Egzaminy wstępne na AMUZ w Łodzi dobiegły końca

Egzaminy wstępne na AMUZ w Łodzi dobiegły końca

Studia Łódź - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

04.07.2023

Egzaminy wstępne na AMUZ w Łodzi dobiegły końca

Rekrutacja 2023/2024 ma studia stacjonarne I stopnia na Akademii Muzycznej w Łodzi im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi dobiegła końca. Kandydaci, pragnący zdobyć wykształcenie muzyczne, mieli do wyboru osiem różnorodnych kierunków studiów, realizowanych zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. W minionej rekrutacji wyjątkowo dużą popularnością cieszyły się następujące specjalności: musical, wokalistyka estradowa oraz  choreografia. Rekrutacja przebiegałą w terminie od 1 maja do 31 maja 2023 roku.

 

Kierunki studiów oferowane na AMUZ w Łodzi

W ofercie edukacyjnej Akademii Muzycznej w Łodzi na rok akademicki 2023/2024 znalazło się 8 kierunków studiów I i II stopnia, realizowanych w formie stacjonarnej (8 kierunków), bądź zaocznej (3 kierunki). AMUZ  w Łodzi oferuje kształcenie na następujących kierunkach studiów:

  • dyrygentura,
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  • instrumentalistyka,
  • jazz i muzyka estradowa,
  • kompozycja i teoria muzyki,
  • muzyka w mediach i produkcja muzyki,
  • muzykoterapia,
  • sztuki sceniczne.

W minionym roku akademickim, podczas rekrutacji największą popularnością cieszyły się specjalności takie jak musical, na którą zgłosiło się 109 kandydatów, wokalistyka estradowa - 94 zgłoszenia oraz choreografia - 63 zgłoszenia. Również specjalność wokalno-aktorska zdobyła spore zainteresowanie, zgłosiło się na nią 52 kandydatów. Z kolei na zarządzanie produkcją muzyczną zgłosiło się 42 kandydatów.

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na AMUZ w Łodzi 

Rekrutacja na AMUZ na rok 2023/2024 przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem. Kandydaci mieli czas od 1 do 31 maja 2023 roku na rejestrację online i złożenie wymaganych dokumentów. Musieli zmierzyć się również z egzaminem wstępnym, który dla studentów studiów stacjonarnych odbyłsię w terminie od 22 do 30 czerwca 2023 r.

Egzamin wstępny składał się z kilku etapów, zależnie od wybranego kierunku. Na przykład, dla specjalności muzyka w mediach i produkcja muzyczna egzamn przyebiegł nastęoująco: praca pisemna, rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin ustny z podstaw wiedzy o muzyce. Kandydaci na specjalność sztuki sceniczne - wokalno-aktorska -  musieli przejść przez etapy, takie jak: śpiew solowy (dwuetapowy), badanie predyspozycji ruchowych, podstawy gry aktorskiej, badanie predyspozycji słuchowych oraz pracę pisemną kierunkową. Z kolei dla dla specjalności instrumentalistyka - fortepian - odbyły się egzaminy z fortepianu, czytania a'vista oraz samodzielnego przygotowania utworu. 

Wszystkie egzaminy miały charakter konkursowy, zastosowano w nich system punktowy. Ostateczne wyniki egzaminów wstępnych ogłoszą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Szczegółowe informacje, dotyczące wyników rekrutacji dla poszczególnych kierunków, znajdują się na stronie internetowej uczelni

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Akademia Muzyczna im. Grażyny Bacewiczów w Łodzi powstała w 1945 roku, kontynuując bogatą tradycję muzyczną przedwojennego Konserwatorium Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej. Uczelnia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu życia muzycznego nie tylko miasta, lecz także całego regionu.

Akademia Muzyczna w Łodzi cieszy się uznaniem jako wiodąca instytucja edukacyjna w dziedzinie muzyki. Charakteryzuje ją stały i zrównoważony rozwój, a także innowacyjne podejście do procesu kształcenia. Uczelnia stale otwiera się na nowe formy rozwoju oraz promocję kultury i edukacji muzycznej. Studenci i absolwenci Akademii osiągają liczne sukcesy, zdobywając prestiżowe stypendia oraz nagrody na międzynarodowych i krajowych konkursach muzycznych.

Akademia Muzyczna im. Grażyny Bacewiczów w Łodzi stanowi nie tylko miejsce nauki, ale także przestrzeń inspiracji i twórczego rozwoju dla młodych muzyków. Uczelnia oferuje szeroki wachlarz programów studiów, umożliwiając studentom rozwijanie ich umiejętności artystycznych, doskonalenie techniki instrumentalnej oraz zgłębianie teorii i historii muzyki. Wykwalifikowana kadra nauczycielska, profesjonalne zaplecze techniczne oraz dogodne warunki nauki sprawiają, że Akademia Muzyczna w Łodzi jest miejscem, gdzie talent muzyczny może się rozwinąć i osiągnąć pełen potencjał.

Komentarze (0)