Prawo UW

Prawo – Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to ponad 100 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Prawo, prowadzone na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Prawo na Uniwersytecie Warszawskim realizowany jest na Wydziale Prawa i Administracji. Celem kształcenia jest przygotowanie do przystąpienia do państwowych egzaminów wstępnych na prawnicze aplikacje zawodowe, jak również przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządowej i w instytucjach administracji europejskiej. Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to poznanie wielu dyscyplin, wśród których znajdują się: dyscypliny ogólne, dyscypliny historyczne oraz dyscypliny związane z poszczególnymi dziedzinami prawa.

Studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim nie dzielą się na specjalności, lecz każdy student zobowiązany jest do realizacji co najmniej czterech bloków specjalizacyjnych, na które składają się powiązane tematycznie wykłady. Studenci mogą wybierać spośród następujących bloków: prawo bankowe, prawo mediów, prawo karne gospodarcze, prawo sportowe.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej przedmioty ogólne i kierunkowe. W gronie tych pierwszych występują, między innymi: logika prawnicza, prawa człowieka i obywatela, prawo rzymskie i tradycja romanistyczna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo konstytucyjne, prawo cywilne. Do przedmiotów kierunkowych zaliczane są takie zagadnienia jak: prawo rodzinne i spadkowe, prawo handlowe, doktryny polityczno-prawne, kryminalistyka, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo materialne Unii Europejskiej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Prawa na Uniwersytecie Warszawskiego mogą wykorzystać w administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach administracji europejskiej, działach prawnych, czy działach analitycznych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Warszawski opinie? Karolina, studentka Prawa mówi:

„Prawo na Uniwersytecie Warszawskim to chyba najbardziej prestiżowe studia w Polsce. Myśląc o studiowaniu, to było moje jedyne marzenie. Mierzyłam bardzo wysoko, ale nie chciałam inaczej do tego podchodzić. Albo wszystko albo nic.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo na Uniwersytecie Warszawskim:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad funkcjonowania państwa,
 • praw człowieka i obywatela,
 • ewolucji ustrojów państwowych i instytucji prawnych,
 • podstaw prawnych Unii Europejskiej,
 • socjologii prawa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie zatrudnienie w:

 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej,
 • instytucjach administracji europejskiej,
 • działach prawnych,
 • działach analitycznych,
 • policji,
 • wojsku,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na studia na kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim, należy bardzo dobrze poradzić sobie z każdym obowiązkowym przedmiotem na maturze. Do nich należy dobrać przedmiot dodatkowy spośród takich jak: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uniwersytet Warszawski kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UW

 

Komentarze (0)