Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia - Uniwersytet Zielonogórski 2021

Uniwersytet Zielonogórski to 73 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z przedmiotów ekonomicznych, matematycznych i prawnych, która stanowić będzie podstawę wielu działań, takich jak opracowywanie analiz ekonomicznych, świadczenie usług doradczych, czy nawiązywanie współpracy z podmiotami i instytucjami ekonomicznymi.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: historia gospodarcza, finanse publiczne i rynki finansowe, analiza rynku, promocja i reklama, gospodarka regionalna, socjologia w zarządzaniu, ekonomika integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, badania rynkowe. Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie poszerzenie konkretnych umiejętności, wśród których znajdują się, między innymi: identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych ekonomicznych, czy też prowadzenie negocjacji i zarządzania zespołem.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać w takich zawodach, jak: główny ekonomista, analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca ekonomiczno-finansowy, menedżer do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, pracownik firmy consultingowej, pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Honorata, studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to kierunek prestiżowy. Dlatego nie należy do najłatwiejszych. Studiuję akurat ten kierunek, aby uzyskać możliwość pracy w zawodzie, który nigdy nie zaniknie, ale żeby zapewnić sobie dobry start, należy uzyskać dyplom znaczącej uczelni. Taką jest Uniwersytet Zielonogórski.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania, gromadzenia, analizowania i prezentowania danych ekonomicznych,
 • nawiązywania i utrzymywania współpracy z podmiotami i instytucjami ekonomicznymi oraz społecznymi,
 • formułowania celów działań strategicznych,
 • modelowania i prognozowania mikroekonomicznego i makroekonomicznego,
 • prowadzenia negocjacji,
 • zarządzania projektami,
 • kierowania zespołem ludzi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie:

 • jako główny ekonomista,
 • jako analityk finansowy,
 • jako przedstawiciel handlowy,
 • jako doradca ekonomiczno- finansowy,
 • jako menedżer do spraw rozwoju przedsiębiorstwa,
 • jako pracownik firmy consultingowej,
 • jako pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za: przeliczony wynik ukończenia studiów wpisany do dyplomu, zgodność albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia, przy czym za kierunki pokrewne.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Zielonej Górze

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ 

Komentarze (0)