Administracja studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu – rekrutacja 2023/2024

Administracja studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu – rekrutacja 2023/2024

Studia Poznań - Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

30.01.2023

Administracja studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu – rekrutacja 2023/2024

Administracja jest kierunkiem, dzięki któremu można pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, bowiem złożony jest z zagadnień dotyczących między innymi administracji, prawa, ekonomii, finansów i zarządzania.

Studia na kierunku administracja w WSHIU POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem reprezentującym studia prawnicze. Jego program złożony jest z zagadnień, które związane są między innymi z konstytucyjnym systemem organów państwowych, prawem administracyjnym i postępowaniem administracyjnym, makroekonomią i mikroekonomią, prawem pracy, czy legislacją administracyjną. Studenci nabywają umiejętności w zakresie interpretowania prawa związanego z administracją, finansami i rachunkowością, realizowania zadań publicznych, budowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych, nawiązywania i utrzymywania kontaktów z partnerami gospodarczymi, tworzenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów zadaniowych, prowadzenia rozliczeń finansowych, czy pozyskiwania źródeł finansowania.

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak:

 • podstawy prawoznawstwa,
 • instytucje i źródła prawa UE,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • postępowanie administracyjne,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • kontrola w administracji,
 • system ubezpieczeń społecznych,
 • finansowanie działalności gospodarczej.

 

Dzięki realizowanym zajęciom studenci nabywają umiejętności w zakresie projektowania i redagowania różnych typów aktów normatywnych, analizowania wyników badań statystycznych, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji, stosowania siatki pojęciowej i przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu kierunki studiów

Poznań kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Administracja gospodarcza – specjalność, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działalności w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i administracji prywatnej. Zaznajamiają się z zarządzaniem projektowym i procesowym, metodami oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, administracją kadrowo- płacową.

Administracja w biznesie – specjalność, w ramach której studenci poznają zasady zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania działami finansowymi i księgowością oraz marketingiem.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Administracja posiadają obszerną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne. Pozyskane wykształcenie stanowi podstawę do podjęcia pracy na różnego rodzaju stanowiskach. Absolwenci mogą pracować między innymi jako specjaliści do spraw finansów, eksperci do spraw podatków, referenci do spraw analiz oświatowych, specjaliści do spraw zamówień publicznych.

Absolwenci Administracji mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • urząd gminy,
 • urząd miasta,
 • urząd marszałkowski,
 • kancelaria prawnicza,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • urząd skarbowy

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu stanowią egzaminy maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu

Studia w Poznaniu to zagadnienie złożone z wielu elementów. Jednym z nich jest Wyższa Szkoła Handlu i Usług, która jest jedyną w kraju uczelnią niepubliczną założoną przez organizację samorządu gospodarczego. Celem jej działalności jest przede wszystkim kształcenie studentów, ale również kształcenie na studiach podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego, a także promowanie regionu, w którym działa uczelnia.

dowiedz się więcej:

Rekrutacja na studia 2023 w Poznaniu

Komentarze (0)