Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia na PW

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia na PW

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

10.07.2023

Ostatni dzień elektronicznej rekrutacji 2023/2024 na stacjonarne studia I stopnia na Politechnice Warszawskiej

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Warszawską wystartowała 5 czerwca 2023 r., dziś zbliża się już ku mecie. Absolwenci szkół średnich, pragnący wziąć udział w rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia mają czas do końca dnia do godziny 23:59 na dokonanie elektronicznej rejestracji i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej. Kandydaci mają do wyboru wachlarz ponad 60 różnorodnych kierunków studiów. W zeszłorocznej rekrutacji najbardziej obleganymi kierunkami były: informatyka, zarządzanie i budownictwo. 

 

Fotonika, lotnictwo i kosmonautyka, a może power engineering?

W ofercie dydaktycznej Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2023/2024 znalazło się ponad 60 kierunków studiów m.in. z zakresu nauk: chemicznych, fizycznych, geograficznych i ochrony środowiska. Na uczelni kandydaci mogą zdecydować się na podjęcie studiów I stopnia (58 kierunków), II stopnia (51 kierunków) oraz jednolitych magisterskich (jeden kierunek — architektura).Program studiów może być realizowany w formie:
  • stacjonarnej: aerospace engineering, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz robotyka i automatyka, 
  • niestacjonarnej: budownictwo, geodezja i kartografia oraz technologia chemiczna.
W zeszłorocznej rekrutacji 2022/2023 najpopularniejszymi kierunkami okazały się:
  • informatyka: 2104 kandydatów 
  • zarządzanie: 1825 kandydatów
  • budownictwo: 1817 kandydatów 
  • informatyka stosowana: 1569 kandydatów
  • cyberbezpieczeństwo: 1478 kandydatów. 
 

Rekrutacja na PW na rok 2023/2024. Jak zgłosić się na studia?

Rekrutacja 2023/2024 na Politechnikę Warszawską rozpoczęła się 5 czerwca 2023 r. I etap rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia zakończy się dziś, 10 lipca o godzinie 23:59. W tym terminie osoby zainteresowane studiami muszą zarejestrować się w systemie IRK, wnieść opłatę rekrutacyjną oraz uzupełnić dane z wynikami maturalnymi. 
Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie ogłoszona 18 lipca 2023 r. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli I etap rekrutacji muszą dostarczyć komplet oryginałów dokumentów (m.in.: oryginał świadectwa dojrzałości — do wglądu — wraz z kserokopią) do Biura Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Warszawskiej w terminie 19–24 lipca 2023 r. 
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Politechnika Warszawska należy do grona renomowanych uczelni w Polsce, będących największymi i najlepszymi szkołami wyższymi w kraju. Od lat kształci pokolenia przyszłych profesjonalistów — inżynierów. Warto zaznaczyć, że PW prowadzi istotne badania, skupiające się głównie na naukach technicznych. Wobec czego filarami uczelni są, zarówno dydaktyka, jak i badania. Politechnika Warszawska kształci w każdym wieku — we własnym przedszkolu, współpracując z licznymi szkołami, następnie podczas studiów, seniorzy z kolei rozwijają swoją wiedzę na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Studenci i naukowcy PW mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt naukowy i laboratoria oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Na uczelni kształci się prawie 25 tysięcy studentów i pracuje ponad 5 tysięcy pracowników. Jak zaznaczają władze Politechniki, największą dumą uczelni są ludzie — jej studenci pełni pasji, kreatywności i gotowi by sprostać wyzwaniom współczesności.

Komentarze (0)