Rekrutacja 2023/2024 na UKSW w Warszawie – ponad 40 kierunków do wyboru

Rekrutacja 2023/2024 na UKSW w Warszawie – ponad 40 kierunków do wyboru

Studia Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

05.07.2023

Rekrutacja 2023/2024 na UKSW w Warszawie – ponad 40 kierunków do wyboru

Rekrutacja 2023/2024 na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wystartowała w czerwcu 2023 r. I etap rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do 11 lipca 2023 r. Kandydaci mają do wyboru 47 kierunków studiów realizowanych w formie stacjonarnej i zaocznej. W zeszłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: psychologia, kierunek lekarski oraz prawo. 

 

Człowiek w cyberprzestrzeni, inżynieria środowiska, a może muzeologia?

Wybór kierunku studiów jest jednym z najważniejszych momentów w życiu młodego człowieka, bowiem podjęta przez niego decyzja ukształtuje jego przyszłą karierę zawodową. W ofercie edukacyjnej UKSW na rok akademicki 2023/2024 znalazło się ponad 40 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Program kształcenia może być realizowany w formie:
  • stacjonarnej np.: archeologia, historia oraz sustainability studies,
  • niestacjonarnej np.: ekonomia, kulturoznawstwo oraz pedagogika. 
Oferta edukacyjna UKSW na rok akademicki 2023/2024 powiększyła się o dwa nowe kierunki. Od października studenci rozpoczną kształcenie na kierunkach: bibliotekarstwo oraz big data w analityce społecznej 
 
W rekrutacji 2022/2023 najpopularniejszymi kierunkam, biorąc pod uwagę ogólną liczbę zgłoszeń były: 
  • psychologia: 1656 kandydatów
  • kierunek lekarski: 1424 kandydatów
  • prawo: 1210 kandydatów
  • ekonomia: 691 kandydatów
  • stosunki i prawo międzynarodowe: 572 kandydatów
  • informatyka: 531 kandydatów
  • administracja: 454 kandydatów
 
Z kolei, kiedy pod uwagę weźmiemy liczbę kandydatów na 1 miejsce to najbardziej obleganymi kierunkami okażą się: 
  • psychologia: 15 kandydatów
  • kierunek lekarski: 12 kandydatów
  • ekonomia: 7 kandydatów
  • stosunki i prawo międzynarodowe: 6 kandydatów
  • zarządzanie publiczne: 6 kandydatów
  • informatyka: 5 kandydatów
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na UKSW

Rekrutacja 2023/2024 na UKSW wystartowała 7 czerwca. I etap rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do 11 lipca 2023 r. W tym terminie kandydaci zobowiązani są do wykonania elektronicznej rejestracji i uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. 
Warto zaznaczyć, że terminy rekrutacji dla niektórych kierunków studiów, takich jak np.: kierunek lekarski, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i psychologia nieco się różnią. Kandydat powinien zapoznać się z aktualnościami rekrutacyjnymi na stronie internetowej uczelni.
20 lipca 2023 roku zostaną ogłoszone wyniki pierwszej tury rekrutacji na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2023/2024. Informacje te będą dostępne w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK). Osoby zainteresowane przyjęciem na uczelnię będą miały możliwość sprawdzenia swojego statusu rekrutacyjnego na platformie IRK.
Proces składania dokumentów rekrutacyjnych rozpocznie się 21 lipca i potrwa przez dwa kolejne dni, tj. 24 i 25 lipca 2023 r. Kandydaci będą mieli okazję dostarczyć swoje wymagane dokumenty oraz potwierdzić swoje zainteresowanie podjęciem studiów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapewnia wysoki poziom kształcenia, a studenci mogą liczyć na dogłębną edukację, łączącą teorię z praktyką. Program nauczania skupia się na efektywnym połączeniu teoretycznej wiedzy z praktycznymi umiejętnościami. Uczelnia stawia na rozwój naukowy i praktyczny swoich studentów, umożliwiając im testowanie zdobytej wiedzy w około 50 nowoczesnych laboratoriach. To w tych laboratoriach studenci mają możliwość praktycznego stosowania teorii, co przygotowuje ich do przyszłej kariery zawodowej.
Laboratoria Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego pełnią ważną rolę w procesie kształcenia młodych naukowców. Wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiają studentom doskonalenie swoich umiejętności praktycznych oraz prowadzenie badań naukowych. To dzięki nim studenci mogą rozwijać swoje zdolności praktyczne, które są niezbędne w dalszej karierze naukowej.

Komentarze (0)