Architektura krajobrazu - Lublin

Architektura krajobrazu - Lublin

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Lublinie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Architektura krajobrazu stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

26.01.2024

Architektura krajobrazu studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Architektura krajobrazu w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Architektura krajobrazu - Lublin
Studia na kierunku architektura krajobrazu w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku architektura krajobrazu w Lublinie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Architektura krajobrazu Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Lublinie 2024/2025 na kierunku architektura krajobrazu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP) oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych KUL).
 
Opis kierunku
Studia na kierunku architektura krajobrazu gwarantują zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, sztuk plastycznych i dziedzin technicznych. Uczestnicy zajęć zdobywają praktyczne umiejętności w zakresie kształtowania otaczającej przestrzeni przyrodniczej. Zaznajamiają się z procesem tworzenia projektów ogrodów, parków, terenów rekreacyjnych oraz rewitalizacji obszarów zdegradowanych i urbanistyki. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą analizy terenu, projektowania roślinności, organizacji przestrzeni publicznych, a także planowania zagospodarowania terenu z uwzględnieniem estetyki, funkcjonalności i zrównoważonego rozwoju.
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów na kierunku acrhitektura krajobrazu rozwiniesz swoją karierę, znajdując zatrudnienie m.in. w biurach projektowych, jednostkach samorządowych nadzorujących projekty z zakresu architektury krajobrazu, a także w instytucjach nadzorujących ochronę przyrody i zabytków. Zdobyta wiedza i umiejętności podczas nauki umożliwiają absolwentom rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura krajobrazu w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku arhitektura krajobrazu najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • fizyka
 • historia sztuki
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • matematyka

 

Studia architektoniczne należą do kanonu kierunków dość nietypowych, dlatego też niejednokrotnie cechują się dwuetapowym procesem rekrutacyjnym. Aby dostać się na architekturę krajobrazu w Lublinie, powinieneś przygotować się nie tylko do zdawania matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz historii najlepiej na poziomie rozszerzonym, ale również uzyskać pozytywny wynik z praktycznego egzaminu wstępnego oraz zgromadzić teczkę prac plastycznych. 

Szczegółów dotyczących rekrutacji na architekturę krajobrazu w Lublinie dowiesz się ze strony internetowej wybranej uczelni. Nie zapomnij się z nią zapoznać, aby rozpocząć studia z pełną świadomością.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU?

 

Studia na kierunku architektura krajobrazu są propozycją klasyczną i niezwykle popularną. Każdego roku liczba chętnych jest na tyle duża, że kandydaci prześcigają się w uzyskiwanych punktach maturalnych oraz jakości dostarczanych prac plastycznych. Lublin jest jednym z polskich miast, w których możesz rozpocząć edukację na architekturze krajobrazu i zagwarantować sobie tym samym zdobycie wszechstronnego wykształcenia oraz dobrej pracy w zawodzie.

Uczelnie w Lublinie, które zdecydowały się na włączenie do kanonu oferowanych kierunków studia architektoniczne, adresują właśnie te propozycje edukacyjne do grona świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, posiadających określone predyspozycje. Są nimi między innymi dobrze rozwinięta wyobraźnia, talent artystyczny, zamiłowanie do tworzenia w wyobraźni własnych reprezentacji mijanych obiektów architektonicznych, a także zainteresowanie matematyką i fizyką, które są nieodłącznym elementem architektury. Idealny kandydat na architekturę krajobrazu posiada wszystkie wymienione cechy, jeżeli jesteś jedną z osób, których przeznaczeniem jest studiowanie tego kierunku, nie wahaj się ani chwili dłużej i już teraz przystąp do powtórki materiału potrzebnego w procesie rekrutacji!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura krajobrazu możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Interdyscyplinarny charakter, jakim wyróżniają się studia w Lublinie na kierunku architektura krajobrazu, powoduje, że jako student zdobędziesz wszechstronne przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania pracy w zawodzie. Studenci architektury krajobrazu:

 • poznają teorię sztuki i samej architektury
 • dowiadują się w jaki sposób tworzyli najwybitniejsi przedstawiciele zgłębianego przez nich kierunku
 • w trakcie praktycznych zajęć warsztatowych doskonalą posiadane zdolności plastyczne pod okiem artystów, często pracujących w zawodzie związanym z architekturą

 

Podczas nauki poszerzysz zakres swojej wyobraźni oraz poznasz sylwetki najważniejszych architektów krajobrazu, dzięki czemu będziesz mógł zainspirować się ich twórczością podczas swojej przyszłej pracy.

Uczelnie w Lublinie - kierunek architektura krajobrazu:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku architektura krajobrazu w Lublinie?

Studia na kierunku Architektura krajobrazu w Lublinie, trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Architektura krajobrazu w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU?

Architektoniczne kierunki studiów w Lublinie cieszą się dużą popularnością i nienaganną renomą nie tylko ze względu na szeroki i pragmatyczny materiał przedstawiany podczas nauki, ale również z uwagi na gwarantowane możliwości zawodowe. Jeżeli ukończysz architekturę krajobrazu w Lublinie, będziesz mógł zatrudnić się w biurach:

 • planistycznych
 • projektowych

 

Gdzie przystąpisz do przelewania swoich wizji na papier, przedsiębiorstwa architektoniczne zapewnią ci dużą liczbę zleceń, które zrealizujesz zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. Zdobędziesz również szansę na założenie własnej pracowni architektonicznej, dzięki której zrealizujesz wszystkie postanowione cele bez konieczności wywiązywania się z poleceń szefostwa. Sam widzisz, że dzięki licznym możliwościom zawodowym, po ukończeniu architektury krajobrazu z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Gdzie studiować na kierunku architektura krajobrazu w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura krajobrazu w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura krajobrazu w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Lublin studia i stopnia

Architektura krajobrazu Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Lublin studia stacjonarne

Architektura krajobrazu w Lublinie

Popularne kierunki architektura i budownictwo niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia