Ekonomia - Zielona Góra

Ekonomia - Zielona Góra

Ekonomia studia - Zielona Góra

Milton Friedman, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Nobla powiedział: „To co sprawia, że ekonomia jest najbardziej fascynującą nauką jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie.” Na szczęście, chętnych do zrozumienia jej zasad jest tak wielu, że Ekonomia od wielu lat należy do najpopularniejszych kierunków kształcenia.
Kierunek Ekonomia w Zielonej Górze zakłada przekazanie szerokiej wiedzy z przedmiotów ekonomicznych, matematycznych i prawnych, która stanowić będzie podstawę wielu działań, takich jak opracowywanie analiz ekonomicznych, świadczenie usług doradczych, czy nawiązywanie współpracy z podmiotami i instytucjami ekonomicznymi.
Kierunek Ekonomia w Zielonej Górze to przygotowanie do bycia specjalistą. W jakich zakresach? Gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. A wszystko na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Zielonej Górze?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Ekonomia w Zielonej Górze? Przepustką na ten kierunek jest, wszystkim dobrze znany, konkurs świadectw, a najważniejszymi w nim przedmiotami są: matematyka, język obcy i język polski. Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Ekonomia w Zielonej Górze są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: historia gospodarcza, finanse publiczne i rynki finansowe, analiza rynku, promocja i reklama, gospodarka regionalna, socjologia w zarządzaniu, ekonomika integracji europejskiej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka społeczna, badania rynkowe.

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze? Absolwent znajdzie zatrudnienie jako analityk finansowy, przedstawiciel handlowy, doradca ekonomiczno- finansowy, menedżer do spraw rozwoju przedsiębiorstwa.

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Zielonej Górze?

Wybór kierunku kształcenia może być trudny. Wybór miejsca kształcenia jeszcze trudniejszy. Ułatwiając kandydatom na studia proces decyzyjny, zadajmy pytanie: Jakie ma kierunek Ekonomia w Zielonej Górze opinie? Marcelina, studentka Ekonomii mówi:
„Wszyscy moi znajomi odradzali mi pójście na Ekonomię. Mówili, że sobie nie poradzę, że się pogubię. A teraz, jestem już na drugim stopniu i nigdy nie pomyślałam, że była to nietrafiona decyzja. I tego także uczy Ekonomia. Wiary we własne poglądy i przekonania. Poza tym, Zielona Góra to ładne i ciekawe miasto i studiowanie tutaj to naprawdę czysta przyjemność.” 
 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W ZIELONEJ GÓRZE

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W ZIELONEJ GÓRZE

Komentarze (0)