Niezdana matura 2024 - co dalej?!

Niezdana matura 2024 - co dalej?!

Niezdana matura 2024 - co dalej?!

06.07.2024

Niezdana matura 2024 – co dalej?

Matura w 2024 roku uznawana jest za niezdaną, jeśli absolwent nie otrzymał co najmniej 30% z możliwych punktów z jednego przedmiotu, lub więcej przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej albo ustnej lub egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego został mu unieważniony.

Osoby zdające maturę w 2024 roku po raz pierwszy, mogą przystąpić do matury poprawkowej w sierpniu 2024 r. jeśli nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej.

Osoby, które nie zdały matury z dwóch lub więcej przedmiotów albo chcą poprawić uzyskany wynik, mogą to zrobić w okresie 5 lat, licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, czyli najwcześniej w maju 2025 roku.

 

Poprawa matury 2024

Czasami każdemu może powinąć się noga, nie inaczej jest w przypadku matury. Zwykle maturzyści potykają się na obowiązkowej maturze z matematyki i j. polskiego, jednak tak naprawdę każdy przedmiot da się oblać. Powtórne zdawanie matury nie jest tak potworne, jak się wydaje na pierwszy rzut oka.

 

Niezdana matura z jednego przedmiotu

Do matury poprawkowej, która odbędzie się w terminie od 20 do 21 sierpnia 2024 r., mogą przystąpić absolwenci, którzy nie zdali tylko jednego egzaminu ustnego albo pisemnego pod warunkiem, że przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony (najczęściej z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadania) oraz przystąpili do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 
Niezdana matura z dwóch lub więcej przedmiotów
Osoby, które nie zdały matury z więcej niż jednego przedmiotu obowiązkowego lub egzamin został im unieważniony, będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Czyli najwcześniej w maju 2025 r.
 
Poprawa wyniku egzaminu maturalnego
Osoby, które zdały maturę w 2024 r. (uzyskały minimum 30% z możliwych punktów), ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych, będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2025 r.
 

poprawa matury 2024

Dokładne informacje nt. poprawy matury znajdziesz TUTAJ - patrz str. 25

 

Jak odwołać się od wyniku matury? krok po kroku

W przypadku, gdy uczeń ma wątpliwości co do wyniku swojej pracy - może złożyć odwołanie. Będzie mógł wtedy mieć wgląd do swojego arkusza maturalnego. Maturzysta może złożyć taki wniosek w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną świadectwa dojrzałości. Jak wygląda procedura odwołania się od wyniku matury? Tłumaczymy krok po kroku.

Czytaj dalej jak odwołać się od wyników matury 2024

 
Jak przystąpić do egzaminu poprawkowego w 2024 r.

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, uczniowie muszą złożyć podanie, które wyraża ich zamiar poprawienia matury. Jest to oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Można je znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE).

Absolwent, który spełnia wymagania do przystąpienia do egzaminu poprawkowego* w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników matury, czyli nie później niż do 16 lipca 2024 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zwykle przewodniczącym jest po prostu dyrektor waszej szkoły) pisemne oświadczenie o chęci do przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 

Egzamin maturalny w części pisemnej w terminie poprawkowym odbędzie się we wtorek 20 sierpnia 2024 r. o godzinie 9:00. Część ustna egzaminu maturalnego w 2024 r. w terminie poprawkowym przeprowadzona zostanie 21 sierpnia 2024 r.

* (nie zdał tylko jednego egzaminu pisemnego oraz przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został unieważniony, oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony)

Kiedy poprawka z matury 2024 – data

 • deklaracja: do 16 lipca 2024 r.
 • egzamin poprawkowy - ustny: 21 sierpnia 2024 r.
 • egzamin poprawkowy - pisemny: 20 sierpnia 2024 r.
 • godzina egzaminu poprawkowego (pisemnego): 9:00
 • wyniki matur poprawkowych: 10 września 2024 r.
 • odbiór świadectwa maturalnego: 10 września 2025 r.
 • dodatkowa rekrtuacja na studia: do 15 października 2024 r.*

sprawdź harmonogram matur 2024

 

Matura poprawkowa 2024 - deklaracja i podanie

Jak napisać podanie o przystąpienie do matury poprawkowej?

Absolwenci, którzy chcą podejść do matury poprawkowej muszą złożyć przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (zazwyczaj dyrektor szkoły) pisemną delarację o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. 

Deklaracja poprawy egzaminu maturalnego 2024:

 • Data: do 16 lipca 2024 r.
 • Gdzie: przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (najczęściej dyrektor szkoły)

Pobierz podanie przystąpienia do matury poprawkowej

 

Gdzie zdawać egzamin w terminie poprawkowym

W 99% placówką wyznaczoną na wasz egzamin poprawkowy będzie szkoła, w której nie udało wam się zdać za pierwszym razem. 
Dodatkowo przeprowadzenie matury 2024 poprawkowej może odbyć się w innej placówce niż szkoła macierzysta, jeśli zachodzą uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu w innej szkole, lub miejscu niebędącym siedzibą szkoły.

Załącznik 2 – Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Załącznik 3b – Wniosek zdającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu maturalnego w innym miejscu niż szkoła (np. w domu), dla osoby, która składa deklarację do dyrektora OKE

czytaj dalej

odwołanie od wyników matury 2024

 
Kiedy wyniki matury poprawkowej 2024
Wyniki matur poprawkowych 2024
 • Data: 10 września 2024 r.
 • Miejsce: strona OKE w systemie ZIU lub szkoła

 

Etapy Wyniki matur 2024 - termin poprawkowy 
ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego 10 września 2024 r.
przekazanie szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2024 r.
wydanie zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 10 września 2024 r.

 

Kiedy można odebrać świadectwo maturalne w sesji poprawkowej 2024

Maturzyści informację o wynikach matury poprawkowej będą mogli sprawdzić 10 września 2024 r. Od 10 września 2024 r. będą mogli również odebrać świadectwo dojrzałości w swojej szkole.

 

Dodatkowa rekrutacja na studia 2024

W poprzednim roku matury też nie zdało sporo osób (z matematyki 12%, z języka polskiego 3% oraz z języka angielskiego 3%) i część z nich przystąpiła do poprawki w sierpniu tego samego roku i po pozytywnym wyniku mogła pójść na studia już od zeszłego roku, dostając się na studia z list sierpniowych lub wrześniowych. Reszta chcących zdać maturę i pójść na studia poprawiała egzamin w roku 2024.
 
Czy mimo oblanej matury i poprawiania w sierpniu, można jeszcze w tym samym roku dostać się na uczelnię wyższą?
Jak najbardziej. Należy tylko dopilnować terminów składania dokumentów, podanych na stronie wybranej przez nas uczelni lub na naszej stronie, gdzie znajdziesz ogólnopolski wykaz uczelni, które prowadzą dodatkową rekrutację. Terminy rekrutacji na studia 2024.
W zależności od uczelni, na kierunkach, na których są jeszcze wolne miejsca, prowadzona jest druga, a czasami nawet trzecia tura rekrutacji. Wrześniowy harmonogram naboru pozwala składać dokumenty mniej więcej do końca września, a czasem nawet dłużej. To pozwala na normalne rozpoczęcie zajęć na uczelni już od października, wraz z innymi absolwentami. Jak widać, niezdanie matury nie jest końcem świata, myślcie o tym, jak o przyjściu na imprezę studencką po prostu lekko spóźnionym.

sprawdź do kiedy trwa -> dodatkowa rekrutacja na studia

 

sprawdź

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białej Podlaskiej

Filia AWF w Białej Podlaskiej
Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia WSB w Cieszynie
Uniwersytet Bielsko-Bialski

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Kujawsko-Pomorska
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Cieszynie

Akademia WSB w Cieszynie

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Ateneum w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Gdańsku)
Uniwersytet Morski w Gdyni
Uniwersytet WSB Merito Gdynia
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański

Rekrutacja na studia w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Jeleniej Górze

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu
Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia Śląska
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Katowicach)
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uczelnia Metropolitalna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet WSB Merito Chorzów
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Kielcach)
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Koszalinie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia WSB w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Kwidzynie

Powiślańska Szkoła Wyższa

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Lubelska Akademia WSEI
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Lublinie)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Politechnika Lubelska

