Administracja

Administracja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to 74 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji. Istotne jest zdobycie umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Administracja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnej pracy w administracji rządowej, czy strukturach samorządowych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: system organów ochrony prawnej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, konstytucyjny system organów państwa, prawo karne, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie cywilne, zasady ustroju politycznego państwa, system ubezpieczeń społecznych.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego mają także możliwość podjęcia nauki na kierunku o nazwie Administracja i cyfryzacja, który realizowany jest w systemie licencjackim.  Kierunek łączy wiedzę nauk prawnych z informatyką, a studenci nabywają umiejętności w zakresie stosowania, stanowienia prawa w administracji publicznej oraz wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach i izbach skarbowych, izbach celnych, urzędach gmin, starostwach, prywatnych przedsiębiorstwach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Natalia studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to fantastyczna uczelnia. Przyjechałam z Włocławka, aby na niej studiować. Kierunek Administracja wybrałam, bo zawiera w sobie bardzo wiele istotnych dziedzin, począwszy od zarządzania, a na prawie kończąc. A tak szerokie wykształcenie daje znacznie więcej możliwości na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • relacji między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej,
 • interpretacji zjawisk społecznych,
 • przygotowywania i formułowania opinii prawnych oraz pism procesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

 • urzędach i izbach skarbowych,
 • urzędach i izbach celnych,
 • ministerstwach,
 • urzędach gmin,
 • starostwach,
 • urzędach marszałkowskich,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • instytucjach pozarządowych,
 • placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa i Administracji UWM

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia UWM w Ełku

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa i Administracji UWM

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie uzupełniające jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia UWM w Ełku

Głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Olsztynie

UWM kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UWM

Komentarze (0)