Informatyka

Informatyka

Informatyka

11.07.2022

Informatyka – Politechnika Poznańska 2022

Studia na kierunku informatyka na Politechnice Poznańskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku informatyka w PUT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 210
 • studia stacjonarne II stopnia: 180
 • studia niestacjonarne I stopnia: 120
 • studia niestacjonarne II stopnia: 90

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 5000 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Informatyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać obszerną wiedzę i liczne umiejętności, które razem tworzą podstawę do znalezienia pracy we współczesnym przemyśle, biznesie, czy administracji oraz mierzenia się i rozwiązywania szerokiego spektrum problemów. Studenci poznają metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów, budowy systemów komputerowych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, implementacji języków programowania, grafiki i komunikacji człowiek- komputer, sztucznej inteligencji, baz danych, inżynierii oprogramowania, wspomagania decyzji, aplikacji internetowych oraz systemów wbudowanych.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka przygotowani są do projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych, baz danych i sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wykorzystania właściwych rozwiązań sprzętowych i programowych dostosowanych do konkretnych zadań i zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy techniki cyfrowej
 • programowanie obiektowe
 • optymalizacja kombinatoryczna
 • inżynieria oprogramowania
 • systemy wbudowane
 • sztuczna inteligencja

 

Politechnika Poznańska to łącznie 27 kierunków. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest poznanie zagadnień z wielu dziedzin i obszarów wiedzy, na przykład technologii wytwarzania oprogramowania, czy bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Lista przedmiotów na kierunku Informatyka nie jest najkrótsza, a znajdują się na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: podstawy techniki cyfrowej, programowanie obiektowe, optymalizacja kombinatoryczna, inżynieria oprogramowania, systemy wbudowane, sztuczna inteligencja.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Informatyki na Politechnice Poznańskiej mogą wykorzystać w koncernach informatycznych, instytucjach i przedsiębiorstwach wykorzystujących technologie informatyczne, ośrodkach badawczych, administracji samorządowej, szkolnictwie.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Poznańska opinie? Aleksander, student II stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to wspaniały świat, który Politechnika Poznańska pozwala nam poznać. Oprócz zdobywania wiedzy i ważnych umiejętności, studia uczą mnie rzetelności, skrupulatności, pracy w zespole, ale także – co chyba najważniejsze – umiejętności bronienia własnych teorii i pomysłów.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Poznań

Informatyka studia

Informatyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informatykę na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent Informatyki na Politechnice Poznańskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • modelowania i analizowania systemów informatycznych,
 • stosowania zaawansowanych narzędzi i technologii informatycznych,
 • ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności firm IT,
 • implementowania i wdrażania efektywnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej:

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej może znaleźć zatrudnienie :

 • jako projektant, twórca oprogramowania, kierownik i członek zespołów programistycznych,
 • jako menedżer projektów informatycznych,
 • jako analityk systemowy,
 • jako wdrożeniowiec i operator złożonych systemów informatycznych i sieci komputerowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Poznańska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Cały proces rekrutacyjny na studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej przeprowadzany jest za pośrednictwem Internetu. Kandydaci zobowiązani są do rejestracji w specjalnym systemie internetowej rekrutacji, za pomocą którego wprowadzają niezbędne dane osobowe, wpisują uzyskane wyniki maturalne, dokonują opłat i co najważniejsze uzyskują informacje na temat przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

Wyścig o indeks poznańskiej uczelni rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie maja i czerwca. Oficjalnie ogłoszony termin rozpoczęcia rejestracji warto zaznaczyć sobie w kalendarzu, gdyż w rekrutacji na studia niezwykle ważne jest dotrzymywanie terminów. Wszelakie spóźnienia niestety nie będą usprawiedliwiane i mogą skutkować tym, że przestaniemy liczyć się w walce o indeks.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Czym są dokumenty rekrutacyjne? To zbiór dokumentów, które musi złożyć każdy, kto otrzymał wiadomość o przyjęciu na studia. Należy podejść do tego poważnie, ponieważ niezłożenie tych dokumentów może skutkować usunięciem z listy przyszłych studentów.

O terminie i miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych dowiemy się z indywidualnego konta zapisów na studia. Oprócz zebrania wszystkich dokumentów istotne jest to, aby umieścić je w białej, wiązanej teczce. Czy dokumenty musimy złożyć osobiście? Jeśli nie możemy sami udać się na uczelnię, może to zrobić ktoś w naszym imieniu. Można również przesłać wymagane dokumenty pocztą. Dokumenty rekrutacyjne to ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Należy podkreślić, że opłata rekrutacyjna jest bardzo ważna i bez jej wniesienia nie będziemy brani pod uwagę w kontekście ubiegania się o przyjęcie na studia. Ta opłata to nasz bilet wstępu do procesu rekrutacyjnego.  Kwoty niniejszych opłat mogą się różnić w zależności od kierunków, a także konkretnych rekrutacji, ale nie trzeba się tym martwić, gdyż stosowne informacje otrzymamy w naszym indywidualnym profilu rekrutacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Można zgadywać, że znaczne grono kandydatów na Informatykę zdaje na maturze właśnie ten przedmiot. Ale oprócz informatyki warto zadbać o jak najlepsze wyniki z matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Kandydaci na studia bardzo często zatracają się w pytaniach o szanse w wyścigu po indeks. Czekanie na wiadomość o wynikach rekrutacji może być stresujące, ale żeby choć trochę umniejszyć występujące nerwy można sprawdzić czy pisane nam będzie życie studenckie. Służą do tego przeliczniki punktów kwalifikacyjnych, czyli specjalnie przygotowane wzory, dostępne na stronach internetowych zarówno całej uczelni, jak i poszczególnych wydziałów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Informatykę na Politechnice Poznańskiej brane pod uwagę między innymi takie olimpiady jak ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)