Kierunek psychologia studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Kierunek psychologia studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Studia Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

01.02.2024

Kierunek psychologia studia w Uniwersytecie Wrocławskim – rekrutacja 2024/2025

Psychologia od lat cieszy się bardzo dużą popularnością wśród maturzystów. Ta interdyscyplinarna dziedzina służy bowiem nie tylko odkrywaniu i tłumaczeniu emocji, lecz pomaga również sprawnie funkcjonować w grupie, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej.

Studia na kierunku psychologia w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra)

 

Program studiów i przedmioty

Studia we Wrocławiu na kierunku psychologia to szansa na zdobycie wszechstronnego wykształcenia, zwiększającego szanse na zatrudnienie w bardzo wielu branżach.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • psychologia społeczna,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia radzenia sobie ze stresem,
 • psychologiczne i ekonomiczne podstawy przedsiębiorczości,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • filozofia,
 • psychologia kulturowa,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • komunikacja niewerbalna z elementami obserwacji.

 

Studia psychologiczne to szansa na zgłębienie zagadnień dotyczących biologicznych podstaw zachowania, procesów poznawczych i powstawania emocji, a także diagnozowania sytuacji społecznej. Dodatkowo studenci będą poszerzać swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin.

W trakcie kształcenia studenci poznają różne, wybrane przez siebie dziedziny psychologii stosowanej, m.in. psychologię sądową, kliniczną, wychowawczą, psychopatologię dzieci i młodzieży oraz psychologię zarządzania i społeczną.

Co ważne, program studiów na kierunku psychologia jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań oraz predyspozycji.

Sprawdź także:

Uniwersytet Wrocławski kierunki studiów

Wrocław kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia kliniczna i zdrowia – studenci poznają podstawy udzielania pomocy psychologicznej, psychoprofilaktyki, a także prowadzenia konsultacji i psychoterapii w różnych ujęciach.

Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży – studenci nauczą się, jak zapobiegać, rozwiązywać i mediować w sytuacjach konfliktowych oraz jak przeciwdziałać przemocy czy uzależnieniom u dzieci i młodzieży.

Psychologia biznesu i organizacji – studenci dowiedzą się więcej na temat psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii procesów i zjawisk grupowych, doradztwa zawodowego oraz rekrutacji, szkolenia i oceny pracowników.

 

Praca po studiach

Ukończenie studiów na kierunku psychologia pozwoli Ci na znalezienie pracy zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym jako diagnosta, terapeuta, doradca, trener lub ekspert. Co więcej, Twoja dokładna znajomość problemów psychospołecznych będzie nieoceniona w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, np. w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, urzędach pracy czy w placówkach służby zdrowia.

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach, jak:

 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • ośrodki diagnostyczne,
 • placówki służby zdrowia,
 • służby mundurowe i cywilne,
 • działy HR.

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia w Uniwersytecie Wrocławskim stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Wrocławski to publiczna uczelnia, która cieszy się dużą popularnością zarówno wśród studentów polskich, jak i zagranicznych. Wybierając studia na tej uczelni, zyskasz więc szansę nie tylko na zdobycie wszechstronnego wykształcenia, lecz także na zawarcie międzynarodowych przyjaźni.

Komentarze (0)