Pedagogika studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

01.02.2024

Pedagogika studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika to kierunek studiów, który kształci studentów w zakresie rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia, a także uczy jak pracować z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Studia na kierunku pedagogika w WZBINOZ ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów pedagogicznych na kierunku Pedagogika studenci mają szansę na zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu wychowania, dydaktyki, psychologii oraz socjologii. W programie studiów przewidziano również czas na zajęcia praktyczne takie jak np. ćwiczenia oraz praktyki zawodowe, które mają pozwolić studentom na lepsze przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • podstawy psychologii rozwojowej,
 • diagnostyka pedagogiczna,
 • filozofia edukacji,
 • antropologia kulturowa,
 • filozoficzne koncepcje człowieka,
 • podstawy diagnostyki pedagogicznej,
 • podstawowe zagadnienia pedagogiki,
 • filozoficzne podstawy wychowania i kształcenia,
 • podstawy psychologii ogólnej,
 • wprowadzenie do socjologii,
 • historia myśli pedagogicznej.

Studenci na kierunku studiów Pedagogika w Łodzi, przygotowują się do wykonywania zawodu pedagoga, a także mają szansę na rozwój osobisty. Studia pedagogiczne dodatkowo kładą nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich oraz na ćwiczenia praktyczne, które przygotowują m.in. do pracy z dziećmi.

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Opieka żłobkowa z pedagogiką Montessori – Absolwenci są przygotowani do pracy z dziećmi m.in. w żłobkach i przedszkolach, a także są specjalistami w zakresie pedagogiki opierającej się na metodzie Montessori.

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii – Absolwenci posiadają niezbędną wiedzę w zakresie pracy z dorosłymi, a także znają metody, które wykorzystywane są w procesie resocjalizacji dzieci i młodzieży.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Pedagogika przygotowują specjalistów z zakresu pedagogiki, którzy są świetnie przygotowani do pracy z najmłodszymi, a także dorosłymi. Absolwenci Pedagogiki posiadają również wiedzę i umiejętności do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • zakłady karne
 • placówki socjoterapeutyczne
 • sądownictwo (np. kurator sądowy)
 • ośrodki socjoterapii, profilaktyki i terapii uzależnień
 • pogotowia opiekuńcze
 • ośrodki pomocy społecznej
 • szkoły,
 • domy dziecka

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby przystąpić do rekrutacji, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ważnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne, co stanowi podstawę przyjęcia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi prywatna szkoła wyższa oferująca studentom 5 kierunków studiów z nauk około medycznych oraz społecznych. Uczelnia kładzie również nacisk na umiejętności praktyczne, co pozwala absolwentom na swobodne odnalezienie się na rynku pracy.

Komentarze (0)