Studia pedagogiczne Łódź

Studia pedagogiczne Łódź

Studia pedagogiczne Łódź
Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Studia pedagogiczne w Łodzi | woj. łódzkie

Studia pedagogiczne w Łodzi możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. Studia pozwalają zdobyć umiejętności i wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, niezbędną do pracy o charakterze opiekuńczym, wychowawczym i resocjalizacyjnym. 

Studia pedagogiczne Łódź
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia pedagogiczne w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Łodzi

Studia pedagogiczne w Łodzi to kierunki studiów, które skupiają się na człowieku. Niektóre zajmują się zagadnieniami dotyczącymi wychowania i nauczania najmłodszych, niektóre zwracają uwagę na niedostosowanie społeczne dorosłych, a jeszcze inne uczą w jaki sposób prowadzić zajęcia artystyczne skierowane do młodzieży.

Najpopularniejsze kierunki pedagogiczne w Łodzi: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika sportu.

Współczesne studia pedagogiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach pedagogicznych

Absolwenci studiów pedagogicznych odnajdują się w pracy między innymi w przedszkolach i szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach karnych, warsztatach terapii zajęciowej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z szeroką rozumianą wiedzą pedagogiczną wahają się od 2900 zł do 4000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia pedagogiczne w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, matematyka, biologia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, język obcy.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

STUDIA PEDAGOGICZNE W ŁODZI - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stacjonarne I stopnia, II stopnia
Logopedia z audiologią stacjonarne I stopnia
Pedagogika stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Pedagogika - studia online online I stopnia, II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Pedagogika specjalna stacjonarne jednolite
Pedagogika sportu stacjonarne I stopnia
Praca socjalna niestacjonarne, online I stopnia
Praca socjalna - studia online online I stopnia
Wychowanie fizyczne i zdrowotne stacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki pedagogiczne:

PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE

Aktualności rekrutacyjne

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W ŁODZI

SORTOWANIE:
A
C
D
E
I
M
O
P
R
S
T
Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Łodzi

Aby dostać się na studia pedagogiczne, wystarczy podejść do egzaminu maturalnego i zdać porządnie trzy przedmioty – język polski, język obcy nowożytny oraz do wyboru: matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki. Spory rozstrzał tematyczny.

Myśląc o studiach pedagogicznych w Łodzi, wybierzcie najbardziej odpowiadające Wam przedmioty, które pozwolą Wam wybornie zdać egzaminy dojrzałości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia pedagogiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów pedagogicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach pedagogicznych w Łodzi

Pedagogika:

 • Uniwersytet Łódzki: 150

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

 • Uniwersytet Łódzki: 50

Praca socjalna:

 • Uniwersytet Łódzki: 60

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia pedagogiczne w Łodzi

Studia pedagogiczne w Łodzi można realizować w różnych trybach. Na podstawie tych różnic nasza nauka może być bezpłatna, bądź płatna. Od czego to dokładnie zależy? Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne w uczelniach publicznych. Studia niestacjonarne w uczelniach niepublicznych są już odpłatne, podobnie jak wszystkie formy nauki w uczelniach niepublicznych.

 

Pedagogika:

 • Uniwersytet Łódzki: od 4000 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi: od 4800 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 3600 zł
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi: od 5040 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Terminy publikowania wyników rekrutacji ustalane są indywidualnie przez uczelnie. Mówiąc inaczej, nie istnieje jeden termin, kiedy wszystkie uczelnie publikują listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia. W jaki sposób poznać wyniki? Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego otrzymamy na swoim koncie w internetowym systemie rejestracji.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

W każdej uczelni może obowiązywać inny sposób składania dokumentów. Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów, aby składali je osobiście, a inne dopuszczają możliwość przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Niezależnie od formy należy zwrócić uwagę na to, czy zestaw naszych dokumentów jest kompletny. Jeśli tak, to należy dopilnować, abyśmy dostarczyli je w obowiązującym terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Etap składania dokumentów rekrutacyjnych rozpoczyna się od uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Kiedy to nastąpi? Każda uczelnia posiada własny harmonogram przeprowadzania kwalifikacji. Wszystkiego dowiemy się z indywidualnego profilu kandydata.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia pedagogiczne niestacjonarne w Łodzi

Studia pedagogiczne w Łodzi od wielu lat należą do najpopularniejszych. Z tego względu w ich zakresie można kształcić się w wielu szkołach wyższych, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Pomiędzy nauką w dwóch różnorodnych formach nie zachodzą różnice programowe, ponieważ kształcenie sprowadza się do tego samego efektu.

