Administracja studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Administracja studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

01.02.2024

Administracja studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Administracja to kierunek studiów, który umożliwi zdobycie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego czy procesowego, a także dowiesz się m.in. jak zarządzać jednostkami terytorialnymi. Dodatkowo jako student administracji zapoznasz się z zasadami zarządzania systemami informacyjnymi.

Studia na kierunku administracja w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku administracja w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

 

Program studiów i przedmioty

Studia prawnicze to szansa na zapoznanie się z wieloma dziedzinami prawa, które na co dzień wykorzystywane są w administracji. W programie studiów przewidziano również wiele godzin na zajęcia praktyczne, które mają pozwolić studentom na lepsze przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej.

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • prawo administracyjne,
 • historia administracji,
 • wstęp do prawoznawstwa,
 • nauka o administracji, 
 • prawo gospodarcze i publiczne,
 • prawo karne i prawo wykroczeń,
 • nauka o administracji,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • postępowanie administracyjne,
 • statystyka i demografia,
 • prawo międzynarodowe,
 • zarys prawa cywilnego.

Studenci na kierunku studiów Administracja w Łodzi rozwijają się nie tylko w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego, ale także i kompetencji miękkich, które są niezwykle cenne w pracy, która często polega na komunikacji z klientami. Studenci w trakcie studiów poznają zagadnienia z zakresu nauk psychologicznych i społecznych, a także mają szansę na rozwijanie swoich zdolności językowych w wybranym języku obcym.

Program studiów na kierunku Administracja kładzie szczególny nacisk na zdobywanie przez studentów umiejętności praktycznych m.in. poprzez ćwiczenia czy praktyki zawodowe, co ma na celu przygotowanie studentów do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.

Sprawdź także:

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

Przykładowe specjalności

Administracja samorządowa –Absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu procesów decentralizacji ustrojowej, a także znają konstrukcję prawną i strukturę organów samorządu terytorialnego w Polsce, co przygotowuje ich do pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej.

E-administracja – Absolwenci specjalności e-administracja są świetnie przygotowani do pełnienia funkcji e-urzędnika, który za pomocą nowoczesnych technologii potrafi wdrażać usługi administracji publicznej. Specjalność łączy w sobie nauki administracyjnego, informatyczne, a także z zakresu prawa.

Doradztwo podatkowe – Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, finansów, a także rachunkowości, co świetnie przygotowuje ich do pracy w instytucjach podatkowych.

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Administracja przygotowują specjalistów z zakresu administracji. Program studiów przygotowuje studentów nie tylko w zakresie wiedzy prawnej i funkcjonowania organów administracji, ale także i kładzie nacisk na kompetencje miękkie.

Absolwenci administracji mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • punktach doradztwa i poradnictwa prawnego
 • firmach marketingowych
 • instytucjach gospodarki budżetowej
 • administracji rządowej i samorządowej
 • urzędach pracy

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Administracja opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi oferuje kandydatom 20 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. To, co wyróżnią tę uczelnię to z pewnością podejście do dydaktyki i metodyki kształcenia studentów.  Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi, a także biznesem, co świadczy o jej nowoczesnym podejściu do realizacji programu studiów.  

Komentarze (0)