Ekonomia studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi– rekrutacja 2024/2025

Ekonomia studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi– rekrutacja 2024/2025

Studia Łódź - Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

02.02.2024

Ekonomia studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi– rekrutacja 2024/2025

Ekonomia to kierunek studiów, który kształci studentów w zakresie nauk ekonomicznych, finansów i bankowości. Studenci w trakcie studiów zdobywają również umiejętności praktyczne, które przygotowują ich do przyszłej pracy zawodowej.  

Studia na kierunku ekonomia w WSFI
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów ekonomicznych na kierunku Ekonomia studenci rozwijają się w zakresie przedmiotów ścisłych, prawa, finansów, zarządzania, a także nauk społecznych. W programie studiów przewidziano również czas na zajęcia praktyczne.  

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • analiza ekonomiczna,
 • negocjacje biznesowe,
 • podstawy finansów,
 • marketing,
 • rachunkowość zarządcza,
 • ekonometria,
 • zarządzanie i marketnig,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • mikroekonomia,
 • podstawy ekonometrii,
 • europeistyka.

Studenci na kierunku studiów Ekonomia w Łodzi, dzięki nabywanej wiedzy w czasie zajęć są przygotowywani do pracy w zawodzie. W trakcie studiów studenci uczą się jak dokonywać analiz finansowych i ekonomicznych, a także jak prognozować efekty działań na rynku gospodarczym.

Studia ekonomiczne poza wiedzą z zakresu nauk ścisłych, kładą również nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich, które są niezwykle cenne na rynku pracy.

 

Sprawdź także:

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi kierunki studiów

Łódź kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności  

Bankowość i ubezpieczenia – Absolwenci tej specjalności są świetnie przygotowani do pracy w instytucjach finansowych, a także związanych z ubezpieczeniami.

Eko – ekonomia – Absolwenci specjalności znają procesy proekologiczne, a także wiedzą, jak wykorzystywać je do celów osobistych lub zmiany struktur gospodarczych.

 

Praca po studiach

Studia w Łodzi na kierunku Ekologia przygotowują specjalistów z zakresu ekologii, którzy są przygotowani do pracy m.in. w instytucjach finansowych.  

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • organizacjach pozarządowych (NGO)
 • przedsiębiorstwach związanych z OZE
 • biura rachunkowe
 • firmy doradcze
 • urzędy skarbowe
 • biura maklerskie
 • biura konsultingowe lub rachunkowe
 • firmy sektora prywatnego
 • w samorządach lokalnych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Ekonomia opiera się na kolejności zgłoszeń. Jednak, aby przystąpić do rekrutacji, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Ważnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów takich jak np. świadectwo maturalne, co stanowi podstawę przyjęcia.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi to prywatna szkoła wyższa, która oferuje kandydatom dwa kierunki studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Uczelnia wyróżnia się nowoczesnym programem studiów, który opiera się na wszechstronnej wiedzy, a także na przekazywaniu studentom umiejętności praktycznych wraz z wiedzą teoretyczną.

Komentarze (0)