Matury 2021 - język Polski

Matury 2021 - język Polski

Matury 2021 - język Polski

maturzyści 2021 - XXI Lo w Łodzi

Język polski na poziomie podstawowym za nami - Matury 2021

4 maja 2021 roku wystartowały matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W związku z pandemią koronawirusa tegoroczna edycja egzaminów przeprowadzana jest w reżimie sanitarnym na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Pierwszy egzamin, z jakim mierzyło się 271 tys. tegorocznych maturzystów (absolwentów liceów oraz techników), jest z języka polskiego (przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym).

W arkuszu egzaminacyjnym na uczniów czekało 12 zadań – zamkniętych (gdzie poprawna jest jedna odpowiedź) oraz otwartych wymagających udzielania odpowiedzi pisemnej. Jest to pierwsza część egzaminu, dzięki której maturzyści sprawdzają przede wszystkim swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem. W tej części maturzyści mogą zdobyć maksymalnie 20 punktów.

 

W arkuszu z tegoroczną maturą z języka polskiego znalazły się teksty:

 • Czy zwrot „ciężko powiedzieć” zasługuje na potępienie? (Ewa Kołodziejek)
 • O komizmie (Bohdan Dziemidok)

 

W pierwszej części egzaminu został zacytowany również fragment utworu literackiego – na jego podstawie uczniowie mieli rozpoznać tytuł oraz jego autora. Maturzyści wykazać się również musieli umiejętnością napisania streszczenia czy formułowania trafnych argumentów.

 

Matura z języka polskiego wiąże się również z napisaniem wypracowania (za które można zdobyć maksymalnie 50 punktów). Uczniowie wybierają jeden z trzech podanych tematów. W tym roku CKE przygotowało tematy:

 • Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Uczniowie musieli zmierzyć się z utworem Beatay Obertyńskiej "Strych"

 

Egzamin maturalny z języka polskiego podzielony jest na dwie części: pisemną i ustną, z tym że w 2021 r. obowiązkowa jest tylko część pisemna, a do części ustnej mogą przystąpić osoby, które potrzebują jej wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na zagraniczne uczelnie.

 

Ile trwa egzamin z języka polskiego?

Na pisemną maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym przeznaczono 170 minut. Oczywiście, jeśli uda nam się wypełnić wszystkie egzaminacyjne zadania przed upływem regulaminowego czasu, możemy wcześniej opuścić salę i udać się na zasłużony odpoczynek. A co wtedy, jeśli nie uda nam się zmieścić w wyznaczonym czasie? Niestety, będziemy musieli przerwać i odłożyć długopis.

 

Kiedy matura z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Tegoroczne matury rozpoczną się we wtorek, 4 maja. Wedle tradycji, pierwszym zdawanym przedmiotem jest język polski, w formie pisemnej – na poziomie podstawowym. Egzamin na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek, 10 maja. Wszystkie zaplanowano na godzinę 9:00.

 

Terminy matury części pisemnej z języka polskiego

 • poziom podstawowy: 4 maja 2021 r., godz. 9:00
 • poziom rozszerzony: 10 maja 2021 r., godz. 9:00

 

Termin matury części ustnej z języka polskiego

 • 19-21 maja 2021r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

Termin dodatkowy części pisemnej z języka polskiego

 • poziom podstawowy: 1 czerwca 2021 r., godz. 9:00
 • poziom rozszerzony: 1 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 

Termin matury poprawkowej

 • 24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

 

Kiedy poznamy wyniki matury

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną 5 lipca 2021 r., a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2021 r.

 

matura z języka polskiego 2021

maturzyści 2021 - XXI LO w Łodzi

 

Kiedy egzamin uznawany jest za zdany

Egzamin maturalny w 2021 r. uznawany jest za zdany w przypadku uzyskania co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej.

 

 

Niezdana matura z języka polskiego. Kiedy egzamin poprawkowy?

Naturalnie, podchodząc do egzaminu maturalnego nikt nie zakłada, że coś może się potoczyć niezgodnie z planem. Ale jak wiemy, wypadki chodzą po ludziach i może nam być potrzebny egzamin poprawkowy. Czy następuje on od razu po otrzymaniu wyniku egzaminu? Na szczęście nie.

Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 12 lipca 2021 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor waszej szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

Egzamin poprawkowy odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.

czytaj dalej niezdana matura co dalej

 

 

 

MATURA 2021 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2021

przedmioty obowiązkowe 2021

przedmioty dodatkowe 2021

jakie przedmioty zdawać na studia 2021

warunki zdania matury 2021

terminy matury 2021

wyniki matur 2021

deklaracje maturalne 2021

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2021

matura poprawkowa 2021

wyniki matury poprawkowej 2021

matura z języka polskiego 2021

matura z matematyki 2021

matura z języka obcego nowożytnego 2021

matura próbna z języka polskiego 2021

 

 

Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z języka polskiego?

Matura jest egzaminem państwowym, a zatem wymaga różnego rodzaju dokumentów. Złożenie jednego z nich należy do naszych obowiązków. Tym dokumentem jest deklaracja maturalna, czyli pismo w którym wyrażamy chęć przystąpienia nie tylko do egzaminu z jednego przedmiotu, ale do całej sesji maturalnej.

Zdecydowanie istotniejszym czynnikiem, który stanowi przepustkę do uczestnictwa w egzaminach są nasze oceny. Jednym słowem, muszą być one pozytywne. Jeśli nie zaliczymy jakiegoś przedmiotu, nie zostaniemy – pomimo najszczerszych chęci – dopuszczeni do matury.

Oznacza to, że stawiane przed nami wymagania nie są zbyt wygórowane. Musimy się tylko uczyć i zdobywać dobre, bądź dopuszczające oceny. Nie musimy robić nic więcej. Wszystko zależy wyłącznie od nas i naszego podejścia do sprawy.

 

 

matura język polski

maturzyści 2021 XXVI LO w Łodzi

 

Czy warto zdawać maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym to nasz obowiązek. Matura na poziomie rozszerzonym jest dla chętnych. Czy warto należeć do grona chętnych? Przystąpienie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym posiada wiele zalet. Na przykład? Znacznie szerzej otwiera furtkę do rozpoczęcia studiów.

Ze zdawania języka polskiego na poziomie rozszerzonym płynie więcej korzyści, nawet wtedy jeśli nie jest nam to potrzebne w ubieganiu się o indeks. Co zrozumiałe, przystępowanie do bardziej rozbudowanego czy trudniejszego egzaminu oznacza więcej nauki i przyswajanie większego zakresu wiadomości. Jeśli wiedza na temat literatury, czy kultury nie przydaje się zawsze i wszędzie, tak umiejętności prawidłowego i skutecznego posługiwania się językiem ojczystym przydaje się w niemal każdym elemencie życia, każdej branży, każdym zawodzie. Niezależnie od tego, czy planujemy zostać menedżerem, dziennikarzem, architektem, czy producentem filmowym umiejętności płynące z intensywniejszej nauki języka polskiego wykorzystamy na pewno.

 

Co da mi matura z języka polskiego?

Niejeden abiturient postrzega maturę jako czysty obowiązek, do którego należy się przygotować, zdać, po czym prędko zapomnieć. Naturalnie, przystąpienie do egzaminów jest naszym obowiązkiem, ale warto zastanowić się nad tym, jaką drogę może rozpoczynać zdana matura? Warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy zdane egzaminy są wyłącznie końcem pewnego etapu, czy może początkiem nowego rozdziału w życiu?

Egzamin maturalny z języka polskiego można postrzegać na różne sposoby. Nawet jeśli sam egzamin oraz uzyskany wynik nie daje nam niczego konkretnego, to zdobyte podczas nauki umiejętności dają bardzo wiele i będą mogły być wykorzystywane do końca życia. Na przykład kiedy? Na przykład podczas rozmowy o pracę. W trakcie takich rozmów przyszli pracodawcy zwracają uwagę na wiele elementów, w tym na zdolność posługiwania się ojczystym językiem.