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Uniwersytet WSB Merito Łódź
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Nowym Targu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Uniwersytet WSB Merito Opole
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Poznaniu)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Europejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Rzeszowie)
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych
Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia w Szczecinie)
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet WSB Merito Szczecin
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Pożarnicza w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Akademia WIT w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Łukaszewski w Warszawie
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet WSB Merito Warszawa
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wrocław
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" (filia we Wrocławiu)
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

Rekrutacja na studia w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Elblągu

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Gdański

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lubelska Akademia WSEI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Politechnika Lubelska

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Nowym Sączu

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Uniwersytet Opolski
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Pożarnicza w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (60)

Dawid z PŁ odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Tyle lat bylismy z bykami twarzą (w sumie plecami) niezdanej matury na tym profilu. Tyle lat wspomnień i slawy a teraz ch*j bombki strzelił.

GRZEGORZ Z BIALEGOSTOKU W odpowiedzi do: Dawid z PŁ odpowiedz

Potwierdzam. Szkoda, że zmienili zdjęcie. Od 2018 r byliśmy zawsze na tej stronie

Zuzia odpowiedz

Czy jeśli chcę poprawiać przedmiot dodatkowy czyli biologię i pisać dodatkowo chemię (oba rozszerzone) w 2023 to będę musiała zdawać także ustne?

Beztalencie zyciowe odpowiedz

Da się złożyć wniosek przez internet?

O co chodzi ? odpowiedz

Nasza nauczycielka powiedziała że jak będziemy chcieli poprawiać w następnym roku to w liceum prywatnym bo nas "ustawa nie przewiduje". Że nie możemy poprawiać w starym liceum... ?

fifi odpowiedz pokaż odpowiedzi (6)

Co jeżeli nie zdam poprawki z matematyki, to w przyszłym roku poprawiam tylko matmę czy wszystko I czy jeżeli tylko matmę to ustne jeżeli się odbędą też muszę zaliczyć?

marta W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

poprawiasz tylko te przedmioty, których nie zdałaś lub przedioty z których chcesz poprawić wynik.

a W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

jeśli będą egzaminy ustne w roku, w którym będziesz poprawiać maturę to też musisz do nich przystąpić, mimo, że byłaś zwolniona ze zdawania przez koronowirusa. Poza tym nie ma matury ustnej z matematyki

fifi W odpowiedzi do: a odpowiedz

chodzi mi bardziej o to czy jeżeli w przyszłym roku przystąpię tylko do matmy to nie muszę zaliczać ustnej z ang i pol mimo że polski i matematykę w tym roku zdałem

fifi W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

Polski i angielski*

marta W odpowiedzi do: fifi odpowiedz

nie musisz. Możesz zdawać tylko to co chcesz poprawiać masz na to 5 lat. Po upływie 5 lat będziesz musiał zdawać maturę całą od nowa.

fifi W odpowiedzi do: marta odpowiedz

Okey, dziękuję za odpowiedź! :-)

Aga odpowiedz

Nie zdałam matury z matematyki. Będę pisać poprawkę. Czy jeżeli jej nie zdam to za rok mogę pisać tylko matematykę czy muszę pisać także te przedmioty, które już zdałam?

Anna odpowiedz

Nie zdałam matury podstawowej z j. polskiego. Mam pytanie, bo niektóre uczelnie mają w rubryce o polskiem, że poziom podstawowy albo rozszerzony. Zdawałam również rozszerzenie. Czy w takim razie mam nadal szanse na te studia, jeśli nie podam wyniku z podstawy?

Hardkorowiec odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Trafiłem znnowu na tą strone i ponawiam moje pytanie. Nie przystąpiłem do matury do dziś ponieważ nic nie pamiętam ze szkoły

Hardkorowiec W odpowiedzi do: Hardkorowiec odpowiedz

Tamto pytanie zadałem w 2017 roku

Hardkorowiec odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Jeżeli nie zostałem dopuszczony do matury z powodu 1 z matematyki (poprawke zaliczylem szkołe skończyłem) to gdzie mam sie udać na mature i kiedy? I czy moge zacząć studia w formie wolnego słuchacza? A co jeśli po roku będąc wolnym słuchaczem otrzymam wynik negatywny z matury? Tutaj nic nie pisze o takich sytuacjach a ta wiedza jest mi potrzebna...

xx W odpowiedzi do: Hardkorowiec odpowiedz

wydaje mi się, że musisz zadzwonić do szkoły i dopytać kiedy masz złożyć formularz maturalny i napisać maturę w przyszłym roku wraz z innymi absolwentami, dopilnować żeby złożyć formularz maturalny (w tym roku był to luty) i w maju napisać maturke

kk odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

W tym roku nie było matur ustnych ktoś sie orientuje jesli nie zda sie poprawki to w kolejnym terminie trzeba bedzie ustne tez zaliczyc?

marta W odpowiedzi do: kk odpowiedz

jest przecież napisane: ...zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego... czyli jak za rok będzie ustny to zdajesz też ustny

YtT odpowiedz

Jeżeli poprawiam niezdaną maturę 8 września z języka polskiego, a na uczelni wymagają wyniku jedynie z matematyki plus jakieś rozszerzenie to czy mogę brać udział w rekrutacji teraz (drugi nabór na ur) a po ogłoszeniu wyników matury 30 września zanieść świadectwo maturalne do szkoły?

KK odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy osoby które piszą maturę poprawkową 8 września mają szansę dostać się na studia w tym roku skoro wyniki matury poprawkowej są dopiero 30 września?

gość W odpowiedzi do: KK odpowiedz

tak, sporo uczelni publicznych będzie prowadzić rekrutację dodatkową na studiach stacjonarnych na których są jeszcze wolne miejsca, niestety będą to mało ciekawe kierunki, albo możesz iść na studia niestacjonarne. Masz też sporo uczelni prywatnych, które rekrutację prowadzą nawet do 30 października

xxx odpowiedz

Jeżeli odwołuję się do polskiego i powiedzmy,że uznają moje odwołanie to czy będę miała prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego jeszcze we wrześniu?

Kamil odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy mogę poprawiać chemię we wrześniu bo tylko jej nie zdałem ?

Marti W odpowiedzi do: Kamil odpowiedz

Teraz chyba tylko obowiązkowe przedmioty można

xyz odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Jeśli ktoś orientuje się gdzie można znaleźć wniosek o poprawkę niech mi napisze.

Rr W odpowiedzi do: xyz odpowiedz

Wystarczy wpisać oświadczenie o poprawienie matur wzór i wyskoczy

Simon W odpowiedzi do: Rr odpowiedz

Tylko nie pomyl ze wzorem z egzaminami na studiach lol

Smutna odpowiedz

Czy jeśli poraz trzeci nie zdałam matmy to teraz na poprawkę we wrześniu się zaliczam?

JM odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Gdzie jest ten załącznik na podanie o poprawkę?

xyz W odpowiedzi do: JM odpowiedz

i co znalazłeś/aś ?

Ola odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Do kiedy można złożyć podanie o poprawkę z matmy ?

Smutna W odpowiedzi do: Ola odpowiedz

14 sierpnia gdzieś pisało

Oburzeni rodzice odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Po co te poprawki, zwłaszcza z matematyki. Teraz gdy wzrasta zakażenie wirusem. To znowu narażenie młodzieży na niepotrzebny stres, to bez sensu.

Zmotywowana W odpowiedzi do: Oburzeni rodzice odpowiedz

Ja jako osoba której nie udało się zaliczyć w pierwszym terminie chce skorzystać z danej szansy poprawki.Uważam ,że poprawkowa matura jest czymś czego nie można odmówić uczniom którzy jeszcze w tym roku planują rozpocząć studia. Przypominam że matura czerwcowe też przebiegała w okresie epidemi

30% odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

A czy jeśli za rok będę chciała poprawić wyniki na lepsze(na przykład osiągnę wynik 60% i będę chciała poprawić), to czy ustne będę musiała zaliczyć?

Powodzenia W odpowiedzi do: 30% odpowiedz

Jeżeli ustne w roku 2021 będą przeprowadzone to tak.

Wika odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy można podejść do poprawy we wrześniu, by poprawić wynik np 50% z podstawowej matematyki?

30% W odpowiedzi do: Wika odpowiedz

nie, w taki sposób poprawić możesz tylko za rok ;)

azi odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Czy jak poprawiam za rok to ustne też będą?

Życze Powodzenia ! :) W odpowiedzi do: azi odpowiedz

Sądzę,że tak będą. Ponieważ w tym roku nie było ustnych z powodu Pandemii. Zobaczysz jak sytuacją z COVID-EM się rozwinie. Jeżeli nie będzie przeciwskazań aby przeprowadzić ustną mature to ona będzie.

