Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie to 74 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia diagnozy pedagogicznej i projektowania działań terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim to uwrażliwienia na drugiego człowieka.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia, jak: prawo rodzinne i opiekuńcze, metodyka pracy w przedszkolu, wiedza o rozwoju człowieka w cyklu życia, socjologia, psychologia społeczna, teoretyczne podstawy wychowania, sztuka skutecznej argumentacji i negocjacji.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, placówkach kulturalnych, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach penitencjarnych, ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kuratorskich zespołach służby sądowej.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie opinie? Monika, studentka II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to niełatwy kierunek. Wymaga wiedzy i charakteru. Jedno bez drugiego praktycznie nie daje żadnych efektów. Studiuję na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim bo to uczelnia z tradycjami. Poza tym, mieści w moim ulubionym mieście, z którego już nigdy nie chcę wyjeżdżać. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
 • rodzajów więzi społecznych,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • funkcjonowania instytucji opiekuńczo- wychowawczych,
 • dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych,
 • diagnozowania, projektowania i ewaluowania działań edukacyjnych,
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych i ewaluacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie może znaleźć zatrudnienie :

 • w placówkach przedszkolnych,
 • w szkołach podstawowych,
 • w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w agencjach zatrudnienia,
 • w biurach karier,
 • w działach kadr,
 • w instytucjach kształcenia ustawicznego,
 • w instytucjach pośrednictwa pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Olsztynie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych UWM

Komentarze (0)