Stosunki międzynarodowe - Lublin

Stosunki międzynarodowe - Lublin

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Stosunki międzynarodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Stosunki międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe

26.09.2023

Stosunki międzynarodowe studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Stosunki międzynarodowe w Lublinie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 10 różnych specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na stosunkach międzynarodowych w Lublinie w 2023 r. zaczynają się od 4300 zł za pierwszy rok studiów.

Stosunki międzynarodowe - Lublin
Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to interdyscyplinarny kierunek studiów, na którym zgłębisz wiedzę z prawa, ekonomii czy geografii. W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak polityka zagraniczna czy systemy polityczne. Studenci zdobędą wiedzę na temat m.in. głównych założeń i celi krytycznych teorii stosunków międzynarodowych, dylematów międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz kryzysu finansowego — jego przejawów i sposobów ich przezwyciężania Studia na stosunkach międzynarodowych kładą duży nacisk na umiejętności językowe studentów, dzięki czemu absolwenci posługują się angielskim na poziomie zaawansowanym.

Osoby, które ukończyły ten kierunek, potrafią analizować i prognozować trendy światowej polityki, co może dać im przepustkę do pracy w organizacjach bezpieczeństwa państwa czy w polityce. Odnajdą się również w roli dyplomaty, służbach zagranicznych i organizacjach międzynarodowych takich jak np. ONZ i Międzynarodowy Czerwony Krzyż, a także pozarządowych np. Amnesty International. Absolwenci stosunków międzynarodowych posiadają uniwersalne umiejętności, które pozwolą znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

 
Uczelnie
W Lublinie stosunki międzynarodowe możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.
 
Specjalności
Współczesne studia ze stosunków międzynarodowych charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie: pozaeuropejskie studia regionalnedyplomacja ekonomicznaprojekty międzynarodowe, międzynarodowy marketing terytorialny... specjalności na stosunkach międzynarodowych w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4300 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku stosunki międzynarodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Kandydatów na studia w Lublinie na kierunku stosunki międzynarodowe jest bardzo wielu. Z tego powodu musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdać jak najlepiej na poziomie rozszerzonym. Weź pod uwagę zwłaszcza matematykę, geografię, wiedzę o społeczeństwie, język obcy nowożytny, historię, język polski, informatykę, filozofię. Możesz rozważyć także udział w olimpiadach i konkursach. Pamiętaj o tym, że laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe wyniki, co korzystnie wpływa na ich pozycję podczas rekrutacji.
 

Stosunki międzynarodowe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami z dwóch przedmiotów maturalnych spośród: geografia, historia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Stosunki międzynarodowe Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Osoby, które chcą rozpocząć studia na stosunkach międzynarodowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w roku 2023/2024, wśród przedmiotów maturalnych muszą uwzględnić jeden przedmiot spośród: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia lub filozofia. dowiedz się więcej

Rekrutacja na stosunki międzynarodowe w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Lublinie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Stosunki międzynarodowe w Lublinie

Opis kierunku

Osoby, które aplikują na kierunek stosunki międzynarodowe rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, politycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Studenci nauczą się analizowania zjawisk społecznych i politycznych na arenie międzynarodowej. Co więcej, poznają specyfikę relacji gospodarczych pomiędzy państwami UE.
Stosunki międzynarodowe należą do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane były przez ponad 8,1 tys. kandydatów.
 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w dyplomacji, instytucjach administracji państwowej, organizacjach międzynarodowych, czy w międzynarodowych korporacjach. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu związanym ze swoim wykształceniem.
Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą podjąć pracę w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych, które współpracują z zagranicą, w przedsiębiorstwach, które działają na rynku międzynarodowym, w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla.
Absolwenci mogą objąć stanowiska urzędników administracji publicznej i odpowiadać za współpracę międzynarodową, dziennikarzy, pracowników sektora pozarządowego, który pracuje przy projektach międzynarodowych, przedsiębiorców, zajmujących się transgraniczną i międzynarodową działalnością gospodarczą. Pracują w mediach, przedsiębiorstwach i korporacjach, dyplomacji, straży granicznej bądź w agencjach celnych.
 
 
Program studiów i przedmioty
Programy kształcenia studiów tego typu odwołują się do wiedzy z polityki, geografii, społeczeństwa oraz bezpieczeństwa państwa i społeczności.
W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:
  • podstawy stosunków międzynarodowych,
  • prawo międzynarodowe publiczne,
  • demografia i statystyka,
  • historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych
  • i wiele innych.
Kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie ma do zaoferowania także wiele profili kierunkowych. Są to między innymi: biznes międzynarodowy i współpraca transgraniczna, integracja europejska, studia regionu Pacyfikuli i tym podobne. Warto pamiętać, że utworzenie się danej specjalności zależy od zapotrzebowania studentów. Oferty specjalizacyjne możesz śledzić na stronach uczelni w Lublinie. 
Absolwenci kierunku posiadają wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych, politycznych i społecznych, co pozwala im prawidłowo zrozumieć mechanizmy funkcjonowania relacji w skali międzynarodowej oraz gospodarki światowej. Rozwijają umiejętności komunikacyjne, pracy w grupie, a także zdobywają zdolności odnoszące się do negocjowania i przekonywania. Ważne są także kompetencje językowe, które pozwalają na komunikację międzykulturową i międzynarodową. Studenci wykazują się także kreatywnością i przedsiębiorczością, a wszystkie te cechy wpływają na ich korzystną pozycję na rynku pracy.
 

Ogólne cele kształcenia

Przedmioty na kierunku studiów stosunki międzynarodowe mogą obejmować m.in. teoretyczne i praktyczne podejścia do badania stosunków międzynarodowych, analizę polityki zagranicznej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, konflikty międzynarodowe, problemy społeczne i kulturowe w kontekście globalnym, a także praktyczne umiejętności negocjacyjne, dyplomację publiczną i komunikację międzykulturową.

Kierunek studiów stosunki międzynarodowe ma na celu przygotowanie studentów do pracy w dziedzinie międzynarodowej polityki, dyplomacji, stosunków międzynarodowych i wielu innych dziedzin, które mają znaczący wpływ na rozwój i funkcjonowanie społeczeństw na całym świecie. Przedmioty na kierunku stosunki międzynarodowe obejmują różnorodne zagadnienia, takie jak teoria stosunków międzynarodowych, historia i polityka międzynarodowa, kultura polityczna i ideologia, prawo międzynarodowe, ekonomia polityczna, dyplomacja i negocjacje, a także bezpieczeństwo międzynarodowe i konflikty.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą pracować w administracji rządowej i państwowej, organizacjach międzynarodowych, korporacjach międzynarodowych, instytucjach badawczych i naukowych, w środowisku dziennikarskim i mediach, a także w organizacjach pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, rozwojem i pomocą humanitarną. Często pracują jako dyplomaci, analitycy polityczni, doradcy w zakresie zagranicznych inwestycji, a także dziennikarze specjalizujący się w zagadnieniach międzynarodowych.

 

Gdzie studiować na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 4300 zł do 4400 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek stosunki międzynarodowe - uczelnie w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Jak dostać się na kierunek stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Aby dostać się na kierunek studiów stosunki międzynarodowe w Lublinie, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i aplikować na wybrany kierunek studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób – ważne, aby mieć na uwadze dobre wyniki maturalne, bowiem na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na stosunki międzynarodowe w Lublinie to: filozofia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie:  

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie w uczelniach publicznych są bezpłatne. W przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, studia są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Stosunki międzynarodowe studia w Lublinie - ceny 2023:  

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie: od 4300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na stosunki międzynarodowe w Lublinie po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych czekają na dzień ogłoszenia wyników, a czas oczekiwania może trwać nawet kilka tygodni bowiem dzień opublikowania listy zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie przez poszczególnych uczelniach.

Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK, gdzie również mogą znaleźć informację o zdobytych punktach, a także o zajętym miejscu.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:  

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 14.07.2023       
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji w Lublinie na stosunki międzynarodowe opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na stosunki międzynarodowe muszą zarejestrować się w systemie, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty? Uczelnie w Lublinie najczęściej decydują się na to aby dokumenty były składane osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – w tym przypadku brana pod uwagę jest data nadania listu.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Lublinie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych na kierunek studiów stosunki międzynarodowe.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, te daty są ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

W przypadku niedostarczenia dokumentów na wydział w terminie istnieje ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:  

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: od 17.07.2023 do 21.07.2023   

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Uczelnie w Lublinie - kierunek stosunki międzynarodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku stosunki międzynarodowe w Lublinie?

Stosunki międzynarodowe to renomowany kierunek studiów w Lublinie, który cieszy się niegasnącą popularnością.

Adam, student trzeciego roku studiów licencjackich, wyjaśnia:

Interesowałem się polityką i sprawami państwa od najwcześniejszych szkolnych lat. Właśnie dlatego stosunki międzynarodowe były strzałem w dziesiątkę. Obejmują kwestie, które są mi najbliższe, a w przyszłości pozwolą mi wpłynąć na działania Polski.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Lublin studia i stopnia

Stosunki międzynarodowe Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Stosunki międzynarodowe Lublin studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe Lublin studia niestacjonarne

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia