Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Opieka nad chorym to zagadnienie znane od początków świata, jednak Pielęgniarstwo jako profesjonalna dziedzina wydaje się dość młoda, ponieważ narodziła się w XIX wieku. Jak zmieniła się ta dyscyplina na przestrzeni lat? Jaką wiedzę muszą zdobyć ci, którzy pragną nieść pomoc pacjentom? Tego wiedzą się ci, którzy wybiorą Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie umożliwia pozyskanie ogólnej wiedzy z obszaru nauk medycznych oraz szczegółowej wiedzy z obszaru pielęgniarstwa. Studenci uczą się korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia. Można w nim odnaleźć między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • biochemia i biofizyka,
 • radiologia,
 • zdrowie publiczne,
 • prawo medyczne,
 • organizacja pracy pielęgniarskiej,
 • zakażenia szpitalne,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • opieka paliatywna,
 • badania naukowe w pielęgniarstwie,
 • choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

 

Nabywane umiejętności

Jakich umiejętności nabywają studenci Pielęgniarstwa? Między innymi w zakresie: posługiwania się wiedzą anatomiczną, rozpoznawania podstawowych zaburzeń fizjologicznych, dokumentowania przeprowadzanych badań, identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie, oceny stanu zdrowia ludności na podstawie danych epidemiologicznych i demograficznych, przygotowywania chorego do badań radiologicznych, kontraktowania usług pielęgniarskich, realizowania świadczeń zdrowotnych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku.

 

Opinie

Pielęgniarstwo jest kierunkiem z obszaru nauk medycznych, ale nie oznacza to, że realizowany jest wyłącznie w uczelniach medycznych. Można go odnaleźć w wielu szkołach wyższych, w tym tej, którą się zajmujemy. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Daria, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia w PWSZ dają wiedzę, umiejętności i kompetencje. Słowem, świetnie przygotowują do wykonywania zawodu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • patologii,
 • dokumentowania przeprowadzanych badań,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • genetyki,
 • przechowywania leków, krwi i środków krwiozastępczych,
 • radiologii,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • położnictwa i ginekologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)