Stosunki międzynarodowe - Lublin

Stosunki międzynarodowe - Lublin

Stosunki międzynarodowe - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Stosunki międzynarodowe

Odkryj kierunek Stosunki międzynarodowe w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

20.01.2023

Stosunki międzynarodowe studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Uczelnie
W Lublinie stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.
 
Opis kierunku
Osoby, które aplikują na kierunek stosunki międzynarodowe rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Studenci nauczą się analizowania zjawisk społecznych i politycznych na arenie międzynarodowej. Co więcej, poznają specyfikę relacji gospodarczych pomiędzy państwami UE.
Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.
 
Specjalności
Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie: bezpieczeństwo międzynarodowe, biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna, integracja europejska, stosunki międzynarodowe w europie wschodniej... specjalności na stosunkach międzynarodowych w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4200 zł do 4300 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w dyplomacji, instytucjach administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych, czy w międzynarodowych korporacjach. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym ze swoim wykształceniem.

czytaj dalej wszystko o Stosunki międzynarodowe - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek stosunki międzynarodowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kandydatów na studia w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe jest bardzo wielu. Z tego powodu musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdać jak najlepiej na poziomie rozszerzonym. Weź pod uwagę zwłaszcza matematykę, geografię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, historię, język polski, informatykę, filozofię. Możesz rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Pamiętaj o tym, że laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki, co korzystnie wpływa na ich pozycję podczas rekrutacji.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak stosunki międzynarodowe możesz realizować zarówno w sposób stacjonarny, jak i niestacjonarny. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które z jakichkolwiek powodów nie mogą pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu. W takiej sytuacji warto rozważyć tryb weekendowy studiowania. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych studia zaoczne są płatne. Jeśli uważasz, że najlepszą możliwością są systematyczne spotkanie i regularna nauka, wybierz studia dzienne.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Relacje między narodami to bardzo ważna kwestia, która przedkłada się na wojnę i pokój. Stosunki międzynarodowe pozwalają usprawnić zależności między państwami. Warto podkreślić, że każdy kraj na arenie międzynarodowej ma znaczenie. Stosunki między państwami kształtują się ponad ich granicami i odwołują się do różnych podmiotów życia, w tym między innymi do polityki, religii czy populacji.
Kandydaci na studia ekonomiczne muszą wykazywać zainteresowanie polityką państwa i świata. Osoby te powinny umieć pracować w grupie, ale i mieć zdolności kierownicze. Praca odnosząca się do stosunków międzynarodowych bywa stresująca, dlatego musisz umieć działać pod presją czasu. Jeśli odnajdujesz w sobie tego typu predyspozycje, warto rozważyć tego typu studia ekonomiczne w Lublinie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Nauka społeczna, której podłożę stanowi sytuacja polityczna i gospodarcza państwa mieści się w zakresie zainteresowań stosunków międzynarodowych. Jest to bardzo zajmujący i nieustannie się rozwijający kierunek, którym interesuje się wiele przyszłych kandydatów na studia. Z tego powodu uczelnie w Lublinie oferują kierunek stosunki międzynarodowe. Możesz je realizować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, a także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

 

4. Praca po studiach

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą podjąć pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, które współpracują z zagranicą, w przedsiębiorstwach, które działają na rynku międzynarodowym, w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla.
Absolwenci mogą objąć stanowiska urzędników administracji publicznej i odpowiadać za współpracę międzynarodową, dziennikarzy, pracowników sektora pozarządowego, który pracuje przy projektach międzynarodowych, przedsiębiorców, zajmujących się transgraniczną i międzynarodową działalnością gospodarczą. Pracują w mediach, przedsiębiorstwach i korporacjach, dyplomacji, straży granicznej bądź w agencjach celnych.
 
5. Program studiów i przedmioty
Programy kształcenia studiów tego typu odwołują się do wiedzy z polityki, geografii, społeczeństwa oraz bezpieczeństwa państwa i społeczności.
 
W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • podstawy stosunków międzynarodowych,
 • prawo międzynarodowe publiczne,
 • demografia i statystyka,
 • historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych
 • i wiele innych.

 

Kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie ma do zaoferowania także wiele profili kierunkowych. Są to między innymi: biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna, integracja europejska, studia regionu Pacyfikuli i tym podobne. Warto pamiętać, że utworzenie się danej specjalności zależy od zapotrzebowania studentów. Oferty specjalizacyjne możesz śledzić na stronach uczelni w Lublinie. 
Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, politycznych i społecznych, co pozwala im prawidłowo zrozumieć mechanizmy funkcjonowania relacji w skali międzynarodowej oraz gospodarki światowej. Rozwijają umiejętności komunikacyjne, pracy w grupie, a także zdobywają zdolności odnoszące się do negocjowania i przekonywania. Ważne są także kompetencje językowe, które pozwalają na komunikację międzykulturową i międzynarodową. Studenci wykazują się także kreatywnością i przedsiębiorczością, a wszystkie te cechy wpływają na ich korzystną pozycję na rynku pracy.
Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że studenci mogą realizować je zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Zapewnia podstawowe wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy już po ukończeniu licencjatu.
Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają cztery semestry. Nie każda uczelnia w Lublinie stosunki międzynarodowe kontynuuje na stopniu drugim, dlatego warto prześledzić poszczególne oferty na stronach internetowych uczelni. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia. Stopień drugi mogą rozpocząć także absolwenci innych studiów społeczno-polityczno-prawnych.

