Budownictwo studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

16.02.2022

Budownictwo studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Budownictwo to kierunek, który przygotowuje absolwentów m.in. do: projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich; organizowania procesów budowlanych oraz kierowania nimi; rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich.

Absolwenci budownictwa mogą szukać zatrudnienia np. w: biurach konstrukcyjno-projektowych; przedsiębiorstwach wykonawczych; nadzorze budowlanym czy przemyśle materiałów budowlanych.

 

Studia na kierunku budownictwo - studia wojskowe w WAT
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci tego kierunku w trakcie nauki nabywają specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in.: metod dowodzenia i kierowania zespołami ludzi; zarządzania eksploatacją sprzętu wojskowego; nowoczesnych technologii komputerowych czy prawnych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów współczesnego budownictwa.

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy grafiki inżynierskiej
 • topografia wojskowa
 • materiały budowlane
 • przywództwo w dowodzeniu
 • mechanika teoretyczna

 

Sprawdź także:

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Inżynieria wojskowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: rozbudowy inżynieryjnej terenu; budowy przepraw i mostów tymczasowych lub składanych; organizacji działań bojowych wojsk inżynieryjnych.

Infrastruktura wojskowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: organizacji zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych; eksploatacji wojskowej infrastruktury budowlanej; budowy obiektów schronowych i fortyfikacyjnych.
 

Praca po studiach

Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przygotowuje studentów do wojskowej służby. Absolwenci, którzy otrzymają tytuł magistra inżyniera i zostaną mianowani stopniem podporucznika mogą rozwijać swoją karierę zawodową w pododdziałach inżynieryjnych jednostek wojskowych oraz w jednostkach i instytucjach wojskowych, które związane są z infrastrukturą wojskową.

Absolwenci budownictwa mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • pododdziały inżynieryjne jednostek wojskowych
 • jednostki i instytucje wojskowe związane z infrastrukturą wojskową
 • przedsiębiorstwa wykonawcze
 • wytwórnie betonu i elementów budowlnych
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej (budownictwo, architektura, transport)
 • biura konstrukcyjno-projektowe
 • instytucje badawcze
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia wojskowe powinni postarać się podczas pisania egzaminów maturalnych – rekrutacja do tej uczelni odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Przyszli studenci budownictwa wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić np.: matematykę, fizykę, język angielski i język polski.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Celem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia efektywnych i innowacyjnych działań na rzecz rozwoju przemysłu, biznesu i nauki w Państwie Polskim. Kandydaci na studia w Warszawie mogą wybierać spośród ponad 30 kierunków wojskowych i cywilnych, które znajdują się w ofercie tej uczelni.

Komentarze (0)