Różnice mogą występować w ilości dostępnych kierunków, czyli w ramach studiów stacjonarnych może być oferowanych więcej kierunków niż w przypadku studiów niestacjonarnych, czy też odwrotnie. Kierunkiem, który występuje zarówno w formie stacjonarnej i niestacjonarnej jest Pedagogika. Inne kierunki, takie jak Pedagogika sportu, czy Pedagogika specjalna pojawiają się w ofertach edukacyjnych w różnych formach. Różnice mogą pojawiać się także w ilości prowadzonych specjalności.

Mówiąc o pedagogicznych studiach niestacjonarnych należy wspomnieć, iż prowadzone są one inaczej niż te w formie dziennej. Studenci wybierający kształcenie zaoczne uczestniczą w zajęciach w ramach tzw. zjazdów, które odbywają się w weekendy, zazwyczaj co dwa tygodnie. Dzięki temu znaczna część przyszłych pedagogów pracuje od poniedziałku do piątku. Oznacza to również inny charakter samej nauki.

Wiele wiadomości i część obowiązującego materiału studenci muszą zgłębić samodzielnie i we własnym zakresie przygotowywać się do kolejnych wykładów. Kształcenie w takim trybie może być świetnym ćwiczeniem takich umiejętności jak dyscyplina, zarządzanie czasem, czy skrupulatność.

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W ŁODZI POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W ŁODZI

STUDIA PEDAGOGICZNE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T
U
W
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Łodzi

Potrzebna opiekunka do dziecka? A może przedszkolanka? Nauczycielka nauczania przedszkolnego? Aby oficjalnie i zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa wykonywać takie zawody, należy ukończyć studia pedagogiczne. W Łodzi możliwe jest to na Uniwersytecie Łódzkim oraz w prywatnych uczelniach takich jak Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Pedagogiczna czy Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu. Ale czy tylko w tym kierunku kształcą się studenci pedagogiki? Oczywiście, że nie. Studenci pedagogiki uczą się o rozwoju człowieka, o sposobach życia, o umiejętnościach i deficytach oraz jak przezwyciężać trudności.

Studia pedagogiczne w Łodzi przygotowują do pracy z ludźmi w bardzo różnymi wieku – starszymi, młodszymi, jak i z naszymi rówieśnikami. Pedagogika to życiowa dziedzina nauki, która stara się znaleźć odpowiedź na trudne pytania o naturę człowieka, który żyje tu i teraz, w przeciwieństwie do psychologii, która zgłębia wnętrza, historie, udoskonala systemy poznawcze i emocjonalne.

Dzięki studiom pedagogicznym poznacie tajniki terapii pedagogicznej, która ukierunkowana jest na wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci, rozwoju rodziców, którzy często gubią się w nowej roli oraz pomoc w szlifowaniu umiejętności komunikacyjnych, których działanie jest niezbędne w każdej rodzinie.

Pedagogika to również kierunek dla sportowców, którzy myślą o przyszłej karierze trenerów, warto połączyć studia pedagogiczne z pasją i aktywnością fizyczną. Oprócz tego w Łodzi, podczas studiów pedagogicznych, zgłębiać będziecie tajniki andragogiki i gerontologii, czyli nauk o procesach kształcenia, uczenia się dorosłych oraz nauk o procesach starzenia się.

Studia te mają również wiele wspólnego z twórczością i artystycznym sznytem! Edukacja przez sztukę to kierunek dla przyszłych plastyków-nauczycieli oraz arteterapeutów. W Łodzi niezwykle prężnie rozwija się Katedra pedagogiki twórczości, która próbuje opisać fenomen artystycznej duszy!

 

Studia pedagogiczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia pedagogiczne w Łodzi są jednymi z najpopularniejszych. Uczelnie w Łodzi mają bogatą ofertę różnego typu kierunków, które wiążą się z dydaktyką, resocjalizacją i pracą socjalną. Poszczególne kierunki możesz realizować zarówno na pierwszym i drugim stopniu, jak i w formie studiów jednolitych magisterskich (w przypadku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej).

Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie, natomiast drugi stopień to studia magisterskie, które trwają dwa lata. Po ich ukończeniu studenci mogą posługiwać się tytułem licencjata bądź magistra.

Uczelnie w Łodzi mają także bogatą ofertę studiów podyplomowych, jak, chociażby animacja czasu wolnego z elementami arteterapii, nauczanie wiedzy o społeczeństwie czy zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Kształcenie na kierunkach podyplomowych trwa z reguły dwa semestry i ma charakter niestacjonarny. Studia tego typu są interdyscyplinarne i umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji.

Poszczególne kierunki studiów możesz realizować w trybie stacjonarnym bądź niestacjonarnym. Dzienna forma kształcenie odbywa się od poniedziałku do piątku, natomiast zaocznie możesz studiować w weekendy. Poszczególne ośrodki akademickie idąc z duchem czasu, przewidują także kształcenie online, czyli przez Internet.

 

czytaj dalej studia w Łodzi

 

 

Kierunki studiów pedagogicznych w Łodzi

 

Propozycji kształcenia pedagogicznego jest naprawdę bardzo wiele. Ważny jest fakt, że do tej kategorii możemy zaliczyć nauczanie w zakresie geografii czy fizyki. Interdyscyplinarny charakter studiów wskazuje, że do studiów pedagogicznych możemy zaliczyć te kierunki, które wyraźnie wykazują zainteresowanie dydaktyką. Jeśli chcesz uczyć matematyki czy języka polskiego, musisz zdobyć odpowiednie kompetencje do wykonywania tego zawodu.

 

Uczelnie w Łodzi mają bogatą ofertę kształcenia. Do kategorii studiów pedagogicznych zaliczyć możemy zarówno pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, jak i pedagogikę specjalną czy sportu. Oczywiście studenci mogą wybrać także inne kierunki natury pedagogiczno-społeczno-resocjalizacyjnej jak na przykład praca socjalna, czy pedagogiczno-językowej jak logopedia z audiologią.

 

Uczelnie artystyczne oferują także edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych czy muzycznych, zwłaszcza że coraz częściej wskazuje się na to, jak ważna jest arteterapia i ogólne zajęcia związane ze sztuką nie tylko w życiu dziecka, ale i dorosłego człowieka.

 

 

Kierunki pedagogiczne Łódź - rekrutacja 2023/2024:

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • LOGOPEDIA Z AUDIOLOGIĄ, Uniwersytet Łódzki
 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • PEDAGOGIKA - STUDIA ONLINE, Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, Uniwersytet Łódzki
 • PEDAGOGIKA SPORTU, Uniwersytet Łódzki
 • PEDAGOGIKA, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • PEDAGOGIKA, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • PEDAGOGIKA, Uniwersytet Łódzki
 • PEDAGOGIKA, Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • PRACA SOCJALNA, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

 

Gdzie studiować kierunki pedagogiczne w Łodzi?

 

Ze względu na fakt, że bardzo wielu maturzystów i studentów interesuje się kierunkami pedagogicznymi, coraz więcej uczelni w Łodzi ma tego typu kształcenie w swojej ofercie edukacyjnej. Oczywiście studia pedagogiczne możesz realizować na Uniwersytecie Łódzkim, który jest największym ośrodkiem akademickim w Łodzi. Przede wszystkim poszczególne kierunki i szereg nowatorskich specjalizacji znajdziesz na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ale elementy dydaktyczne mają także inne placówki i instytuty.

 

Kandydaci na studia mogą wybrać także inne ośrodki akademickie. Studiować możesz, chociażby na Akademii Sztuk Pięknych, która przedstawia unikatowe podejście artystyczne do nauczania. Ci, którzy wolą wybrać stricte placówki prywatne, mogą zainteresować się kształceniem na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej lub w Społecznej Akademii Nauk.

 

W Łodzi możesz kształcić się także w różnego rodzaju wyższych szkołach, które pomogą Ci zdobyć kompetencje potrzebne do pracy w zawodzie. Zapoznaj się ze szczegółową ofertą poszczególnych uczelni w Łodzi i wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada.

