Advertisement

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Administracja studia Białystok 2023 | woj. podlaskie

Studia na kierunku Administracja w Białymstoku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku administracja w Białymstoku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Białymstoku administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku (UWB) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Białymstoku na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Białystok

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja w Białymstoku?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia w Białymstoku na kierunku administracja uchodzą za jedne z najbardziej wszechstronnych propozycji studiów prawniczych. Zainteresowanych jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Białymstoku

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Białymstoku?

Uczelnie w Białymstoku pragną zapewnić najwyższy komfort studiowania, dlatego studia prawnicze w zakresie administracji oferują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto wybrać dzienny tryb kształcenia. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, wybierz studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Jerzy Stefan Langrod uznał administrację za "planowe zgrupowanie ludzi w służbie pewnej misji publicznej, a dopiero potem - poprzez tych ludzi - suma urządzeń, którymi dysponują". Jest to niezwykła nauka z dziedziny prawa, która obejmuje swoimi działaniami wszelkie kwestie biurokratyczne, finansowe, podatkowe, a także społeczne. Zajmuje się zarówno służbą zagraniczną, ustrojem i funkcjonowaniem administracji rządowej, jak i sądową i samorządową kontrolą administracji.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w zakresie administracji nie mogą mieć problemów z naukami humanistycznymi i ścisłymi. Ważne, aby w zakresie Twoich zainteresowań mieściły się kwestie polityczne, gospodarcze i prawne. Jeśli masz silny charakter, jesteś osobą komunikatywną, kierunek administracja w Białymstoku jest dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Białymstoku realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Białymstoku umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia prawnicze na kierunku administracja możesz realizować na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnie w Białymstoku oferują bardzo wiele możliwości kształcenia w różnorodnych kierunkach, które edukują specjalistów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

 

4. Praca po studiach

Kierunki studiów w Białymstoku takie jak administracja zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju głównie dlatego, że są to kierunki uniwersalne dla niemal każdej branży. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w instytucjach i organizacjach krajowych, w biurach poselskich, w biurach senatorskich, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w sądach administracyjnych.

Absolwenci pracują także w urzędach i izbach celnych, w przedsiębiorstwach prywatnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach, które współpracują z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami, w urzędach marszałkowskich, w placówkach kulturalnych, w instytucjach krajowych i wiele innych.

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo pracy i prawo urzędnicze,
 • instytucje i źródła prawa UE,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych,
 • zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska,
 • polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych,
 • zasady tworzenia i stosowania prawa,
 • odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych,
 • system budżetowy samorządu terytorialnego
 • i wiele innych.

Studenci rozwijają swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalności, na przykład takich jak: administracja rządowa lub administracja samorządowa. Szczegóły odnoszące się do utworzenia danej specjalizacji warto śledzić na stronach uczelni w Białymstoku, ponieważ oferta jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu prawa i administracji, ekonomii, a także nauk społecznych. Rozwijają zdolności komunikacyjne, analityczne, a także predyspozycje językowe, które ułatwiają kontakty międzynarodowe. Interdyscyplinarne kształcenie obejmuje informacje odnoszące się do różnego rodzaju prawa, funkcjonowania instytucji i urzędów, kwestii charakterystycznych dla spraw budżetowych i ubezpieczeń.

Ile trwają studia na kierunku administracja w Białymstoku?

Studia na kierunku Administracja w Białymstoku, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Białymstoku na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie umożliwiają rozpoczęcie pracy zawodowej oraz przygotowują absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Stopień drugi to studia magisterskie, które trwają cztery semestry, czyli dwa lata. Studia drugiego stopnia poszerzają wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć zarówno absolwent studiów pierwszego stopnia administracji, jak i absolwent studiów licencjackich bądź magisterskich kierunków pokrewnych.

Administracja w Białymstoku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku administracja w Białymstoku?

Kierunek administracja w Białymstoku jest na tyle uniwersalny, że zapewnia wiele możliwości rozwoju i pracy, zwłaszcza, że specjaliści w zakresie administracji są niezbędni niemal w każdej firmie i instytucji, które chcą poprawnie funkcjonować. Absolwenci pracują w sądach administracyjnych, w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w biurach poselskich, w instytucjach i organizacjach krajowych, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w biurach senatorskich.

Absolwenci zajmują się stanowieniem prawa miejscowego, kontrolą administracji samorządowej, procesami decyzyjnymi w administracji samorządowej, negocjacjami i mediacją, społeczną i sądową kontrolą administracji i tym podobne. Studia prawnicze w Olsztynie przygotowują studentów do pracy w firmach doradczych i konsultingowych, w organizacjach międzynarodowych i organizacjach Unii Europejskiej, w instytucjach zajmujących się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich, w strukturach samorządowych, w wymiarze sprawiedliwości, w służbie cywilnej, w placówkach kulturalnych, w urzędach gmin, w urzędach i izbach celnych, w urzędach i izbach skarbowych, w starostwach, w urzędach marszałkowskich, w przedsiębiorstwach prywatnych, w organach partii politycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, w bankowości, w ubezpieczeniach, w izbie skarbowej, w urzędach pracy, w firmach prywatnych, w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami. Wielu studentów decyduje się także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczy tym samym usługi administracyjno-prawne.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Białymstoku?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie w Białymstoku oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet w Białymstoku oferuje 25 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWB oraz na uczelniach niepublicznych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Białymstoku

 • Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa)
 • Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

czytaj dalej uczelnie w Białymstoku

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Białymstoku

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Białymstoku
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Białymstoku

 

Uczelnie w Białymstoku - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet w Białymstoku (Wydział Prawa UWB) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Białymstoku?

Kierunek administracja w Białymstoku zawsze przykuwa uwagę wielu kandydatów na studia prawnicze. Administracja daje uniwersalne wykształcenie prawnicze i administracyjne, użyteczne w wielu branżach. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się treści prawne, polityczne i społeczne?
 • Czy masz rozwinięte umiejętności komunikacyjne i kierownicze?

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że kandydatów jest wielu, a liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. W rekrutacji brane są pod uwagę: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Maksymalnej ilości punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie mocne pozycje na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Historycznej lub w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, ankiety osobowej, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Białymstoku.

 

STUDIA W BIAŁYMSTOKU - ważne informacje

kierunki studiów w Białymstoku

studia w Białymstoku

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Białymstoku

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Białymstoku?

Administracja to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów w Białymstoku.

Andrzej, student trzeciego roku studiów magisterskich, stwierdził:

To chyba jeden z najbardziej praktycznych kierunków. Praktyczny jest dlatego, że pozwala pracować nam niemal wszędzie ­– w każdym urzędzie, instytucji, firmie, sądzie. Urzędników nigdy dość, a interdyscyplinarne kształcenie pozwala odnaleźć się w różnych branżach.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Białystok studia i stopnia

Administracja Białystok studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Białystok studia stacjonarne

Administracja Białystok studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Białymstoku

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

Klaudia odpowiedz

Rozważałam jakis czas temu studia magisterskie z administracji i koleżanka poleciła mi studia online na WSKZ. Faktycznie, nie żałuję, teraz sama mogę decydowac o tempie nauki, a gdy potrzebuję załatwić formalności, to obsługa zawsze kontaktuje się ze mną mailowo lub przez telefon. Polecam.

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia