Filologia studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Filologia studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Studia Warszawa - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

02.02.2024

Filologia studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie – rekrutacja 2024/2025

Filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to kierunek poświęcony m.in. językoznawstwu, literaturoznawstwu, historii i kulturze krajów anglojęzycznych. Studenci poznają nie tylko podstawowe funkcje języka angielskiego, ale także jego zastosowanie specjalistyczne. Absolwenci filologii mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w redakcjach, biurach tłumaczeń, szkołach czy instytucjach międzynarodowych.

Studia na kierunku filologia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).
 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku filologia szkolą się w zakresie m.in. redagowania przekazów medialnych; tłumaczenia dowolnych tekstów z języka angielskiego na język polski (oraz odwrotnie); stosowania języka angielskiego w biznesie. W programie filologii przewidywane są przedmioty poświęcone także np.: emisji głosu; podstawom pedagogiki; komunikacji międzynarodowej czy sztuce argumentacji.

W programie studiów na kierunku filologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia literatury angielskiej,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • wstęp do przekładu,
 • analiza tekstu literackiego,
 • gramatyka opisowa,
 • techniczne podstawy tłumaczeń,
 • tłumaczenie pisemne,
 • komunikacja międzykulturowa.

Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów


Przykładowe specjalności

W Społecznej Akademii Nauk w Warszawie studenci mogą wybrać kierunek poświęcony filologii angielskiej lub filologii angielskiej z rozszerzonym drugim językiem obcym.
 

Studenci filologii angielskiej mają do wyboru dwie specjalizacje:

 • tłumaczeniowa
 • komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie
   

Studenci filologii angielskiej z rozszerzonym drugim językiem mają do wyboru tylko jedną specjalizację, jednak mogą zdecydować, który dodatkowy język preferują:

 • tłumaczeniowa (język włoski)
 • tłumaczeniowa (język niemiecki)
   

Praca po studiach

Absolwenci filologii angielskiej przygotowani są m.in. do: prowadzenia komunikacji międzynarodowej; tłumaczenia tekstów oraz wypowiedzi; działania w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych; pracy w branży turystycznej czy nauczania w szkołach.

Absolwenci filologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • międzynarodowe środowisko biznesowe
 • organizacje państwowe i pozarządowe
 • agencje reklamowe
 • biura tłumaczeń
 • wydawnictwa
 • branża turystyczna
 • instytucje kulturalne i edukacyjne
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia filologiczne w polskich uczelniach niepublicznych najczęściej odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Kandydaci na filologię w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie powinni dokonać odpowiedniej opłaty oraz dostarczyć wymagane dokumenty do Działu Rekrutacji.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to niepubliczna szkoła wyższa, której celem jest kształcenie studentów w nowoczesnych i profesjonalnych warunkach, odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom przyszłych specjalistów. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad 20 kierunków znajdujących się w ofercie tej uczelni. Studenci mogą uczyć się zarówno w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, jak również online – zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Komentarze (0)