Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Ekonomia studia Zielona Góra 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | Ekonomia Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Zielonej Górze ekonomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku

Ekonomia to kierunek studiów od lat cieszący się niemalejącą popularnością, gdyż współcześnie właściwie każda z gospodarek potrzebuje wykształconych ekonomistów, którzy będą posługiwać się całym aparatem metod analitycznych, mogących wpłynąć na rozwój danego obszaru rynkowego. Osoby, które zdecydują się na wybór powyższego kierunku, zyskają szansę na zdobycie cennych kwalifikacji, które pozwolą im na trafną ocenę zjawisk zachodzących na rynkach gospodarczych na arenie zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej studenci nauczą się również, w jaki sposób dokonywać szczegółowych analiz ekonomicznych oraz przewidywać decyzje rynkowe i aktualne zachowania na giełdzie.

Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 17 tys. kandydatów.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Zielonej Górze na kierunku ekonomia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.
 
Praca po studiach

Absolwenci ekonomii z powodzeniem znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju sektorach gospodarczych. Doskonale odnajdą się w pracy w biurach analiz ekonomicznych, a także w organizacjach świadczących usługi prawne z zakresu prawa finansowego i podatkowego. Dodatkowo wykwalifikowani ekonomiści sprawdzą się na stanowiskach eksperckich w różnego rodzaju instytucjach pożytku publicznego, urzędach, konsulatach czy przedsiębiorstwach.

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Kierunek ekonomia w Zielonej Górze to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów ostatnich lat. Zapewne związane jest to z sytuacją gospodarczą kraju i kwestiami giełdowymi, które zawsze wprowadzają kontrowersje. Jeśli Twoim planem są studia ekonomiczne, musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. W procesie rekrutacyjnym będą brane pod uwagę przede wszystkim język polski, matematyka i język obcy nowożytny. By zwiększyć swoje szanse, warto zdawać wskazane przedmioty także na poziomie rozszerzonym, zwłaszcza matematykę czy język obcy. Szczegóły odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie uczelni w Zielonej Górze.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Uczelnie w Zielonej Górze starają się dbać o komfortowe studiowanie. Właśnie dlatego kierunek ekonomia możesz realizować zarówno w sposób stacjonarny, jak i niestacjonarny. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, warto rozważyć studia zaoczne. Jeśli jednak bardziej odpowiada Ci systematyczna nauka i spotkania regularne, studia dzienne będą właśnie dla Ciebie. Pamiętaj także, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne, a zajęcia na nich odbywają się w weekendy. 
Program kształcenia opiera się o gruntowne wykształcenie w zakresie przedmiotów, których podłoże stanowi matematyka. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:
 • ekonometria i prognozowanie gospodarcze,
 • ekonomia międzynarodowa,
 • zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej,
 • badania zachowań konsumenta na rynku,
 • analiza strategiczna przedsiębiorstwa,
 • marketing personalny,
 • rachunkowość,
 • mikroekonomia i makroekonomia
 • i wiele innych.
Studenci mogą realizować szereg ciekawych specjalności, na przykład: rachunkowość i doradztwo finansowe, ekonomia przedsiębiorstwa, ekonomia i organizacja ochrony zdrowia i inne. Pamiętaj jednak, że nie każda uczelnia czy etap studiów specjalności przewidują. Profile kierunkowe są także zmienne i zależą od zainteresowań studentów. Warto zweryfikować oferty na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
Kierunek ekonomia w Zielonej Górze zapewnia swoim absolwentom gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, analizy ekonomicznej, aspektów działalności gospodarczej w sferze mikroekonomicznej i makroekonomicznej. Studenci zdobywają umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i prezentowania danych empirycznych i wykonywania analizy ekonomicznej. Zdobywają także zdolności odnoszące się do dobrej komunikacji i poprawnej pracy w grupach, umiejętności perswazji i negocjowania, a także uzupełniają kompetencje językowe.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Carl Menger za zasadę ekonomii uznaje fakt, że „celem gospodarki nie jest fizyczne powiększanie ilości dóbr, ale możliwie najpełniejsze zaspokojenie potrzeb człowieka”. Ekonomia skupia się na funkcjonowaniu rynku, który musi być jak najkorzystniejszy dla potrzeb człowieka. Ważne są więc pojęcia przychodów i kosztów, które wpływają na działanie nie tylko przedsiębiorstw, ale i napędzają gospodarkę kraju.

Idealni kandydaci na studia ekonomiczne w Zielonej Górze muszą w doskonałym stopniu opanować nauki matematyczne, dlatego predyspozycje związane z przedmiotami ścisłymi będą mile widziane. Jeśli interesują Cię badania rynkowe i gospodarcze lub chciałbyś zgłębiać wiedzę w zakresie przedsiębiorczości, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie!

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak ekonomia możesz realizować na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Uczelnia pragnie przekazać studentom rzetelne wykształcenie i wykreować specjalistów, którzy bez problemu odnajdą się na rynku pracy. 

 

4. Praca po studiach

Studia w Zielonej Górze na kierunku ekonomia zapewniają gruntowne wykształcenie i bardzo ważne umiejętności z zakresu komunikowania się, negocjowania czy perswazji. Studenci uczą się jak pracować w grupie i jak praca ta wpływa na realizację danego projektu. 

