Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Akademia Muzyczna w Gdańsku rekrutacja 2024/2025

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2024.

 

Uchwała nr 106/2023 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Informatora studiów na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Działając na podstawie § 28 ust. 1 pkt 13 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku uchwala, co następuje:

§1

Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zatwierdza Informator studiów na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Informator studiów na rok akademicki 2024/2025.

Rektor Akademii Muzycznej

im. Stanisława Moniuszki

/-/

prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz

Kierunki i specjalności

Studia stacjonarne I i II stopnia

Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: kompozycja

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: teoria muzyki

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Kierunek: Muzyka i media

Specjalność: muzyka w komunikacji medialnej

Studia II stopnia 2-letnie

Wydział II – Instrumentalny

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: gra na instrumencie

Studia I stopnia 3-letnie

Specjalizacje: altówka, akordeon, carillon, fagot, fagot historyczny, flet, flety historyczne, fortepian, gitara, harfa, klarnet, klarnet basowy, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, skrzypce historyczne, trąbka, trąbka historyczna, tuba, waltornia, wiolonczela, wiolonczela historyczna.

Specjalność: gra na instrumencie

Studia II stopnia 2-letnie

Specjalizacje: altówka, akordeon, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, klarnet basowy, klawesyn, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela.

Kierunek: Kameralistyka

Specjalność: gra w zespole kameralnym

Studia II stopnia 2-letnie

Wydział III – Wokalno-Aktorski

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: śpiew solowy

Studia I stopnia 4-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: musical

Studia I stopnia 4-letnie, II stopnia 2-letnie

Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: dyrygentura chóralna

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: muzyka kościelna

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: edukacja muzyczna z elementami języka angielskiego

Studia I stopnia 3-letnie

Specjalność: edukacja muzyczna z elementami arteterapii

Studia II stopnia 2-letnie

Specjalność: rytmika

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Specjalność: wokalistyka jazzowa

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalność: instrumentalistyka jazzowa

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Specjalizacje: akordeon, fortepian, gitara, kontrabas/gitara basowa, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, wibrafon

Specjalność: kompozycja i aranżacja jazzowa

Studia I stopnia 3-letnie, II stopnia 2-letnie

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Kompozycji

Podyplomowe Studia w zakresie Instrumentalistyki Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej

Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej, specjalność: realizacja projektów artystycznych

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)