Automatyka i robotyka - Szczecin

Automatyka i robotyka - Szczecin

Automatyka i robotyka - Szczecin

Studia w Szczecinie

automatyka i robotyka

Odkryj automatykę i robotykę w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

18.08.2023

Automatyka i robotyka - studia Szczecin 2023 | woj. zachodniopomorskie

Automatyka i robotyka w Szczecinie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej).

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Szczecinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Opis kierunku
Kierunek automatyka i robotyka w Szczecinie jest idealny dla osób, które chcą nabyć praktyczne wykształcenie inżynierskie. Studenci poznają zautomatyzowane i zrobotyzowane procesy technologiczne, które wymagają wsparcia automatyków i robotyków, uczą się projektować, budować i stosować nowoczesne maszyny i urządzenia, poznają działalność człowieka, która jest wspierana sztuczną inteligencją i inżynierią wiedzy.
Absolwenci mają wiele perspektyw na podjęcie pracy w zawodzie. Zatrudniani są w zakładach oraz firmach projektujących, wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, centrach komputerowych, a także w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Uczelnie

W Szczecinie automatykę i robotykę możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychZachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Politechnice Morskiej w Szczecinie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Szczecinie na kierunku automatyka i robotyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy nowożytny, język polski, matematyka, fizyka, chemia, informatyka, geografia, przedmiot dodatkowy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku automatyka i robotyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. 
 

czytaj dalej wszystko o Automatyka i robotyka - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Automatyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Automatyka i robotyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka w Szczecinie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka i robotyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • geografia

 

Rekrutacja na Automatykę i robotykę to procedura mająca na celu wyodrębnienie wyłącznie najlepszych kandydatów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki maturalne. Dlatego jeśli marzysz o podjęciu roli studenta tego kierunku, już dzisiaj rozpocznij swoje przygotowania do egzaminu z matematyki, fizyki, chemii oraz informatyki – to właśnie te przedmioty wezmą udział w konkursie świadectw maturalnych.

Należy mieć na uwadze to, że szczegółowe procedury aplikacyjne na konkretny kierunek studiów będą zależały od danej uczelni w Szczecinie. Mogą one również ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu, dlatego aby być w pełni świadomym przyszłym studentem, należy systematycznie sprawdzać ustalenia zawarte na stronie internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka i robotyka w Szczecinie

Jak wyglądają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Szczecinie

Dużym ułatwieniem trudności wynikających z nauką na Automatyce i robotyce w Szczecinie jest zagwarantowanie możliwości podjęcia tego kierunku dwojako – w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Jeżeli nie boisz się dużej konkurencji i zależy ci na całkowitym poświęceniu się zdobywanej edukacji, pierwsza z opcji powinna w doskonały sposób zaspokoić twoje potrzeby. Jeśli natomiast chciałbyś pogodzić edukację na studiach wyższych z pełnoetatową pracą w zawodzie, wychowywaniem dziecka lub dowolną aktywnością pochłaniającą duże zasoby czasowe, powinieneś wybrać studia niestacjonarne.

Bez względu na to, na jaką opcję zdecydujesz się ostatecznie, musisz wiedzieć, że będziesz miał takie same szanse na rynku pracy, jak każdy inny absolwent Automatyki i robotyki. Tryb studiów w żaden sposób nie różnicuje poziomu wykształcenia ani możliwości zawodowych, dzięki czemu każdy absolwent jest wobec siebie równy.

Automatyzacja większości procesów pozwala nie tylko zaoszczędzić ogromne zasoby czasowe, ale również ułatwić codzienną pracę każdego człowieka, którego zawód jest ściśle związany z obcowaniem z elektroniką i maszynami. Jednak dorobek naukowy absolwentów Automatyki i robotyki zauważalny jest nie tylko na gruncie czysto zawodowym – czy wyobrażasz sobie przeciętne gospodarstwo domowe, na którego wyposażeniu nie znajduje się przynajmniej jeden sprzęt elektroniczny?

Z dorobku naukowego Automatyki i robotyki korzystają niemal wszystkie dziedziny, w których potrzeba automatyzacji i usprawniania działania podsystemów elektronicznych jest nagląca. Dlatego też każdy absolwent tego kierunku będzie mógł liczyć na stabilne zatrudnienie w różnych sektorach, niekoniecznie bezpośrednio związanych ze zgłębianą tematyką.

Studia w Szczecinie na kierunku Automatyka i robotyka powstały stosunkowo niedawno, jednak już od początku cieszyły się ogromną popularnością. Nic w tym dziwnego, bowiem techniczne kierunki uznawane są za najbardziej przyszłościowe i dające obiecujące perspektywy zawodowe. Na zainteresowanie przyszłych studentów oraz zapotrzebowanie dzisiejszego rynku pracy postanowiła odpowiedzieć uczelnia w Szczeciniedając możliwość zgłębiania edukacji z tego zakresu. Automatykę i robotykę podejmiesz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku automatyka i robotyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku automatyka i robotyka w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Czego się nauczysz na studiach

Wykształcenie kompetentnych fachowców w interdyscyplinarnych dziedzinach ścisłych to nie lada gratka nawet dla najwybitniejszych profesorów, dlatego powinieneś być przygotowany na mnóstwo prac domowych i materiału do zgłębienia w zaciszu domowym. Jednego możesz być pewien – cały wysiłek z pewnością się opłaci, a wysokość comiesięcznego wynagrodzenia zapewni dostatnie życie. Przedmiotami, dzięki którym nabędziesz potrzebne kompetencje, będą:

 • Podstawy elektroniki
 • Metody modelowania matematycznego
 • Podstawy automatyki
 • Nowoczesne metody teorii sterowania
 • Podstawy analizy algorytmów
 • Modelowanie i symulacja systemów
 • Identyfikacja systemów

 

3. Dla kogo te studia

Studia w Szczecinie na kierunku Automatyka i robotyka ze względu na swoją specyfikę i wymaganie, jakie za sobą niosą, z pewnością nie są dla każdego. Oczywiście, wszyscy mogą spróbować swojego szczęścia aplikując na dowolny kierunek, jednak gwarancją powodzenia będzie posiadanie pewnych wrodzonych predyspozycji oraz zainteresowań o określonej tematyce. Chciałbyś zatem wiedzieć, czy spełniasz definicję idealnego kandydata na ten kierunek?

Posiadasz tak zwany umysł ścisły, w związku z czym zawsze osiągałeś ponadprzeciętne wyniki z przedmiotów technicznych? Zawsze chwalono twoją analityczność i umiejętność szybkiego rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych? Chciałbyś związać swoją przyszłość z prestiżowym, niezwykle przyszłościowym kierunkiem? Długie godziny wyczerpującej nauki nie są ci straszne?

W takim razie bez wahania aplikuj na Automatykę i robotykę w Szczecinie, bo najpewniej jest to kierunek stworzony właśnie dla ciebie!

 

4. Wiedza i umiejętności

Wiedza, w jaką uposażą cię studia na kierunku Automatyka i robotyka w Szczecinie, będzie oscylowała głównie wokół nauk matematycznych, gdyż to właśnie matematyka jest solidnym filarem pod rozwój przeważającej większości nauk technicznych. Nikogo nie powinien wobec tego dziwić fakt, że naukę na tym niezwykle prestiżowym kierunku rozpoczniesz od przypomnienia sobie niektórych zagadnień matematycznych, które będziesz systematycznie poszerzał, w miarę przechodzenia na kolejne etapy studiów.

Moduł wiedzy kierunkowej nauczy cię wdrażania działań optymalizacyjnych w obszarze podzespołów elektronicznych różnorakich maszyn przemysłowych oraz przeznaczonych do użytku dla gospodarstw domowych. Podstawy programowania pozwolą ci na ustalanie sposobu działania skonstruowanych systemów elektronicznych, a zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami podłączonymi do prądu pozwolą uniknąć wielu sytuacji zagrażającym zdrowiu lub nawet życiu.

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Szczecinie

Ile trwają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Szczecinie

Studia na kierunku Automatyka i robotyka w Szczecinie trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Zdobycie tytułu inżyniera, który jest nieodłącznie związany z technicznymi kierunkami studiów, wymaga poświęcenia trzech i pół roku czasu. Po pozytywnym zdaniu wszystkich egzaminów, jakie są przewidziane podczas tych siedmiu semestrów edukacji, zostaniesz nagrodzony dyplomem potwierdzającym wyższe wykształcenie oraz możliwość podjęcia pracy w zawodzie.

Automatyka i robotyka w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Automatyka i robotyka w Szczecinie

Kierunki studiów w Szczecinie zwykle gwarantują uzyskanie takich kompetencji, które pozwolą na sprostanie wymaganiom światowego rynku pracy. Sytuacja jest jeszcze lepsza, jeżeli pod lupę weźmiemy techniczne kierunki, kształcące wszechstronnych inżynierów.

Pracę w zawodzie związanym z Automatyką i robotyką będziesz mógł podjąć już w trakcie studiów, zdobywając dzięki temu pierwsze doświadczenie zawodowe i gromadząc oszczędności na przyszłość. Dzięki praktykom w wielu miejscach na świecie, wiele firm pragnie zatrudnić najlepszych, którzy jeszcze nawet nie posiadają wyższego wykształcenia – pamiętaj jednak, że musiałbyś być niezaprzeczalnie najlepszy.

Na absolwentów tego niezwykle przyszłościowego kierunku, czeka praca w międzynarodowych korporacjach o dowolnym spektrum działania, bowiem wszystkie dobrze prosperujące firmy posiadają obszerne wyposażenie w postaci komputerów i innych sprzętów elektronicznych, nad działaniem których muszą czuwać wysoko wykwalifikowani fachowcy.

Szeroka wiedza informatyczna pozwoli ci na podjęcie współpracy z firmami z branży IT, w których zajmiesz się optymalizacją działania komputerów od strony technicznej oraz samym oprogramowaniem, bowiem wyniesiona ze studiów wiedza będzie niezwykle szeroka.

Założenie własnej firmy, której działanie oprzesz na własnym pomyśle, uzupełnionym o ogrom ponadprzeciętnej wiedzy, z dużym prawdopodobieństwem zapewni ci bardzo wysokie zarobki, a wraz z nimi niezwykle dostatnie życie, będące obiektem zazdrości sąsiadów i członków rodziny. Przyznasz sam, że gra jest warta świeczki.

Gdzie studiować na kierunku automatyka i robotyka w Szczecinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz Politechnice Morskiej w Szczecinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, w roku akademickim 2023/2024, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje 90 miejsc. Bezpłatne studia stacjonarne oferuje również Akademia Morska w Szczecinie.

Kierunek automatyka i robotyka - uczelnie w Szczecinie

czytaj dalej uczelnie w Szczecinie

 

Automatyka i robotyka studia stacjonarne - uczelnie w Szczecinie

 

Automatyka i robotyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Szczecinie

 

Limity miejsc

Każdego roku wielu chętnych składa aplikację na automatykę i robotykę w Szczecinie, jednak nie każdy może się dostać, bowiem szczecińskie uczelnie ustalają limity miejsc na poszczególne kierunki studiów. W przypadku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest to 90 miejsc, a w przypadku Politechniki Morskiej w Szczecinie są to 32 miejsca.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci automatyki i robotyki w Szczecinie? Rekrutacja na uczelnie w Szczecinie opiera się na konkursie świadectw – warto mieć na uwadze, że tylko kandydaci z najlepszymi wynikami z kandydatów mogą zostać zakwalifikowani.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na automatykę i robotykę w Szczecinie, to m.in.: chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku automatyka i robotyka w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 90
 • Akademia Morska w Szczecinie: 32

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Automatyka i robotyka w Szczecinie w trybie stacjonarnym jest bezpłatna. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku obu form studiów.

Szczecińskie uczelnie oferują rozłożenie czesnego na raty.

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na automatykę i robotykę w Szczecinie.

Automatyka i robotyka studia w Szczecinie - ceny 2023:   

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie:
 • Akademia Morska w Szczecinie:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po tym jak kandydaci zarejestrują się na automatykę i robotykę w Szczecinie będą musieli czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji w Szczecinie?

Kandydaci opublikowania list rekrutacyjnych mogą spodziewać się mniej więcej w połowie lipca, bowiem terminy ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Szczecinie. Gdzie można znaleźć wyniki?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na automatykę i robotykę w Szczecinie będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).W systemie IRK. W systemie IRK można również znaleźć takie informacje jak, uzyskana ilość punktów, zajęte miejsce, czy nawet ilość chętnych jaka przypadała na jedno miejsce. 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Szczecinie: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: 31.07.2023
 • Politechnika Morska w Szczecinie: lipiec 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Kiedy wyniki na automatykę i robotykę w Szczecinie zostaną ogłoszone, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Szczecinie?  

Składanie kompletu dokumentów na automatykę i robotykę w Szczecinie wygląda podobnie, jak na inne kierunki studiów. Kandydaci na studia musza złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Dokumenty jakie przyszli studenci automatyki i robotyki muszą mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, a także dowód osobisty do wglądu. Ważne, aby były one kompletne i w odpowiedniej formie.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych szczecińskich uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci, którzy dostali się na automatykę i robotykę w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kiedy należy złożyć dokumenty na automatykę i robotykę w Szczecinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: od 13.07.2023 do 24.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Szczecinie - kierunek automatyka i robotyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Morska w Szczecinie (Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki) stacjonarne studia I stopnia więcej
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Elektryczny) stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Szczecinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Automatyka i robotyka w Szczecinie

Przed przystąpieniem na jakikolwiek kierunek studiów w wybranym przez siebie miejscu, należy zawczasu dowiedzieć się nieco o szczegółowych procedurach postępowania w przypadku rekrutacji, aby być w pełni świadomym kandydatem z możliwością uniknięcia niepożądanych niespodzianek wynikających z niewiedzy.

Jeśli kandydujesz na pierwszy stopień wybranego kierunku, powinieneś już dzisiaj rozpocząć naukę do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz chemii, pamiętając o sprawdzeniu wiodących dla wybranej przez siebie uczelni przedmiotów.

Konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, a dokładniej mówiąc znajdujących się na nim ocen, będzie przepustką do rozpoczęcia drugiego stopnia studiów, więc jeśli jako inżynier planujesz kontynuować naukę, postaraj się o uzyskanie jak najlepszych wyników.

Możesz również wziąć udział w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, starając się o zdobycie tytułu laureata lub finalisty. Wówczas nie będziesz musiał martwić się o swoją przyszłość, bowiem każda uczelnia zagwarantuje ci wolny wstęp na dowolnie wybrany kierunek.

 

Potrzebne dokumenty

Do zwieńczenia całej procedury rekrutacyjnej władzom uczelni potrzebne są:

 • Fotografia o wymiarach 35X45mm
 • Świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • Kserokopia jednego z powyższych dokumentów
 • Wypełniony formularz aplikacyjny ze strony internetowej uczelni

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - ważne informacje

automatyka i robotyka studia

studia inżynierskie i techniczne w Szczecinie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Automatyka i robotyka w Szczecinie?

Rozważasz podjęcie Automatyki i robotyki, ale nie wiesz, czy warto? Studia inżynierskie cieszą się znakomitą renomą, którą potwierdzają opinie studentów.

Michalina, studentka trzeciego roku Automatyki i robotyki w Szczecinie, mówi:

„Przy wyborze swoich studiów kierowałam się nie tylko ich pragmatycznością, ale również własnymi zainteresowaniami. Jako że zawsze lubiłam przedmioty ścisłe, wybór był prosty. Mimo faktu, że kierunek ten nie należy do najprostszych, daje mi dużo satysfakcji. Wiem też, że po jego ukończeniu znajdę dobrze płatną pracę w zawodzie.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Szczecin studia i stopnia

Automatyka i robotyka Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Automatyka i robotyka Szczecin studia stacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Szczecinie

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Szczecinie

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Szczecinie

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia