Ekonomia - Zielona Góra

Ekonomia - Zielona Góra

Ekonomia studia Zielona Góra| woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Carl Menger za zasadę ekonomii uznaje fakt, że „celem gospodarki nie jest fizyczne powiększanie ilości dóbr, ale możliwie najpełniejsze zaspokojenie potrzeb człowieka”. Ekonomia skupia się na funkcjonowaniu rynku, który musi być jak najkorzystniejszy dla potrzeb człowieka. Ważne są więc pojęcia przychodów i kosztów, które wpływają na działanie nie tylko przedsiębiorstw, ale i napędzają gospodarkę kraju.

Idealni kandydaci na studia ekonomiczne w Zielonej Górze muszą w doskonałym stopniu opanować nauki matematyczne, dlatego predyspozycje związane z przedmiotami ścisłymi będą mile widziane. Jeśli interesują Cię badania rynkowe i gospodarcze lub chciałbyś zgłębiać wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie!

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak ekonomia możesz realizować na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Uczelnia pragnie przekazać studentom rzetelne wykształcenie i wykreować specjalistów, którzy bez problemu odnajdą się na rynku pracy. 

Program kształcenia opiera się na wiedzy z matematyki, dlatego będzie dobrze, jeśli nauka matematyki nie będzie sprawiała Ci problemów. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: ekonomia międzynarodowa, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, ekonometria i prognozowanie gospodarcze, marketing personalny, makroekonomia, mikroekonomia, badania zachowań konsumenta na rynku, zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej i wiele innych. Bardzo ważne mogą okazać się także umiejętności językowe. 

Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku ekonomia zapewniają gruntowne wykształcenie i bardzo ważne umiejętności z zakresu komunikowania się, negocjowania czy perswazji. Studenci uczą się jak pracować w grupie i jak praca ta wpływa na realizację danego projektu. 

Uczelnie w Lublinie zapewniają swoim absolwentom szereg możliwości związanych z pracą i rozwojem. Abiturienci mogą spodziewać się zatrudnienia jako analitycy biznesowi, analitycy finansowi, księgowi, specjaliści do praw marketingu i handlu, kierownicy przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierownicy przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownicy przedsiębiorstw świadczący usługi z zakresu obsługi biznesu, menedżerowie produktu, kierownicy projektu i tym podobne.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Zielonej Górze?

Kierunek ekonomia w Zielonej Górze to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów ostatnich lat. Zapewne związane jest to z sytuacją gospodarczą kraju i kwestiami giełdowymi, które zawsze wprowadzają kontrowersje. Jeśli Twoim planem są studia ekonomiczne, musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. W procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę przede wszystkim język polski, matematyka i język obcy nowożytny. By zwiększyć swoje szanse, warto zdawać wskazane przedmioty także na poziomie rozszerzonym, zwłaszcza matematykę czy język obcy. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Zielonej Górze.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2020
do 17.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2020
do 20.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI EKONOMICZNE W ZIELONEJ GÓRZE

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze starają się dbać o komfortowe studiowanie. Właśnie dlatego kierunek ekonomia możesz realizować zarówno w sposób stacjonarny, jak i niestacjonarny. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne. Jeśli jednak bardziej odpowiada Ci systematyczna nauka i spotkania regularne, studia dzienne będą właśnie dla Ciebie. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne, a zajęcia na nich odbywają się w weekendy. 
Program kształcenia opiera się o gruntowne wykształcenie w zakresie przedmiotów, których podłoże stanowi matematyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:
 • ekonometria i prognozowanie gospodarcze,
 • ekonomia międzynarodowa,
 • zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej,
 • badania zachowań konsumenta na rynku,
 • analiza strategiczna przedsiębiorstwa,
 • marketing personalny,
 • rachunkowość,
 • mikroekonomia i makroekonomia
 • i wiele innych.
Studenci mogą realizować szereg ciekawych specjalności, na przykład: rachunkowość i doradztwo finansowe, ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia i organizacja ochrony zdrowia i inne. Pamiętaj jednak, że nie każda uczelnia czy etap studiów specjalności przewidują. Profile kierunkowe są także zmienne i zależą od zainteresowań studentów. Warto zweryfikować oferty na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
Kierunek ekonomia w Zielonej Górze zapewnia swoim absolwentom gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, analizy ekonomicznej, aspektów działalności gospodarczej w sferze mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Studenci zdobywają umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i prezentowania danych empirycznych i wykonywania analizy ekonomicznej. Zdobywają także zdolności odnoszące się do dobrej komunikacji i poprawnej pracy w grupach, umiejętności perswazji i negocjowania, a także uzupełniają kompetencje językowe.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA ZIELONA GÓRA STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA ZIELONA GÓRA STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku ekonomia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia rzetelne wykształcenie, które umożliwia podjęcie pracy zawodowej tuż po uzyskaniu tytułu licencjata.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach czeka Cię egzamin magisterski. Stopień drugi uzupełnia wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym, pozwala rozwinąć dodatkowe kompetencje i dokształcić się w wybranych specjalnościach. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może rozpocząć absolwent innego kierunku pokrewnego ekonomii, na przykład finansów i rachunkowości, zarządzania czy informatyki i ekonometrii.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA ZIELONA GÓRA STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA ZIELONA GÓRA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Zielonej Górze?

Studia ekonomiczne w Zielonej Górze są coraz bardziej popularne, ponieważ giełda czy sytuacja gospodarcza państwa wywołują z reguły duże emocje. Nie jest to kierunek idealny dla każdego. Nim zdecydujesz o rekrutacji, pamiętaj o tym, że kandydat, który poczuje się swobodnie w sferze ekonomii:
 • nie ma problemów z przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza z matematyką;
 • interesuje się kwestiami związanymi z gospodarką państwa i przedsiębiorczością;
 • odznacza się umysłem analitycznym i perswazją.
Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, kierunek ekonomia w Zielonej Górze może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest zawsze bardzo wielu kandydatów. Z tego powodu postaraj się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. W procesie rekrutacji pod uwagę bierze się zwłaszcza język polski, język obcy nowożytny i matematykę. Przedmioty te warto zdawać także na poziomie rozszerzonym, by zwiększyć swoje szanse. Najwyższe punkty zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści plasują się na najlepszych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie lub Olimpiadzie Matematycznej. 
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.

Jaka praca po kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Abiturienci kierunku ekonomia w Zielonej Górze są w stanie identyfikować, gromadzić, analizować i prezentować dane ekonomiczne, nawiązywać i utrzymać współpracę z instytucjami ekonomicznymi i społecznymi; wykształcają niezwykłe umiejętności negocjowania i perswazji, a także zdolności menedżerskie, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikowania się i pracy w zespołach. Studenci przygotowywani są do pracy w sferze gospodarczej, a obejmują takie funkcje jak analityk finansowy, główny ekonomista, doradca ekonomiczno-finansowy, przedstawiciel handlowy, pracownik firmy consultingowej, pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego, menedżer do spraw rozwoju przedsiębiorstwa. 
Abiturienci podejmują zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach, a także w służbach finansowych. Pracują także jako specjaliści do spraw marketingu i handlu, kierownicy działu zakupów, specjaliści do spraw kluczowych klientów, kierownicy projektu, analitycy biznesowi, kierownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, księgowi, kierownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży i tym podobne.
Studenci przygotowywani są do zajmowania się badaniami i rozwojem, bankowością, analizą, audytem i podatkami, bezpieczeństwem i higieną pracy, biznesem, doradztwem, rachunkowością, marketingiem, kontrolingiem, nieruchomościami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, ubezpieczeniami, obsługą klienta, public relations. Rozwijają swoje kariery zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, zarówno w administracji, organizacjach pozarządowych, urzędach pracy, izbach skarbowych, służbie celnej i wielu innych. Studia ekonomiczne w Zielonej Górze zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju.

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak ekonomia wywołują wiele emocji, przez co stają się coraz bardziej popularne.

Kornelia, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Nie zaszkodzi być niczym Wilk z Wall Street chociaż przez moment. Sfera ekonomiczna jest niezwykle ważna dla naszego kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Wykształcenie w tym kierunku może być niezwykle przydatne. Polecam!

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)