Administracja

Administracja

Administracja – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Administrację dzielimy na prywatną i publiczną i to zazwyczaj ta druga stanowi najważniejsze zagadnienie kształcenia. Administracja publiczna oznacza władcze wykonywanie zadań przypisywanych przez porządek prawny państwu i jego organom lub innym podmiotom wykonującym funkcje władcze. Nietrudno domyślić się, że jest to kierunek złożony, dzięki któremu można zaznajomić się z wieloma zagadnieniami, wśród których wyróżnić można ekonomię, prawo, czy zarządzanie. To także kierunek przygotowujący do pracy w określonym obszarze, a zatem nastawiony na pozyskanie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Gdzie studiować Administrację? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o administracji, prawa, nauk o polityce oraz nauk ekonomicznych. Szczególny nacisk kładziony jest na nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni publicznej zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • teoria administracji,
 • polityki publiczne,
 • zarządzanie,
 • prawo administracyjne,
 • prawo konstytucyjne,
 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • demografia,
 • finanse publiczne,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo gospodarcze,
 • administracja europejska

 

Nabywane umiejętności

W toku studiów studenci Administracji w PWSZ nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych, stosowania terminologii administracji publicznej, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji, stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, przeprowadzania badań sondażowych wypływających z praktyki społecznej, rozpoznawania zależności między prawem europejskim a prawem międzynarodowym, analizowania wyników badań statystycznych.

Studenci omawianego przez nas kierunku otrzymują do wyboru dwie ścieżki dyplomowania: Administrację publiczną oraz International business administration. Dzięki nim mogą bliżej zapoznać się z zasadami funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz działaniami instytucji publicznych na poziomie europejskim, jak również zasadami administrowania zarówno sektorem publicznym, jak i biznesem w wymiarze międzynarodowym.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy oraz szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: instytucjach administracji rządowej, instytucjach administracji samorządowej, jednostkach sektora finansów publicznych, organizacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach, instytucjach administracji europejskiej, korporacjach międzynarodowych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Administracja. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Kamil, student Administracji mówi:

„Wybrałem studia w PWSZ, ponieważ uczelnia ta stawia przede wszystkim na zdobycie wiedzy praktycznej, którą rzeczywiście można wykorzystać. Studia traktuję jako przygotowanie do zawodu, dlatego nie martwię się o swoją sytuację na rynku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie:

Absolwent kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zarządzania,
 • integracji europejskiej,
 • prawa administracyjnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • technik negocjacji i mediacji w administracji,
 • zarządzania projektami w sektorze publicznym,
 • prawa międzynarodowego publicznego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawa karnego i prawa wykroczeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach administracji rządowej,
 • instytucjach administracji samorządowej,
 • jednostkach sektora finansów publicznych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • przedsiębiorstwach,
 • instytucjach administracji europejskiej,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawa i administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki prawa i administracji w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)