Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • obróbka ubytkowa części maszyn
 • obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAM
 • komputerowe modelowanie systemów wytwarzania
 • dynamika układów mechanicznych
 • maszyny technologiczne

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to 44 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: obróbka ubytkowa części maszyn, obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAM, komputerowe modelowanie systemów wytwarzania, dynamika układów mechanicznych, maszyny technologiczne, techniki symulacyjne w budowie maszyn, podstawy sterowania układów mechatronicznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Mechaniki i budowy maszyn w ZUT mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych, biurach projektowych, instytutach badawczych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach produkujących i sprzedających części zamienne do samochodów.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie opinie? Filip, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Zdecydowałem się na studia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie przez ciekawą opcję zdobycia certyfikatów, na przykład z zakresu modelowania 3D czy programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Wiem, że posiadanie takich certyfikatów może znacznie ułatwić mi położenie na rynku pracy. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej ze wspomaganiem systemami CAx,
 • projektowania procesów kształtowania części maszyn i montażu maszyn,
 • programowania obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • projektowania procesów technologicznych na obrabiarki konwencjonalne i CNC,
 • projektowania operacji obróbki cieplnej i powierzchniowej,
 • zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach zajmujących się automatyzacją procesów technologicznych,
 • biurach projektowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • firmach sprzedaży, obsługi, diagnostyki i naprawy samochodów,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • firmach transportowych,
 • instytutach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski, matematyka, przedmiot dodatkowy

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia odbędzie się na podstawie rankingu, z tym że w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci po ukończeniu tego samego kierunku studiów, w następnej – kandydaci po innym kierunku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 

 

Komentarze (0)