Administracja Uniwersytet w Białymstoku

Administracja – Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku to szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku realizowany jest na Wydziale Prawa. Celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy z obszaru prawnych zagadnień organizacji i funkcjonowania administracji, obejmujących poszczególne szczeble i rodzaje administracji publicznej, w tym samorządowej.  

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku dzielą się na następujące specjalności: Administracja samorządowa, Administracja rządowa. Każda realizowana specjalność zakłada przekazanie wiedzy z konkretnego obszaru, a także nakierowanie na konkretną ścieżkę kariery zawodowej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: zasady ustroju politycznego państwa, informatyczne bazy prawnicze, system podatkowy, zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska, ustroje wybranych państw Unii Europejskiej, prawo karne skarbowe, publiczne prawo konkurencji.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Administracji mogą wykorzystać w urzędach jednostek administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach bezpieczeństwa publicznego, czy też w sektorze prywatnym, czyli bankach, biurach, kancelariach.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet w Białymstoku opinie? Milena, studentka II- stopnia Administracji mówi:

„Uniwersytet w Białymstoku to jedna z największych uczelni nie tylko na Podlasiu, ale i w całym kraju. Zależy mi na uzyskaniu dyplomu ukończenia prestiżowej szkoły wyższej, bo wiem że może to mieć niemałe znaczenie w procesie rekrutacji do pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie w Białymstoku:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • regulacji prawnej normującej organizację i funkcjonowanie administracji,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • prawa cywilnego i gospodarczego,
 • tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości,
 • organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi,
 • rozwiązywania konfliktów interesów społecznych i indywidualnych

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku znajdzie zatrudnienie w:

 • organach administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • instytucjach bezpieczeństwa publicznego i wymiaru sprawiedliwości,
 • sektorze prywatnym,
 • placówkach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami branymi pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Administracja na Uniwersytecie w Białymstoku są: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne / administracji w Białymstoku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)