Ekonomia - Łódź
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Ekonomia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Ekonomia w Łodzi to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia można podjąć na 4 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na ekonomii w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 4100 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ekonomia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Łodzi rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Ekonomia Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonomia oferują wszechstronny rozwój, bo to dziedzina, która łączy w sobie matematykę, statystykę, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci tego kierunku mogą kształcić się m.in. na takich specjalnościach jak: psychologia biznesu, rachunkowość i finanse, analiza danych gospodarczych. Wielowymiarowa wiedza, którą zdobywa się podczas studiów na kierunku ekonomia, ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.

Będąc absolwentem ekonomii można szukać zatrudnienia w agencjach konsultingowych, instytucjach finansowych czy biurach maklerskich. Ekonomista znajdzie pracę w firmach z każdej branży, ponieważ ich wiedza i analityczny umysł przydatne są także w korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Kompetencje nabyte podczas studiów, otwierają także pole do założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczelnie

W Łodzi ekonomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi.

 

Specjalności

Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku ekonomia w Łodzi: audyt wewnętrzny i kontrola zarządczabankowość i ubezpieczeniadoradztwo podatkoweinwestycje kapitałowekadry i płacemodelowanie procesów gospodarczychpsychologia biznesu... specjalności na ekonomii w Łodzi >

 

Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. | szczegółowe wymagania >

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4100 zł do 5160 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania na kierunek Ekonomia w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku ekonomia, na większości łódzkich uczelni w procesie rekrutacji brane są pod uwagę maturalne osiągnięcia przede wszystkim z matematyki – mimo, że ekonomia nie jest stricte matematyczną nauką, wiele jej odłamów bazuje na owocach pracy matematycznych naukowców. 

Warto również poświęcić trochę więcej czasu na naukę języka obcego, informatyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie – te przedmioty również odgrywają dużą rolę w procesie rekrutacyjnym na większości uczelni w Łodzi.

 

 

Ekonomia Uniwersytet Łódzki- przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch wymaganych przedmiotów, do których należą język angielski oraz matematyka albo geografia, albo historia, albo wiedza o społeczeństwie, albo informatyka. Ponadto mogą oni wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić maksymalnie dwa dodatkowe przedmioty spośród: matematyka. Geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, infromatyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na ekonomię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Łodzi przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Łodzi

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Łodzi?

Ekonomię w Łodzi studiować można na 4 uczelniach. W trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w jednej uczelni publicznej – Uniwersytecie Łódzkim oraz w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i online w trzech niepublicznych szkołach wyższych (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi).

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Łodzi?

Bezpłatną naukę na kierunku ekonomia można podjąć na studiach stacjonarnych w jednej uczelni publicznej w Łodzi – Uniwersytecie Łódzkim.

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Łodzi?

Niestacjonarne studia na kierunku ekonomia oferują łącznie cztery uczelnie w Łodzi – Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi. Należy pamiętać o tym, że studia niestacjonarne na kierunku ekonomia są płatne we wszystkich łódzkich szkołach wyższych.

Dowiedz się więcej ekonomia w Łodzi studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Łodzi?

Studia niestacjonarne na kierunku ekonomia we wszystkich uczelniach w Łodzi są płatne, a cena za jeden rok akademicki waha się od 4100 zł do 5040 zł. ceny - ekonomia Łódź >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Niestety studia niestacjonarne na kierunku ekonomia, które oferowane są przez łódzkie uczelnie publiczne i prywatne, są płatne. Studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce, powinni zdecydować się na podjęcie studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku ekonomia zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, społecznych i ekonomicznych. W trakcie studiów dowiedzą się więcej na temat mikroekonomii, makroekonomii oraz finansów i rachunkowości. Ponadto nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i biznesowych, a także rozwiązywania współczesnych problemów gospodarczych.

Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).

 

Praca po studiach

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, absolwenci znajdą zatrudnienie w bankowości, instytucjach finansowych i ubezpieczniowych oraz w agencjach konsultingowych i kredytowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z biurami rachunkowymi. Dobrym rozwiązaniem może być także założenie własnej działalności gospodarczej.
 

Program studiów i przedmioty

Mogłoby się zdawać, że kształcenie na studiach ekonomicznych w Łodzi to jedynie nudna nauka matematycznych prawidłowości oraz obsługi programów statystycznych umożliwiających wykonywanie skomplikowanych analiz.

Nic bardziej mylnego, bowiem siatka studiów ekonomicznych na dowolnie wybranej uczelni w Łodzi zawiera nie tylko czystą ekonomię, ale także chociażby analitykę gospodarczą, której zagłębienie wymaga gruntownej wiedzy gospodarczej. Ekonometria – oparta w głównej mierze na matematyce i oferowanych przez nią narzędziach.

Europeistyka, będąca jednym z przedmiotów wiodących zwłaszcza na początkowym etapie studiów na większości łódzkich uczelni, która oparta jest w znacznej mierze na przedmiotach społecznych, a nawet humanistycznych.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Gdzie studiować na kierunku Ekonomia w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, jako specjalność w Uniwersytecie WSB w Łodzi oraz Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Łódzki oferuje 230 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŁ oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4100 zł do 5160 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek ekonomia - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunku studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki – 230

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku ekonomia w Łodzi

Bezpłatną naukę na studiach można podjąć w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej. Za studia w prywatnej szkole wyższej lub za niestacjonarną naukę w uczelni publicznej najczęściej trzeba zapłacić.

 

Ekonomia studia Łódź - ceny 2023

 • Uniwersytet Łódzki: 4100 zł
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: od 5040 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na studia o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia dowiadują się poprzez system IRK lub ERK. Informacja o wynikach rekrutacji, a także listy rankingowe publikowane są w prywatnych profilach użytkowników. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oraz które miejsce zajęli na liście.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na studia, powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw dokumentów w formie wymaganej przez daną szkołę wyższą. Zazwyczaj można zrobić to osobiście w siedzibie uczelni, jednak niektóre szkoły umożliwiają kandydatom przesłanie kompletu za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw dokumentów. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Ekonomii?

Absolwenci studiów na kierunku Ekonomia to wykształceni specjaliści, potrafiący opisywać i analizować rzeczywistość gospodarczą i społeczną. Oczywiście, ekonomia jest szeroką i złożoną dziedziną, ale dzięki temu przed osobami, które kończą naukę otwiera się wiele zawodowych możliwości. Gdzie można spotkać absolwentów tych studiów? Między innymi w: bankach, instytucjach finansowych, instytucjach ubezpieczeniowych, czy też różnego rodzaju przedsiębiorstwach. A ile zarabiają na wybranych stanowiskach?

Średnie zarobki absolwentów Ekonomii w 2023 roku:

 • analityk bankowy – 6000 złotych
 • analityk biznesowy – 8000 złotych
 • młodszy specjalista – 5000 złotych
 • specjalista bankowości – 4900 złotych

 

Czy warto iść na Ekonomię?

Jeśli chcielibyśmy wymienić kierunki studiów, bez których nie wyobrażamy sobie przestrzeni kształcenia wyższego, to Ekonomia na pewno znalazłby się w tym gronie i na dodatek zajęłaby wysoką pozycję. Co to oznacza? Wiedza ekonomiczna zawsze znajdzie zastosowanie, na dodatek w różnych miejscach, placówkach i profesjach. Ponadto, programy kształcenia bardzo często oferują ścieżki specjalizacyjne, dzięki którym można zaznajomić się na przykład z zasadami kierowania firmą, czy coraz popularniejszym ekobiznesem.

 

Gdzie warto studiować Ekonomię?

Kandydaci na studia w Łodzi nie powinni mieć problemu z odnalezieniem ofert dydaktycznych, bowiem Ekonomia jest kierunkiem realizowanym przez różne uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne.

Ekonomia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki

Jak już wspomnieliśmy, Ekonomia – z racji swojej popularności – dostępna jest także w katalogach dydaktycznych uczelni niepublicznych. Osoby zastanawiające się nad studiami w uczelniach niepublicznych muszą pamiętać o tym, że za proces kształcenia pobierane są opłaty, niezależnie od tego, w jakiej formie realizowane są zajęcia.

Ekonomia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi:

 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Ekonomia poruszają się po wielu zagadnieniach, które dotyczą między innymi: międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki gospodarczej, finansów publicznych, rynków finansowych, czy prognozowania procesów ekonomicznych. Zestaw realizowanych przedmiotów tworzą między innymi:

 • mikroekonomia
 • makroekonomia
 • statystyka
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • ekonomia środowiska

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Łódzki (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na Kierunku Ekonomia w Łodzi?

Wybór idealnego dla siebie kierunku studiów przysparza wielu problemów maturzystom. Nic dziwnego – młody wiek przyszłych studentów oraz niewielkie doświadczenie życiowe nie ułatwiają sprawy.

 

Michał, absolwent studiów ekonomicznych w Łodzi mówi:

"W wyborze należy kierować się przede wszystkim własnymi marzeniami. Pomimo tego, że rodzice odradzali mi wybór kształcenia na kierunku ekonomicznym w Łodzi, zrobiłem wedle własnego uznania. Dzisiaj mam dobrze płatną pracę i jeśli miałbym stanąć przed tym wyborem raz jeszcze, byłby on dokładnie taki sam".

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Łódź studia i stopnia

Ekonomia Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Łódź studia stacjonarne

Ekonomia Łódź studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Łodzi

socjologia
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia