Pedagogika studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Pedagogika studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Uniwersytet Łódzki

02.02.2024

Pedagogika studia w Uniwersytecie Łódzkim – rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku Pedagogika kształcą studentów w zakresie nauk pedagogicznych, dydaktyki, metodyki nauczania, a także rozwoju dzieci i młodzieży. Absolwenci tego kierunku są świetnie przygotowani do pracy nie tylko z dziećmi, ale też i z dorosłymi.

Studia na kierunku pedagogika w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku pedagogika to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Pedagogika pozwala na rozwój studentów w zakresie psychologii, socjologii oraz rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • pedagogika społeczna,
 • psychologia ogólna,
 • dydaktyka ogólna,
 • pedagogika ogólna,
 • psychologia wychowania,
 • metody badań pedagogicznych,
 • edukacja estetyczno-kulturowa,
 • teoria wychowania,
 • prawo opiekuńcze i rodzinne,
 • współczesna myśl pedagogiczna,
 • pedagogika twórczości,
 • edukacja międzykulturowa,
 • historia wychowania,
 • projekt edukacyjny w pracy pedagoga,
 • emisja głosu.

Studia na kierunku Pedagogika pozwalają studentom na zdobycie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii, a także rozwoju i wychowania dzieci. Studenci w ramach zajęć ćwiczą również takie umiejętności, jak .in. emisja głosu. W ramach specjalności studenci mogą również zdobyć kompetencje do pracy w szkołach lub w jednostkach resocjalizacyjnych.

Studia pedagogiczne poza wiedzą teoretyczną, kładą również nacisk na kompetencje miękkie, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o pracę z drugim człowiekiem, a zwłaszcza z dziećmi.  

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Pedagogika resocjalizacyjna – Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu resocjalizacji oraz kompetencje do pracy z osobami, które są nieprzystosowane społecznie.

Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem – Absolwenci są przygotowani do nauczania osób dorosłych, a także posiadają umiejętności w zakresie coachingu.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Pedagogika przygotowują do pracy z ludźmi z zakresu mentoringu, resocjalizacji, a także wychowania. Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.   

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • świetlice terapeutyczne
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • placówki oświatowo-wychowawcze
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii
 • zakłady poprawcze
 • świetlice środowiskowe
 • ośrodki interwencyjne
 • schroniska dla nieletnich
 • ośrodki pomocy społecznej
 • urzędy pracy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Pedagogika na Uniwersytecie Łódzkim, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Łódzkim

Uniwersytet Łódzki to publiczna uczelnia, która cieszy się ogromną popularnością w regionie, a także rosnącą w obrębie całego kraju. W ofercie uczelni znajduje się wiele kierunków studiów oraz specjalności, które umożliwiają studentom szerokie perspektywy zawodowe. Dodatkowym atutem uczelni są kursy i staże oferowane przez Biuro Karier UŁ, dzięki którym studenci już w trakcie studiów mogą zdobywać cenne doświadczenie zawodowe.

Komentarze (0)