Mechanika i budowa maszyn ZUT

Mechanika i budowa maszyn – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym realizowany jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Celem kształcenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania.

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w ZUT w Szczecinie, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn, Urządzenia mechatroniczne. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: obróbka ubytkowa części maszyn, obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAM, komputerowe modelowanie systemów wytwarzania, dynamika układów mechanicznych, maszyny technologiczne, techniki symulacyjne w budowie maszyn, podstawy sterowania układów mechatronicznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w ZUT mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych, biurach projektowych, instytutach badawczych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach produkujących i sprzedających części zamienne do samochodów.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Filip, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Zdecydowałem się na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez ciekawą opcję zdobycia certyfikatów, na przykład z zakresu modelowania 3D czy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Wiem, że posiadanie takich certyfikatów może znacznie ułatwić mi położenie na rynku pracy. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej ze wspomaganiem systemami CAx,
 • projektowania procesów kształtowania części maszyn i montażu maszyn,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • projektowania procesów technologicznych na obrabiarki konwencjonalne i CNC,
 • projektowania operacji obróbki cieplnej i powierzchniowej,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych,
 • biurach projektowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • firmach sprzedaży, obsługi, diagnostyki i naprawy samochodów,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach transportowych,
 • instytutach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotem priorytetowym w procesie rekrutacji na studia na kierunek Mechanika i budowa maszyn jest matematyka. Oprócz niej, należy bardzo dobrze poradzić sobie z pozostałymi przedmiotami, czyli językiem polskim, językiem obcym oraz przedmiotem dodatkowym. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 

Komentarze (0)