Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Warszawska - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnikę Warszawską odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. W przypadku kierunków Architektura i Architecture rekrutacja odbędzie się od 29 kwietnia do 25 maja 2024 r.

Wyniki I tury kwalifikacji na PW zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r. Na złożenie dokumentów kandydaci będą mieli czas w lipcu 2024 roku.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Warszawskiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Warszawskiej powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: inżynieria mechaniczna.

 

Kolejne tury rekrutacji

Komunikat o uruchomieniu drugiej tury kwalifikacji dla kierunków studiów, na których pozostaną wolne miejsca zostanie opublikowany w lipcu 2024 roku.

Szczegółówe informacje znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Politechnika Warszawska najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w PW ubiegało się 11 096 kandydatów, którzy złożyli 31 773 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Warszawska przygotowała ponad 5,6  tys. miejsc na ponad 60 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazało się cyberbezpieczeństwo, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 21 osób. Do popularnych kierunków należały także: matematyka i analiza danych (ponad 14 osób na jedno miejsce), inżynieria i analiza danych (ponad 13,5 osób na jedno miejsce), inżynieria internetu rzeczy (ponad 13,5 osób na miejsce) oraz computer science (ponad 13 osób na miejsce).   

 

Politechnika Warszawska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Warszawska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (58 kierunków) i drugiego (56 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PW mogą aplikować na 60 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Politechnika Warszawska - kierunki studiów 2024/2025

 • Administracja zarządcza - Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
 • Aerospace engineering - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Architecture - Wydział Architektury PW
 • Architektura - Wydział Architektury PW
 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Automatyka i robotyka stosowana - Wydział Elektryczny PW
 • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - Wydział Mechatroniki PW
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Biogospodarka - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Biotechnologia - Wydział Chemiczny PW
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego - Wydział Transportu PW
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Civil engineering - Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Computer science - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Computer science and information systems - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Ekonomia - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku
 • Electric and hybrid vehicles engineering - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Electrical engineering - Wydział Elektryczny PW
 • Elektromobilność - Wydział Elektryczny PW
 • Elektronika - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny PW
 • Energetyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Environmental engineering - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki PW
 • Fotonika - Wydział Fizyki PW
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Geoinformatyka - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Informatyka - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Informatyka i systemy informacyjne - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Informatyka stosowana - Wydział Elektryczny PW
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Mechatroniki PW
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Inżynieria internetu rzeczy - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej PW
 • Inżynieria mechaniczna - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Inżynieria środowiska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Inżynieria zarządzania - Wydział Zarządzania PW
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Matematyka i analiza danych - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Mechanika i projektowanie maszyn - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Mechanika pojazdów i maszyn roboczych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Mechatronics - Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Ochrona środowiska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Papiernictwo i poligrafia - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Power engineering - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Robotyka i automatyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny PW
 • Technologia chemiczna - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Telecommunications - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Transport - Wydział Transportu PW
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania PW
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Dowiedz się więcej: www.pw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od kwietnia do maja 2024

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - I tura lipiec 2024
Ogłoszenie wyników - II tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - II tura lipiec 2024
Ogłoszenie wyników - III tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - III tura lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - I tura lipiec 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - I tura lipiec 2024
Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - II tura lipiec 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - II tura lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od kwietnia do maja 2024

Składanie dokumentów - (kierunek Architektura) lipiec 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - (kierunek Architektura) b.d.

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

sierpień 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) - I tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

sierpień 2024

Ogłoszenie wyników wrzesień 2024
Składanie dokumentów sierpień 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) wrzesień 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) sierpień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

sierpień 2024

Ogłoszenie wyników wrzesień 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - I tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Warszawskiej znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Progi punktowe Politechnika Warszawska – I TURA 18.07.2023 r.

 

Kierunek Próg punktowy*
Architektura (st. jednolite) 209
Architecture 70
Biotechnologia 153
Technologia chemiczna 97
Technologia chemiczna (profil praktyczny) 170
Computer Science 188
Telecommunications 188
Automatyka i robotyka 197
Cyberbezpieczeństwo 197
Inżynieria Internetu rzeczy 191
Elektronika 140
Inżynieria biomedyczna 145
Informatyka 201
Telekomunikacja 155
Elektrotechnika 121
Elektromobilność 152
Informatyka stosowana 188
Automatyka i robotyka stosowana 170
Electrical Engineering 87
Fotonika 130
Fizyka techniczna 152
Geoinformatyka 157
Geodezja i kartografia 110
Gospodarka przestrzenna 140
Inżynieria chemiczna i procesowa 105
Civil Engineering 75
Budownictwo 113
Inżynieria materiałowa 90
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 90
Mechanika i budowa maszyn 85
Papiernictwo i poligrafia 86
Zarządzanie i inżynieria produkcji 93
Environmental Engineering 75
Inżynieria środowiska 75
Ochrona środowiska 88
Matematyka i analiza danych 208
Computer Science and Information Systems 194
Inżynieria i analiza danych 207
Informatyka i systemy informacyjne 210
Matematyka 197
Power Engineering 122
Aerospace Engineering 192
Energetyka 141
Lotnictwo i kosmonautyka 184
Mechanika i projektowanie maszyn 182
Robotyka i automatyka 168
Mechatronics 131
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 168
Mechatronika 150
Inżynieria biomedyczna 139
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 110
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 95
Inżynieria mechaniczna 110
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 105
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 110
Transport 78
Inżynieria zarządzania 123
Zarządzanie 157
Administracja 110
Budownictwo 50
Inżynieria środowiska 50
Mechanika i budowa maszyn 50
Technologia chemiczna 50
Ekonomia 60

 

Wyniki rekrutacji 2022/2023 - najpopularniejsze kierunki

W 2022 roku o przyjęcie na studia na PW ubiegało się 11833 kandydatów, którzy złożyli 43809 aplikacjiPolitechnika Warszawska przygotowała 5,6 tys. miejsc na ponad 60 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie). 

Najpopularniejsze kierunki studiów na Politechnice Warszawskiej w rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Informatyka (2104), Zarządzanie (1825), Budownictwo (1817), Informatyka stosowana (1569), Cyberbezpieczeństwo (1478), Informatyka i systemy informacyjne (1391) oraz Administracja (1218).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: Zarządzanie (7,88), Cyberbezpieczeństwo (6,67), Matematyka i analiza danych (5,65) oraz Informatyka (5,63).

 

Politechnika Warszawska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Zarządzanie: 7,88
 • Cyberbezpieczeństwo: 6,67
 • Matematyka i Analiza Danych: 5,65
 • Informatyka: 5,63
 • Biotechnologia: 5,62
 • Architektura: 5,57
 • Inżynieria i Analiza Danych: 5,57
 • Informatyka i Systemy Informacyjne: 4,65
 • Automatyka i Robotyka: 4,38
 • Geoinformatyka: 4,00

*pod względem ilości osób na jedno miejsce

 

Politechnika Warszawska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka: 2104
 • Zarządzanie: 1825
 • Budownictwo: 1817
 • Informatyka stosowana: 1569
 • Cyberbezpieczeństwo: 1478
 • Informatyka i Systemy Informacyjne: 1391
 • Administracja: 1218
 • Mechatronika: 1195
 • Transport: 1182
 • Inżynieria Zarządzania: 1170
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 1145
 • Inżynieria i Analiza Danych: 1118
 • Inżynieria środowiska: 1062
 • Matematyka i Analiza Danych: 1030

*pod względem ogólnej ilości zgłoszeń

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Warszawska

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na uczelnie techniczne w przeliczeniu na jedno miejsce aplikowało 4,3 osób, a Politechnika Warszawska jest zaliczana do jednej z najchętniej wybieranych uczelni w kraju. Na jedno miejsce przypadało średnio 7,7 kandydatów. Kandydaci na studia na Politechnikę Warszawską najczęściej wybierali takie kierunki, jak: informatyka, zarządzanie, budownictwo, informatyka stosowana oraz informatyka i systemy informacyjne.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie na Politechnikę Warszawską rekrutowało 11496 kandydatów, którzy złożyli 43047 aplikacji. Dane również obejmują Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Politechnikę Warszawską obejmowała ponad 60 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Politechnika Warszawska na studia I stopnia przygotowała 7495 miejsc, w tym 5835 na studia stacjonarne o raz 1660 na studia niestacjonarne. Do najpopularniejszych kierunków studiów według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć m.in.: informatykę (2200), zarządzanie (1778), budownictwo (1712), informatykę stosowaną (1637) oraz informatykę i systemy informacyjne (1461).

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Politechnikę Warszawską, według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć m.in. cyberbezpieczeństwo (22), inżynierię Internetu rzeczy (20), zarządzanie (20), automatykę i robotykę (17) oraz mechanikę i projektowanie maszyn (16).

 

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w kraju. Kształcenie prowadzone jest na 18 wydziałach, a także w filii w Płocku. Ale stołeczna uczelnia wyróżnia się nie tylko licznymi kierunkami oraz możliwościami zdobywania wykształcenia. Charakteryzuje się również misją, której istotnym elementem jest patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze.

Politechnika Warszawska oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem oferty edukacyjnej jest wymiana międzynarodowa, która odbywa się głównie w ramach programów tj. Erasmus+, ATHENS oraz umów bilateralnych.

Kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Warszawską to szeroki i różnorodny obszar dyscyplin, w którym odnaleźć można nie tylko te związane z naukami technicznymi. Ponadto, w ofercie dydaktycznej występują kierunki prowadzone w języku angielskim; na przykład: Civil Engineering, czyli Budownictwo, Computer Science and Information Systems, czyli Informatyka i systemy informacyjne, czy też Electric and Hybrid Vehicles Engineering, czyli Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Kandydaci na niektóre kierunki studiów mogą wziąć udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, a w których nagrodami są uprawnienia do przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia. Tymi konkursami są między innymi: Konkurs chemiczny, Konkurs biotechnologiczny, Konkurs matematyczny, Konkurs wiedzy o energetyce, czy Konkurs mechatroniki, automatyki i robotyki.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 10.07.2024 od 01.08.2024 do 28.08.2024
Studia II stopnia od 01.08.2024 do 28.08.2024 od 01.08.2024 do 28.08.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Warszawska: znaleziono 66

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja zarządcza
Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aerospace engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architecture
Wydział Architektury PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury PW

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka stosowana
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
Wydział Transportu PW

II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Civil engineering
Wydział Inżynierii Lądowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer science and information systems
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Electric and hybrid vehicles engineering
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia

stacjonarne

Electrical engineering
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektromobilność
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia

niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Environmental engineering
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fotonika
Wydział Fizyki PW

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy informacyjne
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria internetu rzeczy
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria zarządzania
Wydział Zarządzania PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i projektowanie maszyn
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronics
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Papiernictwo i poligrafia
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Power engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Robotyka i automatyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Telecommunications
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Transportu PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)