Pokrzywdzony odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Osoby które nie zdały matury to są osoby najbardziej pokrzywdzone przez los którym należy się troska,opieka i wsparcie ze strony całego społeczenstwa.

Hardkorowy W odpowiedzi do: Pokrzywdzony odpowiedz

Dokładnie tak

Kira (mam nadzieję nie pokrzywdzona) W odpowiedzi do: Pokrzywdzony odpowiedz

Tak zgadzam sie ale też bez zbędnej przesady.

Zasada odpowiedz

Znaczenie zasad maturalnych jest nam bliższe czy też dalsze...

Inżynier odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Matematyka obowiązkowa ewentualnie powinna być obowiązkowa dla inżynierów...

40-latek W odpowiedzi do: Inżynier odpowiedz

Jak można zostać inżynierem?

Politechnika W odpowiedzi do: 40-latek odpowiedz

Do wyspecjalizowanych zawodów można dojść dłuższą ale bezpieczniejszą mniej stresującą i bardziej rozwijającą ścieżką...

Xyz odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Najprzykrejsze w polskim systemie edukacji moim zdaniem jest to iż władza by chciała zrobić ludzi szarych jak mydło ale na układy nie ma rady.

XYZ W odpowiedzi do: Xyz odpowiedz

Tak rzeczywistość jest ustawiona przez naszych możnowładców...

Lidia odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

Daliby spokój święty z tą obowiązkowa maturá z matematyki bo rujnują zycie i przyszłość , beznadziejna polityka i osoby które same pewno tej matmy nie zdawały może teraz przepisami swoimi zadecydowali o jej powrocie, beznadziejni ministrowie edukacji, ja już mam po studiach, żadnej matematyki nie udało mi się zdać w 30% , najlepiej to stąd wyjechać i zrzec się obywatelstwa polskiego , moje życie straciło sens i cel przez głupią matmę już koniec ze studiami moimi.. powrót do matury z matematyki to zwykle stworzenie sytuacji żeby inni zarabiali na uczniu i musiał chodzić na lekcje prywatne a rodzić niech buli bo nie ma w Polsce dobrego przygotowania do zdania matury z matematyki.. beznadzieja ministra edukacji i tyle...chodząc do szkoły zaocznie i dla dorosłych nie było i nie ma możliwości zdania przy takim nauczaniu matematyków tej matury bo albo czasu nauczyciel nie ma albo ma za mało godzin do zrealizowania przedmiotu...i nieważne, sam sobie zalatwiaj i dawaj po 60-100 zł za godzinę..

Uproszczenie W odpowiedzi do: Lidia odpowiedz

Matury przeważnie piszą 20-latkowie gdyż w pewnym sensie to do 20 roku życia rozwija się mózg

dowcipniś W odpowiedzi do: Lidia odpowiedz

60 minut czyli 60 złotych zaś 100% godziny czyli 100 złotych...

bogacz W odpowiedzi do: Lidia odpowiedz

współczuje tobie iż jesteś pokrzywdzona przez obecne szkolnictwo ale przez to jesteś otoczona z mojej strony troską opieką i wsparciem który tobie się jak psu zupa przysługuje.

Abiturient W odpowiedzi do: Uproszczenie odpowiedz

Jak chodzisz do pracy to mozg ci sie starzeje ale za to umysł rośnie w siłę

Marta odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

A jak są dwa przedmioty to kiedy poprawkowa

A W odpowiedzi do: Marta odpowiedz

Za rok

Karol W odpowiedzi do: A odpowiedz

Łącznie z ustnymi ?

S W odpowiedzi do: Karol odpowiedz

Prawdopodobnie tak, ale zależy jak potraktują nasz rocznik

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekrutacja na uczelniach

Łódź

Warszawa

Kraków

Poznań

Katowice i woj. śląskie

Lublin

Kielce

Wrocław

Opole

Zielona Góra

Bydgoszcz

Toruń

Olsztyn

Szczecin

Gdańsk | Gdynia | Sopot

Rzeszów

Częstochowa

Białystok

Bielsko-Biała

Koszalin

Słupsk

Siedlce

Nowy Sącz

Kalisz

Biała Podlaska

Elbląg

Kwidzyn