Pedagogika

30.10.2021

 

Pedagogika – Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu to 30 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku pedagogika w UTH RADOM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kierunek Pedagogika na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym realizowany jest na Wydziale Filologiczno- Pedagogicznym. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy edukacyjnej z uczniami w przedszkolu i klasach I-III, pracy socjalizacyjnej i resocjalizacyjnej z osobami zagrożonymi patologią, opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą wymagającą opieki oraz do aktywizacji osób starszych. Istotą jest ukształtowanie odpowiedniego podejścia i odpowiedniego myślenia, które oparte są, między innymi, na umiejętności analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Pedagogika na Wydziale Filologiczno- Pedagogicznym UTH dzielą się na następujące specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Diagnoza i terapia pedagogiczna, profilaktyka społeczna i socjoterapia. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: pojęcia i współczesne systemy pedagogiczne, psychologia wychowawcza, współczesne koncepcje rozwoju człowieka, teoretyczne podstawy wychowania, socjologia edukacji, warsztat komunikacji interpersonalnej, etyka zawodowa pedagoga, psychopatologia rozwoju.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki na UTH w Radomiu mogą wykorzystać w placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach socjalizacyjnych, świetlicach środowiskowych, schroniskach dla nieletnich.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu opinie? Matylda, studentka  II- stopnia Pedagogiki mówi:

„Od dawna wiedziałam, że chcę pracować z drugim człowiekiem. Wybierając Pedagogikę jako kierunek moich studiów uczę się tego, ale także przygotowuję swój charakter do pełnienia takiej funkcji. Pedagogika na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym to solidne przygotowanie do tego, niełatwego zawodu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • sposobów poznawania dziecka,
 • specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • metodyki edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego,
 • organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych i terapeutycznych,
 • profilaktyki niedostosowania społecznego,
 • wyrównywania szans edukacyjnych,
 • wykorzystywania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod,
 • etyki zawodu pedagoga.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • zakładach poprawczych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach wspierających uzależnionych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • poradniach terapeutycznych,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • klubach seniora,
 • stowarzyszeniach i fundacjach wspierających osoby starsze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby dołączyć do grona studentów kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu należy zdawać język polski, język obcy, a także jeden przedmiot wybrany spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, geografia, filozofia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W RADOMIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Radomiu

Studia w Radomiu

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Radom

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczny w Radomiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filologiczno- Pedagogicznym UTH

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Na kierunek Pedagogika: w zakresie Diagnoza i terapia pedagogiczna – przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Pedagogika lub kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela; w zakresie Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Pedagogika w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III;

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)