Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

30.01.2022

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku architektura krajobrazu w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • biologia roślin
 • rysunek architektoniczno-urbanistyczny
 • budownictwo
 • materiałoznawstwo i instalacje budowlane
 • grafika inżynierska

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to 39 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura krajobrazu, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do działalności zawodowo- twórczej o różnym charakterze, od projektowania i urządzania najbliższego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu.

Studia na kierunku Architektura krajobrazu do najłatwiejszych nie należą, a lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza. Znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: geometria wykreślna, biologia roślin, rysunek architektoniczno-urbanistyczny, budownictwo, materiałoznawstwo i instalacje budowlane, grafika inżynierska, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, fizjografia, geodezja, forma i kolor w przestrzeni.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Architektury krajobrazu mogą wykorzystać w pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury i krajobrazu, w placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Kamila, studentka II- stopnia Architektury krajobrazu mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Przyrodniczym bo na tej uczelni spotkałam się z bliską mi opinią, mówiącą że to co nas otocza, to co widzimy to walory kulturowe i przyrodnicze i czasami nie można ich oddzielić. Po studiach chciałabym zająć się prowadzaniem prac konserwatorskich, do czego przygotowują mnie liczne zajęcia terenowe i praktyczne.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

Architektura krajobrazu studia Lublin

Architektura krajobrazu studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biologii roślin, fitosocjologii i ekologii,
 • budownictwa, materiałoznawstwa, instalacji budowlanych, technik i technologii,
 • konserwacji i rewaloryzacji obiektów architektury krajobrazu,
 • opracowywania projektów zagospodarowania terenu,
 • dokonywania analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Architekturze krajobrazu:

Absolwent Architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury i krajobrazu,
 • w placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • w ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)