Administracja UWM

Administracja – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to 74 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji. Istotne jest zdobycie umiejętności posługiwania się szeroką wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Administracja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie to przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnej pracy w administracji rządowej, czy strukturach samorządowych.

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim dzielą się na następujące specjalności: Administracja, Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym, Administracja skarbowa. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: system organów ochrony prawnej, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, konstytucyjny system organów państwa, prawo karne, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie cywilne, zasady ustroju politycznego państwa, system ubezpieczeń społecznych.

Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego mają także możliwość podjęcia nauki na kierunku o nazwie Administracja i cyfryzacja, który realizowany jest w systemie licencjackim.  Kierunek łączy wiedzę nauk prawnych z informatyką, a studenci nabywają umiejętności w zakresie stosowania, stanowienia prawa w administracji publicznej oraz wykorzystywania technologii teleinformatycznych w pracy urzędnika.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach i izbach skarbowych, izbach celnych, urzędach gmin, starostwach, prywatnych przedsiębiorstwach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Natalia studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Uniwersytet Warmińsko- Mazurski to fantastyczna uczelnia. Przyjechałam z Włocławka, aby na niej studiować. Kierunek Administracja wybrałam, bo zawiera w sobie bardzo wiele istotnych dziedzin, począwszy od zarządzania, a na prawie kończąc. A tak szerokie wykształcenie daje znacznie więcej możliwości na wymagającym rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • relacji między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej,
 • interpretacji zjawisk społecznych,
 • przygotowywania i formułowania opinii prawnych oraz pism procesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie znajdzie zatrudnienie w:

 • urzędach i izbach skarbowych,
 • urzędach i izbach celnych,
 • ministerstwach,
 • urzędach gmin,
 • starostwach,
 • urzędach marszałkowskich,
 • przedsiębiorstwach prywatnych,
 • instytucjach pozarządowych,
 • placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dołączyć do procesu rekrutacji na studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim należy dokonać wyboru trzech przedmiotów spośród: chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Olsztynie

UWM kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UWM

Komentarze (0)