Prawo studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Prawo studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

01.02.2024

Prawo studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku prawo mają charakter interdyscyplinarny – w trakcie nauki studenci poznają m.in. logikę prawniczą, filozofię i socjologię prawa, a także prawo rzymskie, specyfikę ustrojów państwowych i instytucji prawnych czy poszczególne dziedziny prawa.

Nabyte kompetencje absolwenci prawa mogą wykorzystać m.in. w wymiarze sprawiedliwości, biznesie, polityce, bankowości, publicystyce czy dyplomacji.

Studia na kierunku prawo w UW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Warszawskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Absolwenci studiów prawniczych m.in.: znają najważniejsze aspekty, pojęcia i zasady w obrębie określonych gałęzi prawa; rozumieją reguły organizacyjne, zawodowe, moralne i etyczne zawodów prawniczych; rozstrzygają dylematy prawne oraz konflikty o różnorodnym podłożu na podstawie poznanych i poprawnie zinterpretowanych norm prawnych.

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawa człowieka i obywatela,
 • wstęp do prawoznawstwa,
 • teoria i filozofia prawa,
 • kryminalistyka,
 • prawo karne,
 • prawo konstytucyjne,
 • prawo administracyjne,
 • podstawy prawa Unii Europejskiej,
 • logika prawnicza,
 • system prawny i zawody prawnicze,
 • prawo międzynarodowe publiczne.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

 

Przykładowe specjalności

Studenci kierunku prawo wybierają co najmniej 9 z 13 przedmiotów kierunkowych, które mogą rozłożyć w dowolny sposób między trzecim a piątym rokiem studiów.

Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się m.in.:

 • prawo rodzinne i spadkowe
 • doktryny polityczno-prawne
 • prawo finansów publicznych i prawo podatkowe
 • kryminalistyka

Ponadto studenci prawa w Uniwersytecie Warszawskim muszą wybrać co najmniej dwa z czterech bloków specjalizacyjnych, wśród których znajdują się np.: prawo bankowe, prawo mediów, prawo karne gospodarcze czy prawo sportowe.
 

Praca po studiach

Absolwenci prawa mogą kontynuować karierę zawodową np. w polityce, fundacjach, bankowości, publicystyce, dyplomacji czy biznesie krajowym i międzynarodowym. Ci eksperci, którzy chcą rozpocząć pracę w wymiarze sprawiedliwości, mogą ubiegać się o aplikację np.: sędziowską, notarialną, radcowską czy prokuratorską.

Absolwenci prawa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • polityka, dyplomacja
 • bankowość
 • fundacje
 • publicystyka
 • wymiar sprawiedliwości
 • własna działalność gospodarcza
   

Zasady rekrutacji

Przyszli studenci prawa muszą bardzo postarać się podczas egzaminów – zainteresowanie tym kierunkiem jest duże, a na studia prawnicze dostają się najlepsi kandydaci. Rekrutacja na kierunek prawo w Warszawie najczęściej uwzględnia wyniki z takich przedmiotów jak np.: biologia, chemia, filozofia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka czy język obcy.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Łódzki to uczelnia kształcąca pokolenia uczonych i odpowiedzialnych ekspertów, pełniących w szczególności funkcje publiczne. Studenci tej uczelni rozwijają swoją wrażliwość badawczą i przygotowują się do świadomej pracy na rzecz rozwoju nauki, kultury i wartości społecznych. Kandydaci na studia w Warszawie mogą wybierać spośród ponad stu kierunków oferowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Komentarze (0)