Ekonomia - Olsztyn

Ekonomia - Olsztyn

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia Olsztyn 2021 | woj. warmińsko-mazurskie

Studia na kierunku Ekonomia w Olsztynie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWM oraz na uczelni niepublicznej.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Olsztyn

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Olsztynie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia ekonomiczne w Olsztynie uchodzą za jedne z najbardziej opłacalnych wśród propozycji studiów ostatnich lat. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język obcy nowożytny, język polski, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, takie jak: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

w Olsztynie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA OLSZTYN STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA OLSZTYN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA OLSZTYN STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA OLSZTYN STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia w Olsztynie

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Olsztynie?

Uczelnie w Olsztynie pragną zapewnić komfort studiowania, dlatego kierunek ekonomia oferują zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne i spotkania weekendowe. Jeśli jednak bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, wybierz studia dzienne. Pamiętaj, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Thomas Carlyle stwierdził: „Naucz papugę, co to jest podaż i popyt, a otrzymasz ekonomistę”. Ekonomia to niezwykle ważna dziedzina nauki, a zajmuje się analizą i opisem produkcji, dystrybucji i konsumpcji różnego rodzaju dóbr. W takim razie ekonomiści trzymają rękę na pulsie i weryfikują to, w jaki sposób funkcjonuje rynek, gospodarka, finanse.

Idealni kandydaci na studia ekonomiczne nie powinni mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści ekonomiczne, giełdowe, gospodarcze i sprawy rynku, jest to kierunek idealny dla Ciebie. Warto także, by Twoje zdolności komunikacyjne były na wysokim poziomie, ponieważ kwestie ekonomiczne wymagają pracy w grupach, a także zdolności kierowniczych.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Olsztynie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Olsztynie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia w Olsztynie na kierunku ekonomia możesz realizować na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczelnie w Olsztynie dbają o najwyższą jakość kształcenia i dążą do zaoferowania przyszłym studentom wielu możliwości rozwoju.

 

4. Praca po studiach

Kierunek ekonomia w Olsztynie przygotowuje studentów do prowadzenia analiz ekonomicznych, formułowania opinii odnoszących się do problemów gospodarczych w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej, podejmowania decyzji gospodarczych. Interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się do ekonomii oraz uwarunkowań i praw procesu gospodarczego pozwala podjąć pracę w bardzo wielu miejscach.

Absolwenci studiów ekonomicznych zatrudniani są chętnie na stanowiskach analitycznych i operacyjnych w przedsiębiorstwach, na stanowiskach kierowniczych, w instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej. Wielu absolwentów decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a tym samy świadczenie usług doradczych i konsultingowych.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia rynku pracy,
 • rachunek inwestycyjny,
 • teoria lokalizacji przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwo międzynarodowe,
 • historia gospodarcza,
 • podstawy makroekonomii,
 • statystyka opisowa,
 • ekonomia przedsiębiorstw,
 • analiza ekonomiczna,
 • rachunkowość,
 • współczesna teoria przedsiębiorstw,
 • finanse publiczne,
 • ekonomika zasobów publicznych
 • i wiele innych.

W ramach studiów ekonomicznych studenci mają okazję realizować wiele ciekawych specjalności, takich jak analityka gospodarcza czy ekonomia menedżerska i doradztwo finansowe. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Olsztynie, ponieważ propozycje profili kierunkowych są zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Studenci zyskują interdyscyplinarne wykształcenie odnoszące się nie tylko do ekonomii, ale także istoty, uwarunkowań i praw procesu gospodarowania. Dzięki temu absolwenci mogą poszczycić się wiedzą z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, zasobami ludzkimi czy zasobami materialnymi. Studenci rozwijają także zdolności analityczne i interpretacyjne, które umożliwiają im dokonywanie analizy ekonomicznej, formułowanie opinii odnoszących się do problemów gospodarczych w zakresie mikroekonomicznym i makroekonomicznym. Rozwijają także predyspozycje językowe, które umożliwiają pracę nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Olsztynie?

Studia na kierunku Ekonomia w Olsztynie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek ekonomia w Olsztynie podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studia ekonomiczne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i na drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów, czyli trzy lata, i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia rzetelne wykształcenie, które umożliwia podjęcie pracy zawodowej tuż po uzyskaniu tytułu licencjata, a także umożliwia dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Trwają one cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia. Studia magisterskie może rozpocząć absolwent ekonomii lub absolwent innego kierunku pokrewnego ekonomii, który posiada już stopień licencjata lub magistra.

Jaka praca po kierunku ekonomia w Olsztynie?

Kierunki studiów w Olsztynie takie jak ekonomia zapewniają swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci bardzo często zajmują stanowiska kierownicze, analityczne i operacyjne w instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach czy w administracji gospodarczej. Wielu studentów w przyszłości zakłada własne działalności gospodarcze, świadcząc tym samym usługi doradcze i konsultingowe.

Absolwenci kierunku ekonomia w Olsztynie zatrudniani są w bankach, urzędach pracy, izbach skarbowych, organizacjach pozarządowych, zakładach ubezpieczeń, służbach finansowych, biurach rachunkowych. Obejmują stanowiska analityków finansowych, analityków biznesowych, kierowników projektu, kierowników przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, specjalistów do spraw kluczowych klientów, kierowników działu zakupów, menedżerów do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, przedstawicieli handlowych, doradców ekonomiczno-finansowych, głównych ekonomistów, specjalistów do spraw marketingu i handlu, kierowników przedsiębiorstw zajmujących się usługami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi, księgowych, specjalistów w bankach, firmach ubezpieczeniowych, instytucjach finansowych, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami finansowymi.

Studia ekonomiczne w Olsztynie przygotowują studentów do zajmowania się analizą, bankowością, audytem i podatkami, badaniami i rozwojem, doradztwem, bezpieczeństwem i higieną pracy, marketingiem, kontrolingiem, biznesem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, obsługą klienta, ubezpieczeniami, public relations. Ekonomia zapewnia wiele możliwości zarówno w kraju, jak i za granicą, w sektorze publicznym i prywatnym, dlatego wielu kandydatów na studia decyduje się na rozwijanie w tym zakresie.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Olsztynie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Olsztynie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Olsztynie?

Ekonomia uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych i opłacalnych kierunków studiów. Właśnie dlatego skupia uwagę tak wielu kandydatów na studia. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści ekonomiczne i giełdowe?
 • Czy odznaczasz się silną osobowością i masz predyspozycje kierownicze?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek studiów jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język obcy nowożytny, język polski, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe, takie jak: geografia, wiedza o społeczeństwie, historia, matematyka, język obcy nowożytny. Studenci decydują o trzech przedmiotach, które zostaną uwzględnione w rekrutacji. Maksymalnej ilość punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej lub w Olimpiadzie Matematycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Olsztynie.

 

STUDIA W OLSZTYNIE - ważne informacje

kierunki studiów w Olsztynie

studia w Olsztynie

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Olsztynie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Olsztynie?

Kierunek ekonomia w Olsztynie uchodzi za jeden z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów ekonomicznych.

Kamila, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnia:

Jest to kierunek uniwersalny, a przekazywana wiedza pozwala odnaleźć się w bardzo wielu branżach. Zajmuję się analityką gospodarczą. Zarówno kierunek, jak i moja specjalność są dla mnie niezwykle interesujące. Polecam.

Kierunki ekonomiczne w Olsztynie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W OLSZTYNIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (0)