Prawo studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Prawo studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

02.02.2024

Prawo studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – rekrutacja 20234/2025

Prawo to kierunek studiów, który zapewnia studentom szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych oraz społecznych, dzięki czemu są oni świetnie przygotowywani do zdania egzaminów końcowych, uprawniających do dostatnia się na aplikację.

Studia na kierunku prawo w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku prawo na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

 

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów prawniczych studenci poznają wiele zagadnień z zakresu różnych dziedzin prawa oraz mają szansę na pogłębienie wiedzy w obrębie wybranej, interesującej ich specjalności.  

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo cywilne – prawo rodzinne,
 • prawo administracyjne,
 • ochrona danych osobowych,
 • prawo karne,
 • nauka o państwie,
 • ustrój organów ochrony prawnej,
 • logika dla prawnika,
 • prawo konstytucyjne,
 • teoria i filozofia prawa,
 • doktryny polityczne i prawne,
 • prawo pracy w Polsce i UE,
 • postępowanie karne,
 • postępowanie cywilne.

Studenci na kierunku studiów Prawo w Łodzi podczas zajęć poza zdobywaniem wiedzy z zakresu dziedzin prawa, logiki prawniczej czy filozofii prawa, rozwijają również umiejętności praktyczne w czasie zajęć poświęconym na ćwiczenia oraz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych. Dodatkowo studenci mają możliwość wzięcia udziału w kursach, które przygotowują studentów do egzaminów uprawniających do podjęcia aplikacji.

Studia prawnicze w Łodzi poza wiedzą ściśle teoretyczną dotyczącą kodeksów, kształcą studentów również w zakresie kompetencji miękkich takich jak np. sztuka negocjacji i mediacji oraz językowych bowiem studenci w trakcie studiów biorą udział w kursie z wybranego języka obcego na poziomie B2.  

Sprawdź także:

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Prawo w biznesie – Absolwenci posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa pracy, prawa konsumenta, a także zagadnień związanych z bankowością i finansami.

Wymiar sprawiedliwości – Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy m.in. w sądach, dzięki doskonałej znajomości m.in. prawa karnego, administracyjnego oraz z zakresu postępowania cywilnego.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Prawo przygotowują studentów do zdania egzaminów aplikacyjnych, a także kształcą specjalistów z zakresu prawa.  

Absolwenci prawa mogą szukać zatrudnienia m.in. w.:

 • Kancelariach
 • Sądach
 • Biurach organów kontroli państwowej
 • Administracji rządowej i samorządowej
 • Podmiotach prywatnych

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Prawo w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, opiera się na kolejności zgłoszeń. Aby dostać się na ten kierunek należy, przystąpić do rekrutacji w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ostatnim etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi to jedna z prywatnych szkół wyższych, która w swojej ofercie ma najpopularniejsze kierunki studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które dają studentom szerokie perspektywy rozwoju. Dzięki specjalnie opracowanemu programowi oraz kursom studiów w trakcie realizowania programu rozwijają wiele umiejętności praktycznych, a także zdobywają cenne doświadczenie zawodowe.

Komentarze (0)