Ekonomia UW

Ekonomia - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w sektorze przedsiębiorczym i finansowym, bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim dzielą się na następujące specjalności: Ekonomia międzynarodowa, Ekonomia przedsiębiorstwa, Ekonomia przedsiębiorczości, International economics. Każda realizowana specjalność zakłada przekazywanie wiedzy z konkretnego obszaru tematycznego, a co za tym idzie nakierowanie na konkretną ścieżkę zawodową; na przykład:

specjalność Ekonomia międzynarodowa zakłada poznanie przyczyn i skutków międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, a także zapoznanie się z tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zarządzanie projektem, zaawansowane finanse przedsiębiorstwa, modelowanie i analiza procesów biznesowych, rachunkowość zarządcza, socjologia gospodarki, zarządzanie kapitałem ludzkim, statystyka matematyczna, organizacja rynku.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii na UW mogą wykorzystać w międzynarodowych instytucjach, przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową, przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankowości, jednostkach administracji publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Monika. studentka II- stopnia Ekonomia mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych,
 • realizacji projektów doradczych,
 • opracowywania kompleksowych dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów,
 • realizacji prognoz finansowych,
 • identyfikacji potrzeb biznesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • międzynarodowych instytucjach,
 • przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • bankowości,
 • ubezpieczeniach,
 • jednostkach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim, należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać jeden przedmiot dodatkowy. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Komentarze (0)