Ekonomia Uniwersytet Zielonogórski

Ekonomia - Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski to 73 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z przedmiotów ekonomicznych, matematycznych i prawnych, która stanowić będzie podstawę wielu działań, takich jak opracowywanie analiz ekonomicznych, świadczenie usług doradczych, czy nawiązywanie współpracy z podmiotami i instytucjami ekonomicznymi.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Zielonogórskim nie dzielą się na specjalności, a na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: historia gospodarcza, finanse publiczne i rynki finansowe, analiza rynku, promocja i reklama, gospodarka regionalna, socjologia w zarządzaniu, ekonomika integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, badania rynkowe. Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie poszerzenie konkretnych umiejętności, wśród których znajdują się, między innymi: identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomicznych, czy też prowadzenie negocjacji i zarządzania zespołem.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać w takich zawodach, jak: główny ekonomista, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca ekonomiczno-finansowy, menedżer do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, pracownik firmy consultingowej, pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Honorata, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to kierunek prestiżowy. Dlatego nie należy do najłatwiejszych. Studiuję akurat ten kierunek, aby uzyskać możliwość pracy w zawodzie, który nigdy nie zaniknie, ale żeby zapewnić sobie dobry start, należy uzyskać dyplom znaczącej uczelni. Taką jest Uniwersytet Zielonogórski.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania, gromadzenia, analizowania i prezentowania danych ekonomicznych,
 • nawiązywania i utrzymywania współpracy z podmiotami i instytucjami ekonomicznymi oraz społecznymi,
 • formułowania celów działań strategicznych,
 • modelowania i prognozowania mikroekonomicznego i makroekonomicznego,
 • prowadzenia negocjacji,
 • zarządzania projektami,
 • kierowania zespołem ludzi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Zielonogórskim znajdzie zatrudnienie:

 • jako główny ekonomista,
 • jako analityk finansowy,
 • jako przedstawiciel handlowy,
 • jako doradca ekonomiczno- finansowy,
 • jako menedżer do spraw rozwoju przedsiębiorstwa,
 • jako pracownik firmy consultingowej,
 • jako pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Zielonogórskim, są matematyka, język obcy nowożytny oraz język polski.  

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ 

Komentarze (0)