Socjologia

Socjologia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - kierunki studiów

Socjologia – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2021

Studia na kierunku socjologia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • demografia
 • współczesne teorie socjologiczne
 • samorząd terytorialny i społeczności lokalne
 • filozofia i historia myśli społecznej
 • międzykulturowe uwarunkowania biznesu
 • badania ilościowe i analiza statystyczna

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich jest socjologia, prowadzona na studiach licencjackich i magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie wszechstronnej wiedzy, będącej efektem połączenia kilku niezbędnych dyscyplin, wśród których znajdują się: socjologia, nauki o polityce, nauki o mediach, komunikacja społeczna i zarządzanie. Socjologia w WSPA w Lublinie to poznanie społecznych reguł i zrozumienie konkretnych sposobów postępowania ludzi.

W gronie przedmiotów realizowanych na kierunku Socjologia w WSPA znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: psychologia społeczna, demografia, współczesne teorie socjologiczne, samorząd terytorialny i społeczności lokalne, filozofia i historia myśli społecznej, międzykulturowe uwarunkowania biznesu, badania ilościowe i analiza statystyczna, metody badań ewaluacyjnych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii w WSPA mogą wykorzystać w ośrodkach badania opinii społecznej, instytucjach doradczych i szkoleniowych, ośrodkach pomocy społecznej, administracji państwowej i samorządowej, agencjach public relations, agencjach reklamowych, działach marketingu.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Paulina, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia to bardzo złożona i obszerna dziedzina. Dlatego jest taka ciekawa. W studiach w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie podoba mi się to, że każdy student ma możliwość organizacji konferencji naukowych oraz realizacji własnych badań naukowych. Już od samego początku nauki możemy wejść w ten ciekawy świat i być jego istotną częścią.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię:

Absolwent kierunku Socjologia może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania badań i analiz socjologicznych,
 • skutecznego komunikowania się z otoczeniem,
 • analiz danych sondażowych i statystycznych,
 • komunikacji marketingowej,
 • psychologii biznesu,
 • zasad zarządzania firmą,
 • metodyki zarządzania kompetencjami,
 • budowania zespołu,
 • zarządzania marką.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach badania opinii publicznej,
 • instytucjach doradczych i instytucjach szkoleniowych,
 • agencjach public relations,
 • agencjach reklamowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

WSPA Lublin kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)