Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to 74 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Celem kształcenia jest uzyskanie głębokiej wiedzy z zakresu teorii ekonomii oraz istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Istotne jest zapoznanie się z zasadami gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi, materialnymi, a także przygotowanie do prowadzenia analiz ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: statystyka opisowa, rachunkowość, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza, polityka społeczna, finanse publiczne i rynki finansowe, gospodarka regionalna, ekonomika konsumpcji, metody wyceny projektów gospodarczych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na UWM w Olsztynie mogą wykorzystać na stanowiskach kierowniczych, analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i  jednostkach administracji gospodarczej. Mogą także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą oraz świadczyć usługi doradcze i konsultingowe.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Łukasz, student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to od kilku lat jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów. I nie ma się czemu dziwić. Absolwenci Ekonomii mogą liczyć na ciekawą pracę i atrakcyjne zarobki. Właśnie dlatego startowałem na ten kierunek. A żeby mieć jeszcze większe szanse na rynku pracy, wybrałem naukę na prestiżowej uczelni, jaką jest Uniwersytet Warmińsko- Mazurski. Poparciem moich słów niech będzie fakt, że przyjechałem do Olsztyna z Kołobrzegu. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • funkcjonowania przedsiębiorstw, ich roli w gospodarce oraz zarządzania biznesem,
  • racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi, naturalnymi i kapitałowymi,
  • teorii pieniądza, finansów prywatnych, publicznych i międzynarodowych,
  • roli państwa w gospodarce oraz możliwościach wykorzystania polityki gospodarczej w różnych obszarach gospodarki,
  • mechanizmu rynkowego i teorii cen,
  • funkcjonowania instytucji i organizacji społeczno-ekonomicznych w gospodarce,
  • ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz norm etycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie w:

  • instytucjach finansowych,
  • przedsiębiorstwach,
  • jednostkach administracji gospodarczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Głównym kryterium do kwalifikacji na studia jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM

Komentarze (0)