Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia - Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w sektorze przedsiębiorczym i finansowym, bądź prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zarządzanie projektem, zaawansowane finanse przedsiębiorstwa, modelowanie i analiza procesów biznesowych, rachunkowość zarządcza, socjologia gospodarki, zarządzanie kapitałem ludzkim, statystyka matematyczna, organizacja rynku.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii na UW mogą wykorzystać w międzynarodowych instytucjach, przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową, przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankowości, jednostkach administracji publicznej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Monika. studentka II- stopnia Ekonomia mówi:

„Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przygotowania analiz ekonomicznych i finansowych,
 • realizacji projektów doradczych,
 • opracowywania kompleksowych dokumentacji finansowych, budżetów i biznesplanów,
 • realizacji prognoz finansowych,
 • identyfikacji potrzeb biznesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • międzynarodowych instytucjach,
 • przedsiębiorstwach prowadzących wymianę międzynarodową,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • bankowości,
 • ubezpieczeniach,
 • jednostkach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim, należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać jeden przedmiot dodatkowy. 

*Wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

W życiu niczego nie warto zostawiać na ostatnią chwilę i myślenie o studiach zdecydowanie wpisuje się w taką tendencję. Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że proces rekrutacyjny na uczelnie startuje w połowie wiosny, zatem mamy bardzo wiele czasu, ale wybór kierunku, jak i całej drogi kształcenia wymaga głębszej refleksji. Studia w Warszawie to wysoko zawieszona poprzeczka i na pewno każdy zdaje sobie z tego sprawę, zatem dobrze jest wiedzieć co nas czeka w batalii o miejsce na liście przyjętych.

Od czego zacząć rekrutację na Ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim? Ten oraz inne kierunku znajdują się w specjalnym serwisie internetowym. Pierwszym krokiem będzie zalogowanie się do niego, w celu wybrania kierunku.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Niektórzy składanie wszelakich dokumentów rozumieją jako przesadną biurokrację. Nawet jeśli tak jest, to należy zaznaczyć, iż nie ma innej możliwości jak brać w niej udział jeśli chcemy dostać się na studia! Poza tym, dokumentów które musimy zanieść na uczelnię nie jest wcale tak dużo i są to po prostu niezbędne formularze. Wymagane dokumenty to:

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankietę osobową z naszym aktualnym zdjęciem,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady (jeśli takie posiadamy),
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Dobrze jest składać wszystkie dokumenty osobiście. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy stawić się w dziekanacie, to osoba składająca dokumenty w naszym imieniu musi posiadać ze sobą specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Idąc na studia – niezależnie od kierunku i wydziału – należy wnieść różne opłaty. Pierwszą z nich jest opłata rekrutacyjna, która obowiązuje każdego kandydata na studia. Następnie, będziemy musieli uiścić opłatę za wydanie legitymacji – oczywiście, kiedy zostaniemy pełnoprawnymi studentami.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Ekonomia to dyscyplina, w której liczby występują niemal w każdym jej elemencie, zatem startując na omawiany przez nas kierunek warto przyłożyć się do nauki matematyki. Poza tym, jest to dziedzina szeroka, która łączy się z innymi dyscyplinami, zatem lista przedmiotów branych pod uwagę w procesie rekrutacji jest całkiem długa.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Warszawskim największą wagę ma wynik z egzaminu maturalnego z matematyki. Liczbę punktów rankingowych (PR) oblicza się jako sumę:

PR=0,05xPOL+0,75xMAT+0,10xJEZ +0,10xPRZEDMIOT DOWOLNY_R

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Olimpiady to nie tylko zawody sportowe odbywające się co cztery lata, a konkursy nie wiążą się wyłącznie z recytacją wierszy. To dla nas najważniejsze jest to, że udział w nich znacznie ułatwia drogę na wymarzony kierunek studiów. Jak to działa? Laureaci oraz finaliści takich konkursów otrzymują maksymalną ilość punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu rekrutacyjnym. Oto, jakie konkursy brane są pod uwagę:

 • Olimpiada Historyczna,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
 • Olimpiada Artystyczna,
 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Geograficzna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Języka Białoruskiego,
 • Olimpiada Języka Francuskiego,
 • Olimpiada Języka Łacińskiego,
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Statystyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Maksymalną  liczbę  punktów  możliwych  do  zdobycia  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym  otrzymują medaliści (miejsca  1-3) Mistrzostw Polski oraz finaliści (miejsca 1-6)  Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy  organizowanych  przez zarejestrowane  federacje,  organizacje  lub  stowarzyszenia sportowe  pod warunkiem,  że wynik ten  uzyskany został nie  wcześniej  niż w ciągu 3  pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW

Komentarze (0)