Administracja - Olsztyn

Administracja - Olsztyn

Studia na kierunku administracja w Olsztynie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Administracja +

Filia UWM w Ełku  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Wydział Prawa i Administracji UWM  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

06.10.2023

Administracja studia Olsztyn 2023 | woj. warmińsko-mazurskie

Administracja w Olsztynie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji w Olsztynie w 2023 r. zaczynają się od 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku administracja w Olsztynie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu systemu ochrony prawnej w Unii Europejskiej, systemu ubezpieczeń społecznych czy postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które pomagają w rozwiązywaniu problemów i usprawniają proces komunikacji.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w korporacjach finansowych, sektorze publicznym, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.

 

Uczelnie

W Olsztynie administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku administracja w Olsztynie: administracjaadministracja skarbowakryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym... specjalności na administracji w Olsztynie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Olsztynie na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 3800 zł za pierwszy rok studiów.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia prawnicze w Olsztynie w zakresie administracji uchodzą za jedne z najbardziej obleganych, a zarazem uniwersalnych wśród popularnych kierunków studiów. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać także wybrane przedmioty dodatkowe: geografię, historię, chemię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić najwyższy komfort studiowania, dlatego kierunek administracja oferują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać dzienny tryb kształcenia. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, możesz rozważyć studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Zaprowadzenie porządku w kwestiach biurokratycznych nie jest takie łatwe i wymaga odpowiedniego podejścia. Formalności prawnicze, kwestie finansowe i podatkowe, a także sytuacje społeczne i polityczne potrafią czasem przytłoczyć człowieka. Na szczęście eksperci związani z kwestiami administracyjnymi doskonale radzą sobie z obowiązkami, które kładą nacisk na informatyzację administracji, techniki biurowe, stosunki prawne i techniki prawodawcze.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w zakresie administracji nie mogą mieć problemów z naukami humanistycznymi i ścisłymi. Interdyscyplinarny kierunek wymaga zainteresowania sprawami politycznymi, gospodarczymi i prawnymi. Jeśli masz silną osobowość i predyspozycje kierownicze, tego typu studia mogą być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak administracja możesz realizować na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie oferują różnorodne kierunki studiów, które przyszłym studentom umożliwiają realizację planów zawodowych.

 

4. Praca po studiach

Studia prawnicze w Olsztynie w zakresie administracji przygotowują studentów do pracy w administracji publicznej na stanowiskach, które związane są ze stosowaniem prawa zwłaszcza w urzędach i izbach skarbowych, urzędach i izbach celnych, ministerstwach, urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich oraz w jednostkach im podległych; w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych; w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

Wielu absolwentów decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, gdzie mają okazję wykazać się znajomością prawa i wiedzą w zakresie administracji, oraz pełnienie funkcji kierowniczych w służbie cywilnej. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele ze względu na uniwersalność kierunku, którym jest administracja.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • system organów ochrony prawnej,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • prawo cywilne z umowami w administracji,
 • międzynarodowe i krajowe zasady administrowania zasobami środowiska,
 • postępowanie administracyjne i egzekucyjne w administracji,
 • prawo wyznaniowe i administracyjne aspekty prawa kanonicznego,
 • system ochrony prawnej w Unii Europejskiej,
 • system ubezpieczeń społecznych
 • i wiele innych.

Studenci mają okazję poszerzać swoją wiedzę w ramach wybranych specjalności, na przykład administracji skarbowej lub kryminalistyki. Student może także wybrać przedmioty specjalizacyjne. Informacje odnoszące się do utworzenia specjalizacji warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ oferta specjalnościowa jest zmienna i zależy od zainteresowania studentów.

Studia w Olsztynie na kierunku administracja gwarantują studentom potężną dawkę wiedzy z zakresu prawa, finansów, podatków czy historii. Abiturienci mają rozwinięte zdolności komunikacyjne, a także udoskonalone predyspozycje językowe. Kształcą także umiejętności kierownicze, które przydają się w pracy w ramach służby cywilnej, administracji rządowej, w różnego rodzaju strukturach samorządowych, organach partii politycznych czy w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Olsztynie?

Studia na kierunku Administracja w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Olsztynie na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają rozpoczęcie pracy zawodowej oraz przygotowują abiturientów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Etap ten poszerza wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć zarówno absolwent studiów pierwszego stopnia administracji, jak i absolwent studiów licencjackich bądź magisterskich kierunków pokrewnych.

Administracja w Olsztynie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku administracja w Olsztynie?

Kierunek administracja w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej uniwersalnych kierunków studiów. Studia prawnicze w tym zakresie dają absolwentom wiele możliwości pracy i rozwoju. Abiturienci podejmują pracę w administracji publicznej na stanowiskach, które wiążą się ze stosowaniem prawa w urzędach i izbach skarbowych, urzędach i izbach celnych, ministerstwach, urzędach gmin, starostwach, urzędach marszałkowskich oraz w jednostkach im podległych; w przedsiębiorstwach i instytucjach, które współpracują z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami; w przedsiębiorstwach prywatnych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych. Abiturienci podejmują i prowadzą własne działalności gospodarcze, w których mają okazję wykazać się znajomością prawa i umiejętnością zastosowania wiedzy prawniczej i administracyjnej w praktyce.

Studenci są przygotowywani także do podjęcia zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, w firmach doradczych i konsultingowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich. Zdobywana wiedza i kompetencje umożliwia im także odnalezienie się w pracy w bankowości, administracji publicznej i biurowej, w ośrodkach pomocy społecznej, firmach prywatnych, instytucjach państwowych, instytucjach administracji publicznej, ubezpieczeniach, izbie skarbowej, urzędach pracy, organach partii politycznych, instytucjach krajowych i międzynarodowych, instytucjach pozarządowych, strukturach samorządowych, w placówkach kulturalnych, w wymiarze sprawiedliwości lub w służbie cywilnej.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Olsztynie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWM oraz na uczelni niepublicznej.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Olsztynie

 

czytaj dalej uczelnie w Olsztynie

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Olsztynie

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Olsztynie
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Olsztynie

 

Uczelnie w Olsztynie - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Wydział Prawa i Administracji UWM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Filia UWM w Ełku) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Olsztynie?

Administracja to bardzo interesująca propozycja studiów prawniczych, a szczegółowo opracowany program kształcenia zakłada przekazanie interdyscyplinarnego wykształcenia, które przełoży się na wiele możliwości pracy. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się tematy społeczne, prawnicze lub polityczne?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i potrafisz odpowiednio zarządzać czasem?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Kandydatów na jedno miejsce jest jednak wielu, a liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać także wybrane przedmioty dodatkowe: geografię, historię, chemię, fizykę i astronomię, język obcy nowożytny, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Matematycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia ekonomiczne w Olsztynie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Olsztynie?

Studia prawnicze w ramach administracji uchodzą za jedne z najbardziej obleganych.

Patrycja, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

"Interdyscyplinarny program kształcenia pozwala nam zapoznać się z kwestiami prawnymi, finansowymi i społecznymi państwa. Wiedza i zdobywane umiejętności są niezbędne do pracy administracyjnej w różnych sektorach. Kierunek jest na tyle uniwersalny, że daje bardzo wiele możliwości nie tylko zatrudnienia, ale i rozwoju."

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Olsztyn studia i stopnia

Administracja Olsztyn studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Olsztyn studia stacjonarne

Administracja Olsztyn studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Olsztynie

Popularne kierunki prawnicze i administracja w Olsztynie

Pozostałe uczelnie w Olsztynie na których jest kierunek ADMINISTRACJA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia