Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy z obszaru analizy sygnałów, informatyki, regulacji automatycznej, algorytmów decyzyjnych, metod sztucznej inteligencji, mechaniki, elektroniki, techniki mikroprocesorowej i inżynierii komputerowej. Automatyka i robotyka w ZUT w Szczecinie to przygotowanie do twórczego rozwiązywania problemów technicznych oraz możliwość uzyskania certyfikatów zaświadczających o przygotowaniu do wykorzystywania urządzeń automatyki oraz profesjonalnych pakietów oprogramowania.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy elektromagnetyzmu, teoria systemów, metody numeryczne, przemysłowe bazy danych, inżynieria materiałowa, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, sygnały i systemy dynamiczne, technika mikroprocesorowa, pomiary przemysłowe.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Automatyki i robotyki mogą wykorzystać jako projektanci systemów automatyzacji, inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie ruchu układów automatyki oraz robotyki, czy też zajmując się szeroko pojętą obsługą urządzeń elektroenergetyki odnawialnej oraz systemów automatyki zawodowej.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Robert, student II- stopnia Automatyki i robotyki mówi:

„Automatyka i robotyka to kierunek wymagający dużej cierpliwości i otwartej głowy. Otwartej na ciągłe samokształcenie. Bez codziennego poznawania nowych rozwiązań, nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Z wyborem uczelni nie miałem większego problemu. Od początku zakładałem, że wybiorę ZUT i od początku zakładałem też, że Szczecin będzie moim miejscem do życia. A jestem z Kołobrzegu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Automatykę i robotykę:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • metod pomiarów przemysłowych,
 • modelowania i identyfikacji procesów dynamicznych,
 • planowania pracy zespołu,
 • projektowania układu przetwarzającego sygnały,
 • stosowania odpowiednich narzędzi informatycznych do modelowania, analizy i symulacji zjawisk fizycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  może znaleźć zatrudnienie :

 • jako projektant i konstruktor urządzeń elektroenergetyki odnawialnej,
 • jako projektant integratorów rozproszonych,
 • w jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń elektroenergetyki odnawialnej oraz systemów automatyki zawodowej,
 • jako programista obrabiarek CNC,
 • jako programista mikrokontrolerów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszym przedmiotem rekrutacji na studia na kierunku Automatyka i robotyka w ZUT w Szczecinie jest matematyka. Oprócz „królowej nauk” należy poradzić sobie z językiem polskim, językiem obcym nowożytnym oraz przedmiotem dodatkowym. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym

Komentarze (0)