Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - kierunki studiów

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2021

Studia na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • biologia roślin
 • rysunek architektoniczno-urbanistyczny
 • budownictwo
 • materiałoznawstwo i instalacje budowlane
 • grafika inżynierska

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to 39 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura krajobrazu, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przygotowanie do działalności zawodowo- twórczej o różnym charakterze, od projektowania i urządzania najbliższego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu.

Studia na kierunku Architektura krajobrazu do najłatwiejszych nie należą, a lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna, biologia roślin, rysunek architektoniczno-urbanistyczny, budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane, grafika inżynierska, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, fizjografia, geodezja, forma i kolor w przestrzeni.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury krajobrazu mogą wykorzystać w pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury i krajobrazu, w placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Kamila, studentka II- stopnia Architektury krajobrazu mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Przyrodniczym bo na tej uczelni spotkałam się z bliską mi opinią, mówiącą że to co nas otocza, to co widzimy to walory kulturowe i przyrodnicze i czasami nie można ich oddzielić. Po studiach chciałabym zająć się prowadzaniem prac konserwatorskich, do czego przygotowują mnie liczne zajęcia terenowe i praktyczne.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologii roślin, fitosocjologii i ekologii,
 • budownictwa, materiałoznawstwa, instalacji budowlanych, technik i technologii,
 • konserwacji i rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu,
 • opracowywania projektów zagospodarowania terenu,
 • dokonywania analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Architekturze krajobrazu:

Absolwent Architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury i krajobrazu,
 • w placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • w ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku architektura krajobrazu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu UP w Lublinie

 

Komentarze (0)