 

Stosunki międzynarodowe w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwenci studiów w Lublinie na kierunku stosunki narodowe są gotowi podjąć pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych czy też krajowych, które współpracują z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym, w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla, a także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio ze stosunkami międzynarodowymi. 
Absolwenci pracują w organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach i korporacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, mediach, w dyplomacji, w straży granicznej bądź agencjach celnych. Pełnią funkcje pracowników służb dyplomatycznych, specjalistów do spraw kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach, analityków czy specjalistów w administracji państwowej. Studenci kształceni są na specjalistów, którzy potrafią realizować zadania odnoszące się do problematyki transgranicznej i transatlantyckiej, specjalistów dla potrzeb przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, specjalistów dla potrzeb organizacji międzynarodowych, specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz współpracujących z nią organizacji pozarządowych.
Absolwenci mogą być urzędnikami administracji publicznej, którzy odpowiadają za współpracę międzynarodową, dziennikarzami, pracownikami sektora pozarządowego, który bierze udział w projektach międzynarodowych, przedsiębiorcami, którzy zajmują się transgraniczną lub międzynarodową działalnością gospodarczą. Cały cykl kształcenia przygotowuje studentów do pracy w środowisku wielokulturowym, dlatego niezwykle cenne są także umiejętności językowe. To one otwierają drogę do wielu firm i korporacji, a dodatkowo uatrakcyjnią Twoją pozycję na rynku pracy.

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 75 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4200 zł do 4300 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Jak dostać się na kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Aby dostać się na kierunek studiów stosunki międzynarodowe w Lublinie, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i aplikować na wybrany kierunek studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób – ważne, aby mieć na uwadze dobre wyniki maturalne, bowiem na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na stosunki międzynarodowe w Lublinie to: filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa): 75
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych):

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. W przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, studia są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa):   
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych): 4500 zł 
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: od 4200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na stosunki międzynarodowe w Lublinie po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych czekają na dzień ogłoszenia wyników, a czas oczekiwania może trwać nawet kilka tygodni bowiem dzień opublikowania listy zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie przez poszczególnych uczelniach.

Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK, gdzie również mogą znaleźć informację o zdobytych punktach, a także o zajętym miejscu.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa): do 08.07.2022        
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych): do 08.07.2022 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji w Lublinie na stosunki międzynarodowe opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na stosunki międzynarodowe muszą zarejestrować się w systemie, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty? Uczelnie w Lublinie najczęściej decydują się na to aby dokumenty były składane osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – w tym przypadku brana pod uwagę jest data nadania listu.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Lublinie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych na kierunek studiów stosunki międzynarodowe.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, te daty są ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

W przypadku niedostarczenia dokumentów na wydział w terminie istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:  

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa): od 15.07.2022 do 21.07.2022   
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych): 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie to zdecydowanie jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów. Wpływ na to mogą mieć tak zróżnicowane relacje między państwami, których poprawienie bądź pogarszanie się jest dość dynamiczne w ostatnich latach.  Nim zdecydujesz o wyborze tego typu studiów, zastanów się:
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą kwestie związane z polityką i prawem?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz pracować w grupie?
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, tego typu studia ekonomiczne mogą być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich skup się szczególnie na języku obcym nowożytnym, geografii, wiedzy o społeczeństwie, matematyce, historii, języku polskim. Dodatkowych punktów dostarczyć Ci może także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zdobywają wysokie pozycje na listach zakwalifikowanych i zapewniają sobie najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie czy Olimpiadzie Matematycznej. 
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta wymaga z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie. 
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - ważne informacje

stosunki międzynarodowe studia

stosunki międzynarodowe studia online

studia ekonomiczne w Lublinie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Stosunki międzynarodowe to renomowany kierunek studiów w Lublinie, który cieszy się niegasnącą popularnością.

Adam, student trzeciego roku studiów licencjackich, wyjaśnia:

Interesowałem się polityką i sprawami państwa od najwcześniejszych szkolnych lat. Właśnie dlatego stosunki międzynarodowe były strzałem w dziesiątkę. Obejmują kwestie, które są mi najbliższe, a w przyszłości pozwolą mi wpłynąć na działania Polski.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Lublin studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Lublin studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Lublin studia niestacjonarne

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJD6xJq5UTA0cRsS4Mgx-LGnc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/74719-kpsw-studia-bydgoszcz.jpg Akademia Kujawsko-Pomorska
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJT8rqz9DLHkcRXVRfpPuQcfs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5433e-sgtih-vistula.jpg Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 22 45 72 300, fax. 22 45 72 303 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJbVsxiY8yGUcRqP5BezchYwU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a4be-vistula-warszawa.jpg Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie