Ekonomia - Łódź

Ekonomia - Łódź

Ekonomia - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

ekonomia 

Odkryj ekonomię w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekonomia studia Łódź | woj. łódzkie

Mimo iż sama ekonomia jest nauką ścisłą, to obszerne tematycznie studia ekonomiczne łączą w sobie nauki ścisłe, społeczne i humanistyczne. Z gruntu matematyczna statystyka i analiza są na porządku dziennym, jednak studia ekonomiczne w bardzo dużym stopniu opierają się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii.

Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Wszystko to implikuje fakt, że studia ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich w celu jak najlepszego wywiązywania się z pełnienia odpowiedzialnej roli współczesnego ekonomisty.

Jesteś wszechstronnie uzdolniony i nie umiesz zdecydować się co do jednej dziedziny nauki, którą chciałbyś zagłębiać? Nigdy nie miałeś problemów z nauką matematyki, geografii i WOSu? Pasjonują cię dokonania współczesnych ekonomów i chciałbyś brać czynny udział w szerzeniu nauk ekonomicznych? Jeśli tak, to studia ekonomiczne w Łodzi mogą okazać się najlepszym z możliwych wyborów!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Ekonomia  stopień: (I)  (II)

Jakie wymagania na kierunek Ekonomia w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku ekonomia, na większości łódzkich uczelni w procesie rekrutacji brane są pod uwagę maturalne osiągnięcia przede wszystkim z matematyki – mimo, że ekonomia nie jest stricte matematyczną nauką, wiele jej odłamów bazuje na owocach pracy matematycznych naukowców.

 

Warto również poświęcić trochę więcej czasu na naukę języka obcego, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie – te przedmioty również odgrywają dużą rolę w procesie rekrutacyjnym na większości uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.05.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.05.2020
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 03.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 10.09.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku EKONOMIA (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi stacjonarne:
4560 zł
niestacjonarne:
4320 zł
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stacjonarne:
bezpłatne (limit: 200)
niestacjonarne:
3800 zł
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi stacjonarne:
3840 zł
niestacjonarne:
3840 zł
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (23.06.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Z harmonogramem rekrutacji na studia wyższe powinna zapoznać się każda osoba, która w planach ma rozpoczęcie studiów. Znajdują się w nim wszystkie najważniejsze terminy związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji oraz składaniem niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Każda z uczelni w Łodzi, która swojej ofercie ma studia na kierunku ekonomia, ustala taki harmonogram indywidualnie. Informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

Przyszli studenci na internetowych platformach rekrutacyjnych mogą już rejestrować się na przełomie kwietnia i maja, liczy się jednak wyłącznie liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół w połowie lipca. To także czas składania dokumentów, a osoby, które dostały się na studia ekonomiczne w pierwszym terminie, mogą odetchnąć z ulgą.

Na szczęście większość uczelni w Łodzi otwiera także dodatkowe terminy rekrutacji na studia, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Tak dzieje się również w przypadku studiów ekonomicznych. Dodatkowe rekrutacje odbywają się na ogół w sierpniu, a nawet we wrześniu.

Dokumenty rekrutacyjne +

Jeżeli dostałeś się na studia w Łodzi na kierunku ekonomia, pamiętaj że do dziekanatu musisz dostarczyć zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, że ten etap rekrutacji jest obligatoryjny dla wszystkich przyjętych kandydatów. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem obowiązkowo znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach interentowych konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne obowiązują na niemal każdej uczelni w Polsce. Jeżeli zatem chcesz wziąć udział w kwalifikacjach na studia, to musisz się z nimi liczyć. Na ogół wahają się od 85 do 150 złotych w zależności od kierunku. Opłatą rekrutacyjną może być objęty jeden kierunek lub ich pula. Szczegółowe wytyczne na ich temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Pamiętaj, że opłaty rekrutacyjnej dokonasz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Ważne jest jedynie to, by przelew został wykonany odpowiednio wcześnie, liczy się bowiem czas jego księgowania.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia ekonomiczne w Łodzi, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. To bardzo popularny kierunek kształcenia, więc bardzo często dzieje się tak, że liczba osób chętnych przewyższa liczbę otwartych miejsc. Do egzaminów maturalnych powinieneś doskonale przygotować się zatem z przedmiotów nie tylko ścisłych, lecz także tych, które obejmują zagadnienia społeczne. Możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: matematyka, WOS, geografia, historia, dowolnie wybrany język obcy nowożytny.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system ustalany przez każdą uczelnię Według niego przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych. Informacje na jego temat znajdziesz zawsze w zakładkach rekrutacyjnych na stronach internetowych ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony, który oczywiście zawsze punktowany jest dużo wyżej.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci zagadnień społeczno-ekonomicznych, którym nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia żadnego problemu, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Na start w tym prestiżowym konkursie powinni zdecydować się jedynie najbardziej ambitni uczniowie, ich wiedza musi bowiem znacznie wykraczać poza ramy szkół średnich. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Jeżeli chcesz rozpocząć studia na kierunku ekonomia, pomyśl przykładowo o olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

KIERUNKI EKONOMICZNE W ŁODZI

socjologia
Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku Ekonomia w Łodzi?

 

1. Ekonomia w Łodzi

Sposób prowadzenia wykładów i zajęć oraz sama tematyka poruszana w trakcie studiów ekonomicznych może się nieznacznie różnić w zależności od wyboru łódzkiej uczelni, która oferuje możliwość podjęcia studiów na tym kierunku.

Prawdopodonie przygodę z ekonomią rozpoczniesz od gruntownej powtórki wiadomości matematycznych, które miałeś okazję zgłębić w trakcie wcześniejszych etapów edukacji. Nacisk na posługiwanie się doskonałymi umiejętnościami z zakresu królowej nauk nauczą cię logicznego i analitycznego myślenia, a także zapewni szereg narzędzi potrzebnych do rozwiązywania ekonomicznych problemów współczesnego świata.

 

2. Program studiów i przedmioty

Mogłoby się zdawać, że kształcenie na studiach ekonomicznych w Łodzi to jedynie nudna nauka matematycznych prawidłowości oraz obsługi programów statystycznych umożliwiających wykonywanie skomplikowanych analiz bez ryzyka popełnienia pomyłki.

Nic bardziej mylnego, bowiem siatka studiów ekonomicznych na dowolnie wybranej uczelni w Łodzi zawiera nie tylko czystą ekonomię, ale także chociażby analitykę gospodarczą, której zagłębienie wymaga gruntownej wiedzy geograficznej. Ekonometria – oparta w głównej mierze na matematyce i oferowanych przez nią narzędziach.

Europeistyka, będąca jednym z przedmiotów wiodących zwłaszcza na początkowym etapie studiów na większości łódzkich uczelni, która oparta jest w znacznej mierze na przedmiotach społecznych, a nawet humanistycznych. Ponadto przedmioty takie jak:

niezwiązane bezpośrednio z ekonomią, a jednocześnie pełniące kluczową rolę dla jej dogłębnego zrozumienia, tylko udowadniają tezę o interdyscyplinarności studiów na kierunku ekonomia.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Przyszły absolwent powinien dysponować szeroką wiedzą z obszaru gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi – jest to szczególnie ważne w obliczu faktu, że ekonomia w dużej mierze opiera się na korelacjach występujących między ludźmi i pieniędzmi.

Zajęcia warsztatowe z przeprowadzania analiz dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji obsadzonych w kanonach nauk ekonomicznych dadzą ci nie tylko praktyczne umiejętności kluczowe dla przyszłego zawodu, ale również nauczą skutecznej pracy w grupie, co wzmocni twoje kompetencje interpersonalne i pozwoli na nawiązywanie istotnej sieci kontaktów.

Jako że ekonomia nie mogłaby istnieć bez wspomagania naukami statystycznymi, powinieneś przygotować się na poszerzenie wiedzy matematycznej o umiejętność przeprowadzania procesów badań statystycznych, wykonywania prezentacji tabelarycznych i graficznych danych statystycznych oraz poprawnego wykorzystywania wyników badań statystycznych.

Sam widzisz, że studia ekonomiczne w Łodzi nie należą do najłatwiejszych, jednak żaden pracodawca nie chciałby zatrudnić absolwenta z niedostatecznie ugruntowaną wiedzą, niezdolnego do wywiązywania się z jakichkolwiek obowiązków. Ty, jako przyszły absolwent łódzkich studiów ekonomicznych, z pewnością nie będziesz musiał się o to obawiać!

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Łodzi?

Ile trwają studia na kierunku Ekonomia w Łodzi?

Jak większość kierunków studiów, ekonomia dzieli się na studia I i II stopnia – tak też jest na wszystkich uczelniach w Łodzi, które oferują możliwość podjęcia studiów właśnie na tym kierunku. Studia I stopnia trwają 3 lata, a ich absolwent może pochwalić się uzyskaniem tytułu licencjata uprawniającego do podjęcia dowolnej pracy w branży ekonomicznej.

Studia II stopnia trwają jedynie 2 lata i powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie głodnych wiedzy absolwentów studiów I stopnia na dalszą naukę. Ukończenie ekonomicznych studiów II stopnia na wszystkich łódzkich uczelniach zostaje zwieńczone uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ekonomia w Łodzi?

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aby dostać się na studia ekonomiczne w Łodzi trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji, który różni się nieznacznie w zależności od wyboru trybu studiów oraz stopnia, na który chce aplikować dany kandydat.

Przygotowania do aplikacji na jakiekolwiek studia należy zacząć odpowiednio wcześnie, aby być w stanie osiągnąć wysokie wyniki z egzaminu maturalnego z kluczowych dla danego kierunku przedmiotów. W przypadku studiów ekonomicznych, na większości łódzkich uczelnisą to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. T

rzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym z kilku etapów rekrutacji jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.

 

O wiele łatwiejszy start mają finaliści lub laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, zwalniających z egzaminu maturalnego, z którego w związku z osiągnięciem wysokiego miejsca, odgórnie otrzymuje się wynik stuprocentowy.

 

Szczęśliwcy, którzy odnaleźli swoje nazwisko na liście przyjętych na studia ekonomiczne w Łodzi, dostarczą odpowiednie dokumenty na podany przez uczelnię adres, w określonym dniu i przedziale godzinowym. Podstawowe dokumenty, jakie należy złożyć na biurku komisji rekrutacyjnej w przypadku aplikantów na studia I stopnia to: kserokopia świadectwa maturalnego, dowodu osobistego, fotografia o określonych przez uczelnię wymiarach oraz oryginał wymienionych wcześniej dokumentów.

Kandydaci na studia II stopnia wybierani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów I stopnia ze studiów ekonomicznych i pokrewnych.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na Kierunku Ekonomia w Łodzi?

Jaka praca po studiach na Kierunku Ekonomia w Łodzi?

Studia ekonomiczne, ze względu na ich interdyscyplinarność, dają jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Z uwagi na to, że ekonomia jest jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, wiele łódzkich uczelni postanowiło wprowadzić ten profil kształcenia do swojego repertuaru oferowanych kierunków.

 

Nawet najbardziej niezdecydowany i wybredny absolwent z pewnością będzie w stanie znaleźć zawód idealnie odpowiadający jego oczekiwaniom finansowym i aspiracjom w kwestii samorozwoju oraz uczelnię, której program najbardziej przypadnie do gustu.

 

 

W zależności od osobistych preferencji, po ekonomii ukończonej na jakiejkolwiek uczelni w Łodzi można rozwijać karierę w:

 • księgowości
 • rachunkowości zarządczej
 • controllingu
 • biurach rachunkowych
 • firmach doradczych,
 • urzędach skarbowych
 • biurach maklerskich
 • biurach konsultingowych lub rachunkowych
 • firmach sektora prywatnego
 • korporacjach
 • bankach i instytucjach sektora finansowego
 • organizacjach trzeciego sektora
 • firmach zajmujących się doradztwem personalnym
 • działach HR
 • administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach administracji publicznej i samorządowej

 

Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

Nic nie stanie również na przeszkodzie do założenia własnej działalności gospodarczej, do wstępnego prowadzenia której będziesz dobrze przygotowany.

 

Studia na kierunku ekonomia w Łodzi - zaoczne (niestacjonarne)

W zależności od wybranej uczelni kierunek ekonomia w Łodzi możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które realizowane są w trakcie zajęć od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni w Łodzi. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i informatyce, a także naukach polityczno-społecznych.

dowiedz się więcej na temat kierunku ekonomia studia zaoczne w Łodzi

Jakie są ceny studiów na kierunku ekonomia w Łodzi?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie w Łodzi.

Czesne za rok studiów z zakresu ekonomii możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku ekonomia - ceny w Łodzi

Jakie opinie mają studia na Kierunku Ekonomia w Łodzi?

Wybór idealnego dla siebie kierunku studiów przysparza wielu problemów maturzystom. Nic dziwnego – młody wiek przyszłych studentów oraz niewielkie doświadczenie życiowe nie ułatwiają sprawy.

 

Michał, absolwent studiów ekonomicznych w Łodzi mówi:

"W wyborze należy kierować się przede wszystkim własnymi marzeniami. Pomimo tego, że rodzice odradzali mi wybór kształcenia na kierunku ekonomicznym w Łodzi, zrobiłem wedle własnego uznania. Dzisiaj mam dobrze płatną pracę i jeśli miałbym stanąć przed tym wyborem raz jeszcze, byłby on dokładnie taki sam".

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 

Komentarze (0)