Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Kazmierza Wielkiego

kierunki studiów 2023

Odkryj kierunki na UKW i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kierunki studiów 2023

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru ponad 50 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: psychologia (693), kryminologia (416), filologia angielska (355), prawo (299), informatyka (222), lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska (160), ekonomia (156), prawo w biznesie (146).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: prawo (4,98), kryminologia (4,62), psychologia (4,26), filologia angielska (3,55), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2,2), informatyka (2,01), ekonomia (1,73).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego:

 • psychologia: 693 kandydatów  
 • kryminologia: 416 kandydatów 
 • filologia angielska: 355 kandydatów  
 • prawo: 299 kandydatów
 • informatyka: 222 kandydatów
 • lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska: 160 kandydatów
 • ekonomia: 156 kandydatów
 • prawo w biznesie: 146 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Prawo: 5 kandydatów
 • Kryminologia: 5 kandydatów
 • Psychologia: 4 kandydatów
 • Filologia angielska: 4 kandydatów
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 2 kandydatów
 • Informatyka: 2 kandydatów
 • Ekonomia: 2 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest największą uczelnią publiczną w Bydgoszczy, która mimo stosunkowo niedługiej historii jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem naukowo-badawczym. Aby zapewnić studentom najlepszą jakość kształcenia, uniwersytet stawia na wysoki potencjał kadry pracowniczej, organizując szkolenia oraz dbając o współpracę z jednostkami polskimi i zagranicznymi.

Bogatą ofertę edukacyjną tworzy ponad 50 kierunków studiów na pięciu, szerokoprofilowych wydziałach. Studenci mogą kreować swoją przyszłość w zakresie nauk humanistycznych, geograficznych, przyrodniczych, informatycznych czy społecznych.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego pragnie w jak największym stopniu wpływać na rozwój studentów, tworząc liczne koła naukowe, na których prowadzone są badania terenowe, sesje naukowe oraz spotkania z ludźmi kultury i nauki.  

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biotechnologia
 • cyberdemokracja i studia nad rozwojem
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edytorstwo
 • ekonomia
 • filologia angielska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
 • fizyka
 • geografia
 • germanistyka
 • historia
 • humanistyka drugiej generacji
 • informatyka
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria techniczno-informatyczna
 • językoznawstwo
 • kryminologia
 • kultur und kommunikation
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana angielsko - arabska
 • lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
 • lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska
 • literaturoznawstwo
 • logopedia
 • matematyka
 • mechatronika
 • nauki biologiczne
 • nauki o polityce i administracji
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w biznesie
 • przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • psychologia
 • rewitalizacja dróg wodnych
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuki muzyczne
 • turystyka i rekreacja
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku

Dowiedz się więcej: rekrutacja.ukw.edu.pl

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono 57

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Cyberdemokracja i studia nad rozwojem

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edytorstwo

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

I stopnia

stacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Germanistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Humanistyka drugiej generacji

I stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria techniczno-informatyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kryminologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kultur und kommunikation

II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - arabska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska

I stopnia

stacjonarne

Logopedia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny

I stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Rewitalizacja dróg wodnych

I stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wojskoznawstwo

I stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy popularne kierunki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)