 

 

Uczelnie na których można studiować kierunki pedagogiczne w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
czytaj dalej uczelnie w Łodzi
 

Jak wybrać studia pedagogiczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Rynek pracy otwiera się na absolwentów kierunków pedagogicznych. Do niedawna sądzono jeszcze, że studia tego typu są zupełnie nieopłacalne, a jednak ilość placówek dydaktycznych, przedszkoli, żłobków, a także szkół dla dorosłych i osób starszych wskazuje jednocześnie na zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie.

 

Ważny wydaje się także fakt, że to Ty decydujesz o tym, w jaki sposób i z kim chcesz pracować. Studia pedagogiczne gwarantują kształcenie niejako uniwersalne, które pozwoli Ci odnaleźć się w różnorodnych środowiskach.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 

 • asystent rodzinny
 • nauczyciel klas początkowych
 • wychowawca przedszkolny
 • doradca
 • wychowawca w placówkach opiekuńczych
 • opiekun w żłobkach
 • coach
 • pedagog specjalny
 • pedagog szkolny
 • animator kultury

 

Abiturienci mogą szukać zatrudnienia w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w placówkach pozaszkolnych, które zapewniają opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania, w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych, placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych, w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych i zakładach karnych.

 

Oczywiście absolwenci pracują także w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w przedszkolach (publicznych, niepublicznych), w przedszkolach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi, jak również w innych formach wychowania przedszkolnego.

 

Jak widzisz praca pedagoga to nie tylko praca w przedszkolu czy w szkole. To także praca w zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych. Pedagogika bowiem związana jest z procesami wychowawczymi istotnymi zarówno w przypadku osób, które rozwijają się prawidłowo, jak i u osób, które potrzebują pomocy w dostosowaniu społecznym.

 

Wybierając odpowiedni kierunek studiów, warto kierować się własnymi aspiracjami i możliwościami. Nie ulega wątpliwości, że studia pedagogiczne są niejako dla ludzi z poczuciem misji. Nie odnajdą się tutaj osoby niecierpliwe i nielubiące pracy z drugim człowiekiem. Sukces najłatwiej osiąga się wtedy, kiedy jesteś pewien/pewna swoich umiejętności i potrafisz je wykorzystywać w życiu zawodowym.

 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

W Łodzi jest bardzo wiele placówek edukacyjnych, które oferują kształcenie w zakresie pedagogiki i nauk społeczno-resocjalizacyjnych jej pokrewnym. Najpopularniejszym i największym ośrodkiem kształcenie jest oczywiście Uniwersytet Łódzki, ale miasto szczyci się także innymi uczelniami, które pozwolą Ci zdobyć wykształcenie oparte na unikatowych programach studiów pod okiem praktyków i najlepszych w swojej dziedzinie profesorów.

Wybierając kierunek studiów, warto zwrócić uwagę, czy znajduje się on w ofercie każdej uczelni. Zdarza się tak, że dany kierunek możesz realizować tylko w jednym miejscu, jak, chociażby edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, którą znajdziesz jedynie w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 

Maturzyści i studenci kierują się także renomą placówek oraz opinią absolwentów, którzy najlepiej określą wady i zalety uczelni. Szkoły wyższe, akademie czy nawet Uniwersytet są doskonale wyposażone dydaktycznie, a także zapewniają szereg możliwości rozwoju w postaci staży, praktyk i wymian krajowych i zagranicznych.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia pedagogiczne w Łodzi?

Studia to piękny czas, który powoli wprowadza nas w dorosłe życie, ale jednocześnie wciąż umożliwia nam zdobywanie wiedzy i poznawanie nowych ludzi. To także okres zawierania przyjaźni i kontaktów, kluczowych dla naszego życia osobistego i zawodowego. Wiele osób zastanawia się nad edukacją wyższą, jednak niezależnie od tego, czego w życiu szukasz, jest to moment niezapomniany w Twojej egzystencji. Studiowanie umożliwia Ci rozwijanie się w zakresie najbardziej interesujących Cię kwestii. Ważne jest przecież, by studiować to, co się lubi, w czym czujemy się dobrze, co przynosi nam satysfakcję bądź jest naszą pasją.

