Wyniki I tury rekrutacji 2023/2024 na UW

Wyniki I tury rekrutacji 2023/2024 na UW

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

14.08.2023

Wyniki I tury rekrutacji 2023/2024 na UW

Rekrutacja 2023/2024 na UW na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zakończyła się 7 lipca 2023 r. Kandydaci poznali swoje wyniki 20 lipca 2023 r. W rekrutacji podstawowej na Uniwersytet Warszawski udział wzięło ponad 30 tysięcy osób, które łącznie złożyły prawie 58 tysięcy aplikacji. Największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się kierunki: kierunek lekarski, orientalistyka – koreanistyka oraz filologia angielska – specjalizacje: językoznawstwo, literatura i kultura.
 

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Warszawskiego 

Uniwersytet Warszawski posiada jedną z najbardziej różnorodnych ofert kierunków studiów w Polsce. Studia w stolicy kojarzone są z renomą i prestiżem, a absolwenci studiów w Warszawie często znajdują zatrudnienie tuż po zakończeniu nauki. Tegoroczni kandydaci na studia mieli do wyboru ponad 130 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Przyszli studenci mogli podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów dziennych bądź zaocznych.  
Oferta dydaktyczna UW na rok akademicki 2023/2024 powiększyła się o pięć nowych kierunków. Już w pierwszej turze kandydaci mogli aplikować na: international legal communication, historii kultury w dobie humanistyki cyfrowej, studiach kanadyjskie, african studies oraz orientalistyce – hebraistyce. 
 

Wyniki rekrutacji 2023/2024 

Kandydaci tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Warszawski złożyli łącznie 58 000 aplikacji. Rywalizacja była najbardziej zacięta na kierunki lekarskim, gdzie na jedno miejsce przypadało aż 30 kandydatów. Równie trudno było dostać się na orientalistykę – koreanistykę, tam na jedno miejsce aplikowały 24 osoby. Absolwenci szkół średnich chętnie wybierali również filologię angielską – językoznawstwo oraz filologię angielską – literatura i kultura – ponad 16 osób na miejsce. Do grona najpopularniejszych kierunków rekrutacji należą również: psychologia oraz orientalistyka — japonistyka.
Kandydaci najliczniej aplikowali na psychologię – pychology, na której odliczyło się aż 3163 zgłoszeń. Ponad 3 tys. przyszłych studentów wyraziło chęć studiowania na kierunku zarządzanie. Ekonomia, finanse i rachunkowość, informatyka i ekonometria również były wysoce oblegane, bowiem na ten kierunek zgłosiło się 2946 maturzystów. Suma aplikacji na kierunek filologia angielska, na obydwóch specjalnościach, wyniosła 2410. Z kolei w rekrutacji na kierunek zarządzanie finansami rachunkowość udział wzięło ponad 2,1 tys. kandydatów.

Komentarze (0)