Coraz baczniejszą uwagę zwraca się na zakres i dobór słownictwa, odpowiednią konstrukcję zdań, umiejętność argumentowania, wyrażania opinii. Nawet jeśli jakieś pytanie zadane podczas rozmowy rekrutacyjnej sprawi nam trudność, dzięki nabytym umiejętnościom będziemy potrafili z niego wybrnąć. Poprawne posługiwanie się językiem polskim to atut. Wszędzie.

 

Czego nie da mi matura z języka polskiego?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest wcale łatwe, ponieważ trudno doszukać się jakichś minusów, wad oraz strat płynących ze zdawania języka polskiego. Śmiało można powiedzieć, że takowych po prostu nie ma. Posługujemy się językiem polskim, a zatem jest on nam potrzebny do codziennego funkcjonowania. Znając go lepiej, jest nam łatwiej.

Nawet jeśli ktoś nie przepada za nauką języka polskiego, to i tak nawet najgłośniejsze utyskiwania na nic się zdadzą, ponieważ przystąpienie do egzaminu z tego przedmiotu jest obowiązkowe. Nie warto więc zajmować się tworzeniem bilansu zysku i strat, jak również nie warto poszukiwać odpowiedzi na pytania typu: „do czego jest mi to potrzebne?”. Nawet najlepsza odpowiedź nie zwolni nas z obowiązku podejścia do egzaminu.

 

Co warto sprawdzić idąc na maturę z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego rozpoczyna maturalny maraton. Istotne jest zatem dopilnowanie wszystkich spraw natury organizacyjnej, łącznie z nastawieniem budzika na odpowiednią godzinę.

Matura nie bez powodu nazywana jest egzaminem dojrzałości. Sprawdza nie tylko naszą wiedzę, którą przelejemy na egzemplarz arkusza egzaminacyjnego, ale również samodzielność i podejście do ważnych spraw. Matura nie uznaje wymówek i nie rozumie haseł takich jak: „zapomniałem”, „zaspałem”, „nie wiedziałem”.

Przystępując do maturalnej batalii należy mieć wszystko przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Oznacza to, że przed pójściem na egzamin należy dokładnie sprawdzić którego dnia się odbywa, o której godzinie się rozpoczyna i w którym miejscu. Warto również zapoznać się z rozkładem komunikacji miejskiej i wybrać do podróży wcześniejszy autobus bądź tramwaj. Lepiej chwilę poczekać na szkolnym korytarzu niż tracić nerwy i obawiać się tego, że spóźnimy się na egzamin, w efekcie czego nie zostaniemy na niego wpuszczeni. W przypadku zdawania języka polskiego odchodzi nam pamiętanie o różnego rodzaju przyborach, ponieważ nie potrzebujemy linijki, ekierki, czy kalkulatora.

Co jeszcze można sprawdzić przed przystąpieniem do matury z języka polskiego? Wiedzę. W Internecie bez trudu można odnaleźć różnego rodzaju zadania egzaminacyjne, arkusze z lat ubiegłych, czy też quizy dotyczące literatury. Warto przeprowadzić sobie krótki sprawdzian w domowym zaciszu i oczywiście przekonać się o tym, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani.

 

Na które studia wymagana jest matura z języka polskiego?

Warto podkreślić, że niezależnie od tego, czy język polski brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na wybrany przez nas kierunek, to i tak należy sobie z nim poradzić. Nie wolno odpuszczać nauki, jeśli w wymaganiach rekrutacyjnych nie ujrzymy tego przedmiotu.

Dla uspokojenia niektórych zdających powiedzmy od razu, że język polski nie jest wymagany we wszystkich procesach rekrutacyjnych. Co zrozumiałe, stanowi olbrzymią wartość bądź niezbędny element w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia filologiczne, studia dziennikarskie, studia pedagogiczne, czy studia prawnicze.

Kierunki z językiem polskim jako elementem wymagań rekrutacyjnych to między innymi: filologia, filologia polska, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, wiedza o teatrze, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, archeologia, etnologia i antropologia kulturowa, filozofia, historia, historia sztuki, okcydentalistyka, wojskoznawstwo, międzynarodowe studia kulturowe, socjologia, praca socjalna, administracja, polityka społeczna.

czytaj dalej studia 2021

 

 

Komentarze (0)