Pracownicy i studenci Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH uczestniczą w innowacyjnych projektach. Z energią!

Pracownicy i studenci Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH uczestniczą w innowacyjnych projektach. Z energią!

Studia Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Studia Kraków - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pracownicy i studenci Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH uczestniczą w innowacyjnych projektach. Z energią!

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie to uczelnia, którą bez dwóch zdań można określić mianem uczelni z dobrą energią. Problematyką związaną z sektorem energii zajmuje się kilka wydziałów, w tym Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG). Świadczą o tym liczne wyzwania, podejmowane przez wykładowców i studentów WWNiG, a projektów, którym warto przyjrzeć się bliżej jest co najmniej kilka.

 

Sękowa GT- 1

Sękowa to niewielka miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Właśnie tam powstaje unikatowy na międzynarodową skalę projekt, polegający na integracji lokalnych odnawialnych źródeł energii.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi: „Wykorzystanie potencjału energetycznego zlikwidowanych, po- eksploatacyjnych lub negatywnych otworów wiertniczych – pilotaż dla otworu Sękowa GT- 1” zakłada integrację ciepła Ziemi i energii słonecznej.

W zeszłym roku, na głębokości 3 kilometrów wykonano otwór badawczy z przeznaczeniem dla ciepłownictwa. W prace nad ekspertyzą zaangażowani byli m.in.: studenci WWNiG , zrzeszeni w Kole Naukowym „Geowiert”. W swojej pracy skupili się na ocenie potencjału parametrów energetycznych projektowanego systemu i wykonaniu serii badań i analiz, jak również ocenie konstrukcji, stanu technicznego, potencjału i parametrów energetycznych sąsiadujących z Sękową dwóch innych odwiertów: Gorlice - 12 i Gorlice - 13.

 

Geoenergetyka otworowa

Kolejnym projektem, nad którym pracują członkowie Koła jest „Geoenergetyka otworowa- wykorzystanie otworów wiertniczych do magazynowania energii oraz opracowanie matematycznego modelu oceny ekonomicznej innowacyjnego systemu ogrzewania na bazie głębokiego otworowego wymiennika ciepła na przykładzie kampusu AGH”.

Projekt realizowany z Grantu Rektora AGH podzielony jest na dwie kategorie, z czego pierwsza zakłada stworzenie na kampusie uczelni magazynów energii przy wykorzystaniu płytkich otworów wiertniczych, natomiast druga polega na opracowaniu koncepcji innowacyjnego ogrzewania wybranych obiektów Akademii. Ponadto, wsparcie Rektora umożliwi zbudowanie specjalnego komputera, który w przyszłości ułatwi i przyspieszy podobne prace.

Warto wspomnieć o tym, że członkowie Koła Naukowego „Geowiert”, które prężnie działa od 1954 roku, angażują się również w mniejsze, choć nie mniej istotne projekty. Uczestniczą między innymi w „OZE Day”, czyli wydarzeniu poświęconym odnawialnym źródłom energii, czy „Młodym Noblu”, mającym na celu popularyzację nauk ścisłych wśród młodzieży.

 

BHEsINNO

Co kryje się pod tym skrótem? Polsko-norwesko- szwedzkie konsorcjum, którym zarządza dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH, kierownik Laboratorium Geoenergetyki na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Międzynarodowy zespół, pod przewodnictwem polskiego eksperta, pracuje nad zmodernizowaniem sposobu pozyskiwania energii cieplnej z górotworu. Dokładnie rzecz ujmując chodzi o Underground Thermal Energy Storage, czyli podziemne magazyny ciepła w górotworze, stanowiące stosowaną niemal na całym świecie możliwość zaopatrywania obiektów w ciepło i chłód.

Na czym to polega? Do pozyskiwania ciepła z górotworu i regeneracji jego zasobów służą otworowe wymienniki ciepła, które zimą wykorzystywane są do ogrzewania pomieszczeń, a latem do klimatyzacji. Prace nad tym projektem rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku, a zespół ekspertów stawia sobie za cel między innymi opracowanie komputerowego modelu zjawisk transportu ciepła, uwzględniającego wszystkie istotne zjawiska zachodzące zarówno w otworze, jak i w górotworze, a także na jego powierzchni.

Więcej informacji o projektach odnaleźć można na stronie internetowej i mediach społecznościowych Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

 

Komentarze (0)