Pedagogika

09.02.2022

Pedagogika PWSZ

Pedagogika – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie 2022

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie to 8 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

Studia na kierunku pedagogika w PWSZ KOSZALIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Nabywane umiejętności

Kierunek Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie realizowany jest w Instytucie Nauk Humanistycznych. Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy o miejscu pedagogiki w systemie nauk, zapoznanie z tematem wychowania, nabycie umiejętności diagnozowania wielu potrzeb oraz projektowania działań opiekuńczych i edukacyjnych.

Studia na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie dzielą się na następujące specjalności: Andragogika z doradztwem zawodowym, Asystent osoby starszej z pomocą społeczną, Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym, Edukacja elementarna i artystyczna, Edukacja elementarna i język angielski, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i resocjalizacja z kulturą fizyczną, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z resocjalizacją, Pedagogika wczesnoszkolna i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, Psychoprofilaktyka, Terapia pedagogiczna. Każda realizowana specjalność przekazuje wiedzę z konkretnego obszaru i nakierowuje na konkretną ścieżkę zawodową.  

Specjalność  Andragogika z doradztwem zawodowym zakłada uzyskanie dogłębnej wiedzy w zakresie diagnozy potrzeb środowiska w zakresie edukacji dorosłych, psychologii człowieka dorosłego, czy pracy socjalnej z dorosłymi.

Specjalność Asystent osoby starszej z pomocą społeczną to wiedza i umiejętności z zakresu opieki nad seniorami, budowania codziennych relacji z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, czy też inicjowania i stymulowania ich aktywności.

Specjalność Edukacja elementarna i artystyczna zakłada zdobycie solidne przygotowanie do pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

Lista przedmiotów realizowanych w toku nauki na kierunku Pedagogika nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie przedmioty jak: pedagogika wczesnoszkolna, metody badań pedagogicznych, psychologia społeczna, profilaktyka trudności edukacyjnych, biomedyczne podstawy rozwoju człowieka, edukacja filozoficzna.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki w PWSZ mogą wykorzystać w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opieki zdrowotnej, klubach seniora, domach kultury, hospicjach.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie opinie? Kinga, studentka Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to jedna z najważniejszych dziedzin, między innymi dlatego, że jej specjalności mają za zadanie pomagać każdemu człowiekowi, bez względu na wiek. A dlaczego studiuję pedagogikę akurat w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie? Bo tutaj uczą zawodu. Uczą praktycznego podejścia. A uczą doświadczeni wykładowcy, z których można brać przykład.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • dokonywania diagnozy rozwoju człowieka,
 • organizowania procesu edukacyjnego,
 • analizy i oceny możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • gromadzenia i opracowywania danych,
 • funkcjonowania człowieka w sferze zawodowej,
 • organizowania pracy zespołowej z wykorzystaniem podmiotów środowiska lokalnego,
 • udzielania pomocy psychoprofilaktycznej w sytuacjach trudnych,
 • diagnozowania i podstawowej terapii zaburzeń zachowania ludzkiego,
 • prowadzenia zajęć z kultury fizycznej z osobami z grup wykluczenia społecznego,
 • tworzenia efektywnych warunków do nabywania języka obcego przez dzieci.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • placówkach socjalizacyjnych,
 • szkołach podstawowych,
 • szkołach integracyjnych,
 • instytucjach oświatowych,
 • placówkach pomocy rodzinie,
 • klubach seniora,
 • hospicjach,
 • placówkach terapeutycznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • domach dziennego pobytu,
 • poradniach rehabilitacyjnych,
 • sądach rodzinnych,
 • więzieniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie są: język polski, język obcy nowożytny, a także historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 

STUDIA W KOSZALINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Koszalinie

Studia w Koszalinie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia

 

Pedagogika studia online

 

 


 

# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedadgogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Koszalinie

PWSZ kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Koszalinie

Co zdawać na maturze

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Komentarze (0)