Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

31.01.2022

Stosunki międzynarodowe – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2022

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w WSPA LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • systemy polityczne
 • organizacje międzynarodowe
 • geografia polityczna świata
 • międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • psychologia społeczna
 • analiza sytuacji w gospodarce światowej
 • instytucje Unii Europejskiej
 • zarządzanie informacją

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie to najpopularniejsze kierunki kształcenia. Jednym z nich są Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach licencjackich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności komunikacji społecznej w szerszym spektrum, w otoczeniu międzynarodowym, dyplomacji i polityki zagranicznej. Stosunki międzynarodowe w WSPA to także poznanie dwóch języków obcych, w  tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W gronie przedmiotów realizowanych na kierunku Stosunku międzynarodowe znajdują się, między innymi, takie zagadnienia jak: systemy polityczne, organizacje międzynarodowe, geografia polityczna świata, międzynarodowa ochrona praw człowieka, psychologia społeczna, analiza sytuacji w gospodarce światowej, instytucje Unii Europejskiej, zarządzanie informacją, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, wypowiedzi publiczne.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Stosunków międzynarodowych w WSPA w Lublinie mogą wykorzystać w instytucjach i urzędach Unii Europejskiej, organach administracji państwowej, placówkach dyplomatycznych, organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie opinie? Adam, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe w WSPA to studia dla tych, których interesuje świat i wydarzenia, które się w  nim rozgrywają. Powiedzieć, że kierunek jest ciekawy to nic nie powiedzieć. Stosunki międzynarodowe w WSPA to studia skierowane do ludzi chcących zrozumieć różne mechanizmy, bez których między innymi nasz kraj nie istniałby w szereg Unii Europejskiej.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

Stosunki międzynarodowe studia Lublin

Stosunki międzynarodowe studia

Stosunki międzynarodowe studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikacji międzykulturowej,
 • procesów globalizacyjnych we współczesnym świecie,
 • obowiązujących zasad funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • zasad stosunków gospodarczo- handlowych,
 • logistyki w biznesie międzynarodowym,
 • bezpieczeństwa informacyjnego,
 • bezpieczeństwa energetycznego,
 • polityki migracyjnej i azylowej,
 • zarządzania informacją.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • organach administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych,
 • konsulatach i przedstawicielstwach państw w Polsce,
 • przedsiębiorstwach  działających na rynkach międzynarodowych,
 • środkach masowego przekazu,
 • agencjach reklamowych,
 • agencjach marketingowych,
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komentarze (0)