Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Dlaczego warto zainteresować się Budownictwem? Przede wszystkim dlatego, iż jest to kierunek praktyczny, kładący nacisk na pozyskanie licznych umiejętności. Ponadto, trudno wyobrazić sobie, aby zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie budownictwa spadło, bądź zniknęło w ogóle. Budownictwo to kierunek perspektywiczny, a wiedza z niego płynąca zawsze będzie poszukiwana na rynku. A gdzie studiować? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, jak również kierowania zespołami i firmą budowlaną.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie charakteryzują się bogatym programem kształcenia. Jakie przedmioty w nim widnieją? Między innymi:

 • metody obliczeniowe w budownictwie,
 • wytrzymałość materiałów,
 • mechanika budowli,
 • budownictwo ogólne,
 • budownictwo komunikacyjne,
 • prawo budowlane,
 • konstrukcje metalowe,
 • ekonomika budownictwa

 

Studenci otrzymują ponadto wybór ścieżki kształcenia: Budownictwo ekologiczne oraz Organizację i zarządzanie procesem budowlanym. Dzięki nim pozyskują dodatkową, specjalistyczną wiedzę dotyczącą organizacji realizacji budowy, technologii robót budowlanych oraz projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia budowy i oceny stanu technicznego budynków.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Budownictwa w PWSZ nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: oceny stratygrafii i litologii terenu, przygotowywania schematów konstrukcji prętowych, stosowania materiałów budowlanych, kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych, identyfikowania podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli, fundamentowania, projektowania typowych instalacji budowlanych, projektowania sieci hydraulicznych, analizy i doboru technologii robót.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Budownictwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Budownictwo. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Tomek, student Budownictwa mówi:

„Wybrałem studia w PWSZ z kilku powodów. Przede wszystkim jest to bardzo dobra uczelnia, nastawiona na kształcenie w praktycznym wymiarze. Po drugie, nie musiałem opuszczać rodzinnego miasta, aby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie. Polecam zdecydowanie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie:

Absolwent kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • wykonywania pomiaru podstawowych wielkości fizycznych,
 • oceny stratygrafii i litologii terenu,
 • przygotowywania schematów konstrukcji prętowych,
 • stosowania materiałów budowlanych,
 • kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych,
 • identyfikowania podłoża i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli,
 • fundamentowania,
 • projektowania typowych instalacji budowlanych,
 • zasad organizacji i nadzoru nad robotami budowlanymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach projektowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych,
 • placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym,
 • jednostkach administracji i samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)