 

Studia pedagogiczne w Łodzi mają naprawdę wysoki poziom, zwłaszcza że poszczególne zajęcia prowadzone są pod okiem najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. Bogata oferta kształcenia oraz szereg innowacyjnych specjalizacji pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności niezwykle istotne w życiu zawodowym. Poszczególne uczelnie w Łodzi chętnie zawierają współpracę z przyszłymi pracodawcami swoich absolwentów, ale również współpracują ze szkołami i innymi uniwersytetami i akademiami, zapewniając szereg wymian krajowych i międzynarodowych, a także staży i praktyk. Najszersze kompetencje zdobędziesz dzięki własnemu doświadczeniu, dlatego nie bój się wychodzić naprzeciw oferowanym pomysłom edukacyjnym.

 

Uczelnie zachęcają także studentów do własnej inicjatywy, dlatego nieustannie słyszy się o różnego typu wydarzeniach, organizowanych festynach i spotkaniach z najmłodszymi. Studenci biorą udział w grantach badawczych, opracowują autorskie pomysły dydaktyczne, zakładają koła naukowe. Łódź jest miastem rozwojowym i do tego samego zachęca swoich podopiecznych.

 

Ostatecznie nie samą nauką człowiek żyje. Władze miasta dbają o dostęp do kultury, sztuki i sportu, a także organizują różnego rodzaju imprezy masowe, między innymi festiwale i koncerty. Dbają także o byt studentów, wspierając uczelnie w organizowaniu programów stypendialno-socjalnych oraz organizując komfortowy okres pobytu w nowoczesnych i remontowych akademikach. Łódź jako miasto akademickie jest jednym z najczęściej wybieranych. Sprawdź dlaczego!

 

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach pedagogicznych w Łodzi

Dyplom pedagoga i co dalej? Przedszkole? Szkoła? Poradnia psychologiczno-pedagogiczna? W zależności od Waszych potrzeb i umiejętności, skierujecie się do takiej placówki, w której czuć będziecie, że wykonujecie odpowiedni zawód. Bez powołania i wewnętrznej potrzeby pójścia w danym kierunku, z Waszej pedagogiki nic się nie uda wyrzeźbić. Dlatego zanim zaczniecie szukać pracy, skorzystajcie z ofert praktyk studenckich i staży, by przekonać się, czy obrana specjalizacja jest dla Was dobra. Po studiach pedagogicznych możecie szukać zatrudnienia nie tylko w dziale edukacja i wychowanie.

Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich branżach, które mają cokolwiek wspólnego z Human Resources i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Znajomość ludzkiego życia i zachowania daje Wam niesamowite pole możliwości do wybrania zawodu, jaki będziecie wykonywać. Wiele osób zatrudnianych jest w organizacjach pożytku publicznego, w instytucjach zajmujących się animacją kultury czy organizacją eventów. Ukończenie studiów pedagogicznych w Łodzi to dobry pomysł dla osób, które co nieco o sobie wiedzą i mają tak zwana samoświadomość – po co im taka wiedza i umiejętności współgrania z innymi.

Ciekawą propozycją, z jaką możecie się spotkać w Łodzi na studiach pedagogicznych jest specjalność coachingowa, która prowadzi do bycia coachem – specjalność polecana osobom myślącym o wspieraniu dorosłych osób w samodoskonaleniu i pokonywaniu życiowych trudności.

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA PEDAGOGICZNE

Pedagogikę studiować możecie na Uniwersytecie Łódzkim, na którym to prowadzone są studia pedagogiczne I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na nich to możecie wybrać takie specjalności, dające Wam dyplom ukończenia studiów licencjackich, jak i magisterskich:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno – wychowawczej
 • pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
 • edukacja przez sztukę – na ten kierunek obowiązują dodatkowe egzaminy umiejętności twórczych, tzn. śpiewu, rysunku, poczucia rytmu
 • pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA PEDAGOGICZNE

 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, Andragogika z elementami gerontologii;
 • Pedagogika specjalna. Specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Praca socjalna. Specjalności: Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie, Asystent rodziny, Interwencja kryzysowa, Asystent osoby zależnej;
 • Resocjalizacja. Specjalność: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną. 

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Zuza24 odpowiedz

Świetną ofertę ma WSBiNoZ w Łodzi .Sama skończyłam tą uczelnię ,a teraz pracuję w zawodzie. To chyba najlepsza rekomendacja ;)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować