnia do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 3 czerwca do sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów sierpień 2024

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na pbs.edu.pl

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Bydgoskiej znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacujną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Bydgoszczy

kierunki studiów w Bydgoszczy

uczelnie i studia w Bydgoszczy

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Bydgoskiej

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Bydgoskiej powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: agrotechnologia, geodezja i gospodarka nieruchomościami, projektowanie żywności niskoprzetworzonej, telekomunikacja i technologie internetu rzeczy oraz  zarządzanie w sporcie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: znaleziono 40

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Agrotechnologia
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka chemiczna i spożywcza
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Sztuk Projektowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i elektronika
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i gospodarka nieruchomościami
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inspekcja weterynaryjna
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria farmaceutyczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria odnawialnych źródeł energii
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Medyczny

jednolite

stacjonarne

Komunikacja wizualna
Wydział Sztuk Projektowych

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona i zarządzanie środowiskiem
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne

Projektowanie żywności niskoprzetworzonej
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technika i technologia bezpieczeństwa i obronności
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Telekomunikacja i technologie internetu rzeczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport i logistyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo
Wydział Sztuk Projektowych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w sporcie
Wydział Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Zielarstwo i fitoterapia
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

I stopnia

stacjonarne

Zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

I stopnia

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Komentarze (0)