Uczelnie w Lublinie zapewniają swoim absolwentom szereg możliwości związanych z pracą i rozwojem. Absolwenci mogą spodziewać się zatrudnienia jako analitycy biznesowi, analitycy finansowi, księgowi, specjaliści do praw marketingu i handlu, kierownicy przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierownicy przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownicy przedsiębiorstw świadczący usługi z zakresu obsługi biznesu, menedżerowie produktu, kierownicy projektu i tym podobne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na wiedzy z matematyki, dlatego będzie dobrze, jeśli nauka matematyki nie będzie sprawiała Ci problemów. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: ekonomia międzynarodowa, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, ekonometria i prognozowanie gospodarcze, marketing personalny, makroekonomia, mikroekonomia, badania zachowań konsumenta na rynku, zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej i wiele innych. Bardzo ważne mogą okazać się także umiejętności językowe. 

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • ekonomia międzynarodowa
 • analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • ekonometria i prognozowanie gospodarcze
 • marketing personalny
 • makroekonomia

 

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Studia na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
 
Studia w Zielonej Górze na kierunku ekonomia podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa trzy lata, czyli sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia rzetelne wykształcenie, które umożliwia podjęcie pracy zawodowej tuż po uzyskaniu tytułu licencjata.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Po czterech semestrach czeka Cię egzamin magisterski. Stopień drugi uzupełnia wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym, pozwala rozwinąć dodatkowe kompetencje i dokształcić się w wybranych specjalnościach. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może rozpocząć absolwent innego kierunku pokrewnego ekonomii, na przykład finansów i rachunkowości, zarządzania czy informatyki i ekonometrii.

Ekonomia w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Absolwenci kierunku ekonomia w Zielonej Górze są w stanie identyfikować, gromadzić, analizować i prezentować dane ekonomiczne, nawiązywać i utrzymać współpracę z instytucjami ekonomicznymi i społecznymi; wykształcają niezwykłe umiejętności negocjowania i perswazji, a także zdolności menedżerskie, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikowania się i pracy w zespołach. Studenci przygotowywani są do pracy w sferze gospodarczej, a obejmują takie funkcje jak analityk finansowy, główny ekonomista, doradca ekonomiczno-finansowy, przedstawiciel handlowy, pracownik firmy consultingowej, pracownik administracyjny w firmach sektora państwowego i prywatnego, menedżer do spraw rozwoju przedsiębiorstwa. 
Absolwenci podejmują zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej, biurach rachunkowych, bankach, a także w służbach finansowych. Pracują także jako specjaliści do spraw marketingu i handlu, kierownicy działu zakupów, specjaliści do spraw kluczowych klientów, kierownicy projektu, analitycy biznesowi, kierownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, księgowi, kierownicy przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży i tym podobne.
Studenci przygotowywani są do zajmowania się badaniami i rozwojem, bankowością, analizą, audytem i podatkami, bezpieczeństwem i higieną pracy, biznesem, doradztwem, rachunkowością, marketingiem, kontrolingiem, nieruchomościami, zarządzaniem zasobami ludzkimi, ubezpieczeniami, obsługą klienta, public relations. Rozwijają swoje kariery zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, zarówno w administracji, organizacjach pozarządowych, urzędach pracy, izbach skarbowych, służbie celnej i wielu innych. Studia ekonomiczne w Zielonej Górze zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UZ.

 

Ekonomia studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Zielonej Górzej

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Zielonej Górze?

Studia ekonomiczne w Zielonej Górze są coraz bardziej popularne, ponieważ giełda czy sytuacja gospodarcza państwa wywołują z reguły duże emocje. Nie jest to kierunek idealny dla każdego. Nim zdecydujesz o rekrutacji, pamiętaj o tym, że kandydat, który poczuje się swobodnie w sferze ekonomii:
 • nie ma problemów z przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza z matematyką;
 • interesuje się kwestiami związanymi z gospodarką państwa i przedsiębiorczością;
 • odznacza się umysłem analitycznym i perswazją.
Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, kierunek ekonomia w Zielonej Górze może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest zawsze bardzo wielu kandydatów. Z tego powodu postaraj się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. W procesie rekrutacji pod uwagę bierze się zwłaszcza język polski, język obcy nowożytny i matematykę. Przedmioty te warto zdawać także na poziomie rozszerzonym, by zwiększyć swoje szanse. Najwyższe punkty zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści plasują się na najlepszych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie lub Olimpiadzie Matematycznej. 
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, dowodu osobistego do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
 
 
STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Zielonej Górze

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Zielonej Górze?

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak ekonomia wywołują wiele emocji, przez co stają się coraz bardziej popularne.

Kornelia, studentka drugiego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Nie zaszkodzi być niczym Wilk z Wall Street chociaż przez moment. Sfera ekonomiczna jest niezwykle ważna dla naszego kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Wykształcenie w tym kierunku może być niezwykle przydatne. Polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Zielona Góra studia i stopnia

Ekonomia Zielona Góra studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Zielona Góra studia stacjonarne

Ekonomia Zielona Góra studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia